INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
AbrogăriAbsolvențiAbuzuri
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Absolvenți
ai facultăților de medicină, drept de liberă practică, medici de medicină generală
O. nr.254/2000   (M.S.)
ai facultăților de medicină, stomatologie și farmacie
activitate de stagiatură
L. nr.74/1995
O.U.G. nr.58/2001
statut
O.U.G. nr.58/2001
O. nr.418/2001   (M.S.F.)
ai formelor de învățământ superior provenite de la extensiunile universitare din străinătate, diplome, certificate, eliberare, condiții
H.G. nr.676/2000
ai fostei Academii de Studii Social-Politice "Ștefan Gheorghiu", atestare echivalare studii
H.G. nr.55/1990
ai instituțiilor de învățământ
acreditate, recunoaștere diplome
L. nr.88/1993
H.G. nr.535/1999
ajutor de șomaj, condiții
L. nr.1/1991
O.U.G. nr.96/2001
încadrare în muncă, măsuri de stimulare a angajatorilor
O.U.G. nr.35/1997
H.G. nr.456/1997
ai învățământului particular liceal, postliceal și superior, examen încheiere studii la unitățile similare din învățământul de stat, condiții
L. nr.71/1995
L. nr.64/1997
L. nr.199/1998
ai învățământului superior, încadrați pe funcții medii, trecere pe funcții corespunzătoare studiilor absolvite, condiții
O.U.G. nr.42/2001
ai învățământului superior particular, taxe, susținere examene de finalizare studii, la instituții de învățământ superior de stat acreditate
L. nr.171/1999
L. nr.60/2000
ai liceelor industriale, agricole, silvice, economico-administrative și de servicii, pedagogice, de informatică, de metrologie, de artă și sportive, seminarului teologic și ai claselor bilingve, examenul pentru obținerea certificatului de competență profesională
L. nr.84/1995
O. nr.4.320/2001   (M.E.C.)
ai liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, echivalare cu studiile postliceale sanitare
H.G. nr.797/1997
cu diplomă de licență, a doua specializare, învățământ superior de stat, bursă, condiții
L. nr.84/1995
H.G. nr.445/1997
diplomă învățământ universitar de lungă durată, echivalare cu diplomele de licență
H.G. nr.37/1999
licențiați ai facultăților de medicină, stomatologie și farmacie, stagiatură, organizare și funcționare
O.U.G. nr.58/2001
O. nr.846/2001   (M.S.F.)
rezervare posturi, condiții
H.G. nr.226/1990
studii
continuare, specializare în stomatologie
L. nr.84/1995
durată și titluri obținute
H.G. nr.645/2000


Marți, 04 octombrie 2022, 06:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.