INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Comerț, afaceri, cooperare economică, relații internaționaleComerț exteriorComerț ilicit
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Comerț exterior
activități, competențe, regii autonome și societăți comerciale
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990
atribuțiile M.A.E.
H.G. nr.21/2001
Centrul Român de Comerț Exterior, organizare și funcționare
H.G. nr.905/2001
Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, atribuții, competență, funcționare
H.G. nr.293/1992
contract de cliring, operațiuni, licențe de export
O.G. nr.18/1994
O. nr.36 C/1999   (M.I.C.)
convenții-cadru pentru derularea activităților de finanțare și asigurare a creditelor de comerț exterior în numele și în contul statului
H.G. nr.293/1992
cu produse strategice, regim de autorizare, autorizație, model
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.27/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)
exporturi și importuri produse strategice, formulare tip de autorizație, permise și alte documente
O.U.G. nr.158/1999
instrumente specifice de susținere
L. nr.96/2000
operațiuni de contract barter cu Republica Moldova
H.G. nr.267/1997
operațiuni financiare și de plăți
H.G. nr.202/1995
operațiuni valutare, efectuare
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
probleme de comerț exterior la Ministerul de Interne
H.G. nr.427/1991
regimul de import, export, al mărfurilor
O. nr.36 C/1999   (M.I.C.)
regimul de import, export, cod vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
și înalte relații economice internaționale, dobândă legală, stabilire, condiții
O.G. nr.9/2000


Joi, 09 decembrie 2021, 13:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.