INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Bună-credințăBunuriBunuri și mărfuri, legal confiscate, proprietate privată a statului
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Bunuri
achiziții publice
licitații
O.G. nr.19/1995
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.461/2001
O. nr.784/34/N/1998   (M.F., M.L.P.A.T.)
O. nr.184/2001   (M.F.P.)
O. nr.1.012/2001   (M.F.P.)
O. nr.1.013/873/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)
procedură
O.G. nr.19/1995
O.U.G. nr.60/2001
active corporale și necorporale ale societăților comerciale, privatizare
O.U.G. nr.88/1997
activități comerciale cu bunuri culturale
O. nr.1284/1996   (M.Cult.)
aflate în administrarea M.Ap.N., valorificare, condiții
O.G. nr.122/1998
O.U.G. nr.95/1999
H.G. nr.660/2000
aflate în administrarea S.R.I., scoase din funcțiune, valorificare, licitații, condiții
O.U.G. nr.95/1999
H.G. nr.979/2001
agricole, definire
L. nr.16/1994
aparținând instituțiilor publice, transmitere fără plată, valorificare, regulament
H.G. nr.841/1995
avere dobândită licit, prezumție
Constituția României
care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ teritoriale, înregistrare în contabilitate
H.G. nr.1.031/1999
clasificare, amortizare capital imobilizat în active corporale și necorporale, reevaluare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998
H.G. nr.403/2000
confiscate
executare silită, valorificare, cuantum cuvenit executorului judecătoresc, criterii, condiții
L. nr.50/1996
proprietatea statului, valorificare și transmitere fără plată, condiții
O.U.G. nr.101/1999
sensul art. 18 din L. nr. 50/1996
creditor garantat, rang de prioritate, publicitatea existenței unei garanții reale asupra unui bun, înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
L. nr.99/1999
H.G. nr.802/1999
culturale
clasare în Lista monumentelor istorice, criterii
O.G. nr.27/1992
O.G. nr.68/1994
O. nr.2.013/1999   (M.Cult.)
din patrimoniul cultural național, protejare, regim juridic
L. nr.182/2000
evidență, gestiune, inventariere, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.Cult.)
export temporar, certificat de garanție guvernamentală
O.G. nr.44/2000
H.G. nr.1.221/2000
O. nr.1284/1996   (M.Cult.)
imobile
mobile
trecere în proprietatea publică a statului ale debitorilor persoane juridice, supuse executării silite
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.682/2001
de interes local din domeniul privat și public al statului, defalcare, trecere în patrimoniul comunelor, orașelor, județelor
H.G. nr.113/1992
de natura stocurilor, formulare tipizate pentru contabilitate
L. nr.82/1991
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)
de utilitate publică din domeniul transporturilor rutiere și infrastructurilor rutiere, regim
O.G. nr.44/1997
din dotare, riscuri asigurate, societate de asigurare, venituri extrabugetare, utilizare
din dotarea M.Ap.N., M.I., M.J. -Direcția Generală a Penitenciarelor, contracte de asigurare facultativă, condiții
L. nr.15/1998
din proprietatea indiviză la clădiri aflate în condominiu
H.G. nr.1.275/2000
domeniu public local al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, inventar, condiții
L. nr.213/1998
H.G. nr.548/1999
O. nr.2388/1995   (M.F.)
executare silită, pentru realizarea creanțelor bugetare
O.G. nr.11/1996
O. nr.1741/1996   (M.F.)
O. nr.620/1997   (M.F.)
O. nr.1.631/1999   (M.F.)
O. nr.172/2001   (M.F.P.)
fabricate în zone libere, care intră în teritoriul vamal al României, taxe vamale
L. nr.84/1992
folosite pentru săvârșirea de contravenții, confiscare
O.G. nr.15/1996
fonduri de carte, periodice și culturale, gestiune
foste proprietăți, redare
Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică
H.G. nr.466/1992
Comunităților evreiești din România
O.U.G. nr.21/1997
fungibile și nefungibile, garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999
găsite în apele naționale ori aruncate de apă pe plajă, țărm, cheiuri, recompense
O.G. nr.42/1997
imobile ale debitorilor persoane juridice, executare silită, trecerea în proprietatea statului
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.682/2001
imobile expropriere, pentru cauză de utilitate publică
L. nr.33/1994
imobile, monumente istorice, protejare
L. nr.422/2001
imobile preluate de stat (terenuri și clădiri)
abuziv, în perioada 1945-1989, restituire către foștii proprietari, condiții
L. nr.112/1995
L. nr.10/2001
H.G. nr.20/1996
H.G. nr.614/2001
în baza unor legi, acte administrative, hotărâri judecătorești de confiscare, restituire către foștii proprietari, condiții
O.U.G. nr.88/1997
reparare prejudicii societăților comerciale, terenuri și clădiri evidențiate în patrimoniu, de către instituțiile publice implicate, ca urmare a restituirii bunurilor mobile către foștii proprietari, condiții
O.U.G. nr.88/1997
imobile (prevăzute în art. 467-468 din Codul Civil), garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999
imobile prin destinație, ipotecare potrivit Codului Civil
L. nr.99/1999
imobile, proprietate publică a statului din domeniul sanitar-veterinar, concesionare
L. nr.219/1998
H.G. nr.446/1999
imobile, restituire
comunităților cetățenilor minorităților naționale din România
O.U.G. nr.13/1998
comunităților (organizații, culte religioase)
O.G. nr.112/1998
imobile retrocedare pentru, culte religioase din România, condiții
O.U.G. nr.94/2000
H.G. nr.967/2000
H.G. nr.1.139/2000
imobile supuse executării silite, proces-verbal de trecere în proprietatea statului
O.G. nr.11/1996
O. nr.1.542/1999   (M.F.)
imobile, terenuri, drept de proprietate, reconstituire, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
imobile, venituri realizate din închirieri/subînchierieri de către persoane fizice, impozitare, condiții
O.G. nr.73/1999
imobiliare, cadastru energetic, lucrări, executare
O. nr.1645/CP/1997   (M.I.C., O.N.C.G.C.)
imobilizări corporale ale societăților comerciale cu capital de stat
reevaluare
L. nr.15/1994
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.983/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.338/2000   (M.F.)
valoarea de intrare a mijloacelor fixe
H.G. nr.424/2001
importate
ce fac obiectul tranzacțiilor leasing, regim vamal
O.G. nr.51/1997
scutire temporară de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal
O.U.G. nr.4/2001
introduse/scoase din țară, aparținând călătorilor și altor persoane fizice, control vamal, condiții
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
inventariere
contabilitate
L. nr.82/1991
în domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor
H.G. nr.548/1999
inventarierea și evidența bunurilor ce au aparținut lui Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu
H.G. nr.289/1990
H.G. nr.763/1997
în administrarea Ministerului Apărării Naționale, scoase din funcțiune, valorificare, condiții
O.U.G. nr.95/1999
H.G. nr.660/2000
legal confiscate, proprietate privată a statului, regim juridic
O.G. nr.128/1998
H.G. nr.514/1999
O. nr.186/2001   (M.F.P.)
mobile, corporale sau necorporale, garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999
mobile din patrimoniul cultural național, export temporar, condiții
O.G. nr.27/1992
O.G. nr.44/2000
O. nr.2.033/1999   (M.Cult.)
mobile și imobile
dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor bancare, evidențiere în contabilitate
N. nr.7/1998   (B.N.R.)
vânzare, impozitare, condiții
O.G. nr.73/1999
pază
L. nr.18/1996
H.G. nr.523/1997
proprietate publică
administrare, concesionare, închiriere, condiții
L. nr.219/1998
în domeniul transportului, administrare, închiriere, concesionare
O.G. nr.19/1997
regim juridic
L. nr.213/1998
transmitere, fără plată în administrarea Regiei Autonome ’’Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat’’
H.G. nr.445/1995
H.G. nr.763/1997
proprietate publică a statului român, etaloanele naționale ale unităților de măsură
H.G. nr.853/1999
rechiziționare
L. nr.132/1997
regii autonome
O.G. nr.15/1993
scoase din funcțiune
aflate în administrarea Ministerului de Interne, licitație, organizare și desfășurare, regulament
H.G. nr.904/2001
aparținând instituțiilor publice, valorificare
O.G. nr.19/1995
din administrarea Ministerului Apărării Naționale, organizare licitații, aprobare
O.U.G. nr.95/1999
H.G. nr.660/2000
din administrarea Serviciului de Protecție și Pază, valorificare, licitații, condiții
H.G. nr.982/2001
din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, valorificare, licitații, condiții
O.U.G. nr.95/1999
H.G. nr.981/2001
din administrarea S.I.E., valorificare, licitații, condiții
O.U.G. nr.95/1999
H.G. nr.980/2001
sechestrate
O.G. nr.11/1996
stabilire în legătură cu acordarea ajutorului social
L. nr.67/1995
și mărfuri confiscate, devenite proprietate de stat, în birouri vamale sau abandonate, valorificare, surse de stimulare, personal vamal
H.G. nr.507/1998
taxe vamale, regim juridic
L. nr.141/1997
O.G. nr.26/1993
H.G. nr.120/1993
H.G. nr.1.114/2001
trecute în proprietatea statului bulgar, în 1940, compensații cetățenilor români, condiții
L. nr.9/1998
H.G. nr.379/1998
H.G. nr.753/1998
T.V.A., cote, scutiri, condiții
O.U.G. nr.17/2000
venituri din cedarea folosinței, impozitare, condiții
O.G. nr.7/2001
vezi:  creditul ipotecar imobiliar


Vineri, 07 octombrie 2022, 16:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.