INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Contracte de furnizareContracte individuale de muncăContracte-cadru
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Contracte individuale de muncă
acte adiționale, convenție, participare la programe de formare profesională, condiții
O.G. nr.129/2000
angajați, evaluare performanțe profesionale individuale, criterii de stabilire salarii de bază între limite
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
H.G. nr.749/1998
H.G. nr.775/1998
H.G. nr.744/1999
H.G. nr.1.084/2001
asistent maternal profesionist
H.G. nr.217/1998
desfacere, salariați disponibilizați, concedieri colective, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor institute de învățământ de stat autorizat sau acreditat, măsuri de stimulare a persoanelor fizice sau juridice, angajare
O.U.G. nr.35/1997
pentru absolvenții facultăților de medicină și farmacie, condiții
O.U.G. nr.58/2001
permis de muncă pentru apatrizi, angajare
L. nr.203/1999
stagiari elvețieni, angajare, condiții
H.G. nr.579/2000    [aprobare]
O. nr.661/2000   (M.M.P.S.)


Luni, 03 octombrie 2022, 09:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.