INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Ceramică fină pentru menajCercetare științificăCercetare științifică, proiecte, cooperare internațională
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Cercetare științifică
activitate de exploatare și conservare a factorilor naturali
L. nr.61/1998
O.G. nr.109/2000
activitate în domeniul geologiei marine
H.G. nr.672/1993
activitate în întreprinderi mici și mijlocii, sprijinire de către stat
L. nr.133/1999
activitate, operațiuni de lucru aerian, condiții
O.G. nr.29/1997
activitate, organizare, finanțare
O.G. nr.25/1995
O.G. nr.59/1997
Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic -Politehnica (AMCSIT -Politehnica), înființare, atribuții
H.G. nr.983/1999
ajutor de stat, autorizare, condiții
L. nr.21/1996
L. nr.143/1999
O. nr.27/2000   (C.C.)
aplicativă și extensie pentru agricultură, manual operațional pentru Schema competitivă de granturi pentru cercetări agricole
O.G. nr.63/2000    [ratificare]
O. nr.232/2001   (M.A.A.P.)
cu profil silvic, rezervații științifice, fonduri de vânătoare, gestionare, condiții
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)
desfășurare de către Academia Română de Aviație
O.G. nr.15/1999
din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, stabilirea dreptului de proprietate, condiții
H.G. nr.1.154/2000
din domeniul educației fizice și sportului, strategie generală 2001-2004
L. nr.69/2000
din învățământul superior
L. nr.84/1995
H.G. nr.23/2001
domeniu, atribuțiile M.E.C.
H.G. nr.23/2001
EUREKA, inițiativa europeană, sprijinirea participării României
H.G. nr.631/1998
exploatare zăcăminte
O. nr.93/1998   (A.N.R.M.)
finanțare activități din domeniul activităților de energetică nucleară, aprobare, condiții
O.U.G. nr.144/1999
finanțare programe cuprinse în Planul național pentru cercetare-dezvoltare și inovare, categorii de cheltuieli
H.G. nr.401/1997
fond special de cercetare-dezvoltare, constituire și utilizare
L. nr.67/1993
geologică, cooperare cu firma "Amoco" din SUA
H.G. nr.722/1991
geologică, uraniu
H.G. nr.785/1997
gradul I, titlu de doctor, acreditare pentru conducerea și pregătirea de doctorat
O.U.G. nr.127/2000
granturi, finanțare teme de cercetare științifică
H.G. nr.735/1996
hidrologică
H.G. nr.786/1997
instalații speciale de interes național, finanțare, criterii de selectare
H.G. nr.400/1997
O. nr.24/2000   (A.N.S.T.I.)
institute naționale de cercetare-dezvoltare, evaluare și acreditare
H.G. nr.135/1996
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică -ICMET Craiova, înființare
H.G. nr.81/1999
în domeniul
educației fizice și sportului, obiective
L. nr.69/2000
fizicii pământului
H.G. nr.1313/1996
măsuri de organizare a activității
H.G. nr.458/1990
medicală, în sectorul sanitar
O.U.G. nr.58/2001
participarea României la Programul-cadru V, perioada 1998-2002 și Programul-cadru V Euratom
O.G. nr.117/1999
privatizare societăți comerciale
O.G. nr.25/1995
H.G. nr.55/1998
program
național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică "Orizont 2000"
H.G. nr.1095/1995
H.G. nr.1096/1995
și proiect, finanțare, elaborare și implementare în sistem descentralizat
H.G. nr.48/1998
O. nr.17/1998   (M.C.Teh.)
și proiecte, evaluare, conducere, finanțare
O.G. nr.59/1997
registrul de evidență al rezultatelor cercetării, metodologie de înregistrare
O. nr.2291/1997   (M.C.Teh.)
reorganizare, privatizare, institute
O.G. nr.25/1995
H.G. nr.55/1998
rețeaua națională de calculatoare, cheltuieli, finanțare
H.G. nr.967/2001
rezultate, înregistrare în contabilitate
L. nr.82/1991
O.G. nr.25/1995
stimularea cercetării științifice naționale
Constituția României
structura organizatorică a unităților, stabilire de consiliul de administrație și avizare de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
H.G. nr.458/1990
și inovare
plan național pentru cercetare-dezvoltare și inovare, reactualizare
H.G. nr.556/2001
programe/proiecte, finanțare, elaborare, atribuire și implementare, stimulare, condiții
O.G. nr.59/1997
H.G. nr.48/1998
O. nr.17/1998   (M.C.Teh.)
și pregătirea personalului tehnic pentru apicultură
L. nr.89/1998
unități cu profil cinegetic, fonduri de vânătoare, gestionare
L. nr.103/1996
O. nr.999/1999   (M.A.P.P.M.)
unități de cercetare științifică în subordine/coordonare
H.G. nr.23/2001


Luni, 03 octombrie 2022, 09:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.