INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Culte religioaseCulturăCultură, relații internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Cultură
ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999
angajare directori generali, directori ai instituțiilor publice de cultură subordonate M.C.C.
O.G. nr.9/1996
O. nr.2.129/2001   (M.C.C.)
ARTEXIM, finanțare
H.G. nr.342/1990
atribuții ale Ministerului Culturii și Cultelor
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001
bunuri culturale, evidență, gestionare, condiții
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.2388/1995   (M.F.)
O. nr.2.035/2000   (M.Cult.)
bunuri culturale mobile, export, certificat de garanție guvernamentală
O.G. nr.44/2000
H.G. nr.1.221/2000
bunuri culturale, patrimoniul cultural național, protejare, criterii de clasare, adeverințe de export, activități comerciale
O.G. nr.68/1994
O. nr.1284/1996   (M.Cult.)
bunuri imobile în Lista monumentelor istorice, criterii generale
O.G. nr.27/1992
O.G. nr.68/1994
O. nr.2.013/1999   (M.Cult.)
bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor instituții de cultură, închiriere, condiții
H.G. nr.227/2000
bunuri mobile din patrimoniul cultural național, export temporar, condiții
O.G. nr.27/1992
O. nr.2.033/1999   (M.Cult.)
Centrul de Formare, Educație Permanentă și Management în Domeniul Culturii, subordonare
H.G. nr.28/2001
Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice, înființare
O.G. nr.68/1994
O. nr.2.032/1999   (M.Cult.)
Comisii de specialitate, convenții civile, plată membrii indemnizații lunare, procent din indemnizația funcției de Secretar de Stat
O.G. nr.22/2000
finanțare de MCC, programe de dezvoltare sectorială
O.G. nr.42/2000
Fondul Cultural Național
înființare, organizare și funcționare
O.G. nr.79/1998
H.G. nr.277/1999
sume, stabilire, vărsare, gestionare, norme metodologice
H.G. nr.459/1999
Fundația Culturală Română, statut, editură, înființare
H.G. nr.354/1990
H.G. nr.1208/1990
impresariat artistic, activitate
H.G. nr.342/1990
Institutul de Memorie Culturală, înființare
H.G. nr.28/2001
instituții publice, criterii de premiere personal, condiții
O.G. nr.9/1996
O. nr.351/1998   (M.Cult.)
instituții publice de cultură
de importanță județeană, ale municipiului București și locale, finanțare
H.G. nr.442/1994
îmbunătățirea sitemului de finanțare a salarizării
O.G. nr.9/1996
și artă, finanțare
H.G. nr.28/2001
medalia comemorativă "150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu", instituire
O.U.G. nr.194/1999
monumente istorice, regim juridic
L. nr.422/2001
Oficiul Național al Monumentelor Istorice, înființare, reorganizare, subordonare
L. nr.422/2001
H.G. nr.28/2001
onorarii, participanți, activități culturale, drepturi de autor și conexe
O.G. nr.51/1998
organizații profesionale, asociere în condiții de autonomie economică
D.-L. nr.27/1990
patrimoniul național mobil, protejare, restaurare, regim juridic
L. nr.182/2000
programe și proiecte culturale
finanțare, condiții
O.G. nr.51/1998
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.63/1994
H.G. nr.238/1997
O. nr.2.076/1998   (M.Cult.)
O. nr.1.012/2001   (M.F.P.)
O. nr.1.013/873/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)
O. nr.1.014/874/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)
sprijin financiar din Fondul Cultural Național, condiții
O.G. nr.79/1998
H.G. nr.789/1999
Revista muzeelor
H.G. nr.865/2001
tarife pentru remunerarea colaboratorilor fără drept de autor
H.G. nr.488/1997
vechime în specialitate în domeniul culturii și artei, aprobare
D.-L. nr.58/1990
vezi:  Departamentul Informațiilor Publice
vezi:  învățământ, reglementări internaționale
vezi:  Fonograme
vezi:  monumente istorice


Marți, 23 aprilie 2019, 19:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.