DECRETE - LEGE
emise în anul 1990 de catre Consiliul Frontului Salvării Naționale

  1.   D.-L. nr.1/01-01-1990 
DECRET-LEGE privind unele masuri ca urmare a incetarii activitatii sau reorganizarii unor organe centrale și locale de stat
T
  2.   D.-L. nr.2/03-01-1990 
DECRET-LEGE cu privire la organizarea adunarilor publice
A
  3.   D.-L. nr.3/04-01-1990 
DECRET-LEGE privind amnistierea unor infractiuni și gratierea unor pedepse
T
  4.   D.-L. nr.4/05-01-1990 
DECRET-LEGE privind organizarea și functionarea Academiei Romane
A
  5.   D.-L. nr.5/05-01-1990 
DECRET-LEGE privind acordarea de indemnizatii membrilor Academiei Romane
A
  6.   D.-L. nr.6/07-01-1990 
DECRET-LEGE pentru abolirea pedepsei cu moartea, pentru modificarea și abrogarea unor prevederi din Codul penal și alte acte normative
V
  7.   D.-L. nr.7/07-01-1990 
DECRET-LEGE privind infiintarea unor tribunale militare extraordinare pentru judecarea și pedepsirea actelor teroriste
A
  8.   D.-L. nr.8/07-01-1990 
DECRET-LEGE privind organizarea și functionarea organelor locale ale administratiei de stat
A
  9.   D.-L. nr.9/07-01-1990 
DECRET-LEGE privind abrogarea unor legi și decrete
SE
  10.   D.-L. nr.10/08-01-1990 
DECRET-LEGE privind regimul pasapoartelor și al calatoriilor in strainatate
A
  11.   D.-L. nr.11/10-01-1990 
DECRET-LEGE cu privire la consumul gazelor naturale
A
  12.   D.-L. nr.12/10-01-1990 
DECRET-LEGE privind abrogarea și modificarea unor dispozitii din Codul penal și din Codul de procedura penala
A
  13.   D.-L. nr.13/10-01-1990 
DECRET-LEGE privind unele masuri in legatura cu asigurarile de stat
T
  14.   D.-L. nr.14/10-01-1990 
DECRET-LEGE privind abrogarea reglementarilor referitoare la repartizarea in productie a absolventilor institutiilor de invatamant superior, cursurile de zi
SE
  15.   D.-L. nr.15/11-01-1990 
DECRET-LEGE privind urmărirea, judecarea și pedepsirea unor infracțiuni de speculă
A
  16.   D.-L. nr.16/12-01-1990 
DECRET-LEGE privind modul de calcul al unor pensii militare
T
  17.   D.-L. nr.19/12-01-1990 
DECRET-LEGE privind instituirea Comisiei Nationale pentru Rezolvarea Sesizarilor și Doleantelor Cetatenilor
T
  18.   D.-L. nr.21/12-01-1990 
DECRET-LEGE pentru modificarea articolului 50 din Decretul nr.207/1976 privind raspunderea materiala a militarilor
A
  19.   D.-L. nr.22/12-01-1990 
DECRET-LEGE privind abrogarea unor acte normative
SE
  20.   D.-L. nr.23/12-01-1990 
DECRET-LEGE privind gratierea unor pedepse
T
  21.   D.-L. nr.24/14-01-1990 
DECRET-LEGE privind sancționarea ocupării abuzive a locuințelor din fondul locativ de stat
A
  22.   D.-L. nr.25/14-01-1990 
DECRET-LEGE cu privire la utilizarea și salarizarea personalului in perioadele de intrerupere a activitatii
T
  23.   D.-L. nr.26/14-01-1990 
DECRET-LEGE privind acordarea unor drepturi și înlesniri beneficiarilor prestațiilor de transporturi, poștă și telecomunicații, precum și personalului din unitățile Ministerului Transporturilor
V
  24.   D.-L. nr.27/14-01-1990 
DECRET-LEGE privind organizarea și funcționarea în condiții de autonomie economică a organizațiilor de scriitori, artiști plastici și compozitori, creatori de film și de teatru
V
  25.   D.-L. nr.28/14-01-1990 
DECRET-LEGE privind desfasurarea activitatii de investitii
A
  26.   D.-L. nr.29/15-01-1990 
DECRET-LEGE privind instituirea referendumului national
A
  27.   D.-L. nr.30/18-01-1990 
DECRET-LEGE privind trecerea în proprietatea statului a patrimoniului fostului Partid Comunist Român
V
  28.   D.-L. nr.31/18-01-1990 
DECRET-LEGE privind concediul platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la un an
A
  29.   D.-L. nr.33/19-01-1990 
DECRET-LEGE privind repartizarea in munca, potrivit pregatirii și calificarii, a persoanelor neincadrate care solicita loc de munca
A
  30.   D.-L. nr.34/19-01-1990 
DECRET-LEGE pentru abrogarea unor acte normative in domeniul preturilor
SE
  31.   D.-L. nr.35/19-01-1990 
DECRET-LEGE pentru modificarea unor reglementari privind salarizarea
-
  32.   D.-L. nr.37/22-01-1990 
DECRET-LEGE
A
  33.   D.-L. nr.38/22-01-1990 
DECRET-LEGE privind abrogarea Legii nr.2/1989 referitoare la organizarea administrativă a teritoriului țării
V
  34.   D.-L. nr.39/24-01-1990 
DECRET-LEGE privind unele masuri referitoare la desfasurarea adunarilor publice
A
  35.   D.-L. nr.40/24-01-1990 
DECRET-LEGE privind Imnul de stat al României
A
  36.   D.-L. nr.41/26-01-1990 
DECRET-LEGE privind asigurarea unui climat de ordine și legalitate
A
  37.   D.-L. nr.42/29-01-1990 
DECRET-LEGE privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii
V
  38.   D.-L. nr.43/29-01-1990 
DECRET-LEGE privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii și activității economice a unităților agricole cooperatiste și de stat
A
  39.   D.-L. nr.44/01-02-1990 
DECRET-LEGE privind stabilirea cursurilor in lei ale valutelor altor state
T
  40.   D.-L. nr.45/01-02-1990 
DECRET-LEGE privind regimul juridic al frontierei de stat a Romaniei
A
  41.   D.-L. nr.46/04-02-1990 
DECRET-LEGE privind completarea punctului I din nota de la anexa nr.VI la Legea nr.57/1974
A
  42.   D.-L. nr.47/04-02-1990 
DECRET-LEGE cu privire la abrogarea Legii nr.1/1976 pentru adoptarea "Programului national de perspectiva pentru amenajarea bazinelor hidrografice din Republica Socialista Romania"
SE
  43.   D.-L. nr.48/04-02-1990 
DECRET-LEGE privind abrogarea Legii nr.2/1976 pentru adoptarea "Programului national pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier in perioada 1976 - 2010"
SE
  44.   D.-L. nr.49/04-02-1990 
DECRET-LEGE pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr.92/1984 privind imbunatatirea organizarii unitatilor de constructii-montaj, in vederea preluarii executiei lucrarilor in antrepriza
SE
  45.   D.-L. nr.50/04-02-1990 
DECRET-LEGE privind unele masuri pentru anularea unor penalitati, trecerea in conservare și scoaterea din functiune a unor fonduri fixe, casarea și declasarea mijloacelor fixe și altor bunuri materiale fara miscare
A
  46.   D.-L. nr.51/05-02-1990 
DECRET-LEGE privind vechimea in munca a sotiei salariate care isi urmeaza sotul trimis in misiune permanenta in strainatate
A
  47.   D.-L. nr.52/05-02-1990 
DECRET-LEGE privind abrogarea Decretului nr.11/1989
SE
  48.   D.-L. nr.53/05-02-1990 
DECRET-LEGE privind majorarea pensiilor și altor drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole
A
  49.   D.-L. nr.54/05-02-1990 
DECRET-LEGE privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative
A
  50.   D.-L. nr.55/06-02-1990 
DECRET-LEGE privind juramantul militar
A
  51.   D.-L. nr.56/07-02-1990 
DECRET-LEGE cu privire la consumul de energie termica pentru populatie
A
  52.   D.-L. nr.57/07-02-1990 
DECRET-LEGE cu privire la salarizarea personalului din organele, institutiile și organizatiile care si-au incetat activitatea
T
  53.   D.-L. nr.58/07-02-1990 
DECRET-LEGE privind vechimea în specialitate în domeniul culturii și artei
V
  54.   D.-L. nr.59/07-02-1990 
DECRET-LEGE privind majorarea unor pensii din cadrul asigurarilor sociale de stat și a unor pensii militare
T
  55.   D.-L. nr.60/07-02-1990 
DECRET-LEGE privind pensionarea cu reducere de varsta a unor salariati
T
  56.   D.-L. nr.61/07-02-1990 
DECRET-LEGE privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație
V
  57.   D.-L. nr.63/08-02-1990 
DECRET-LEGE pentru abrogarea unor prevederi din Decretul nr.233/1974, astfel cum a fost modificat și completat prin Decretul nr.159/1984, precum și din anexa nr.1 la Decretul nr.146/1987
-
  58.   D.-L. nr.64/08-02-1990 
DECRET-LEGE privind anularea unor majorari de intarziere
T
  59.   D.-L. nr.65/08-02-1990 
DECRET-LEGE privind aprobarea normelor de constituire a compartimentelor funcționale din ministere, celelalte organe centrale, centrale industriale, întreprinderi, fabrici, uzine, exploatări și alte unități de stat similare
A
  60.   D.-L. nr.66/08-02-1990 
DECRET-LEGE privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești
V
  61.   D.-L. nr.67/08-02-1990 
DECRET-LEGE privind organizarea și functionarea cooperatiei de consum și de credit
A
  62.   D.-L. nr.68/08-02-1990 
DECRET-LEGE pentru înlăturarea unor inechități în salarizarea personalului
A
  63.   D.-L. nr.70/08-02-1990 
DECRET-LEGE privind modificarea și completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale și ocrotiri sociale
A
  64.   D.-L. nr.71/08-02-1990 
DECRET-LEGE pentru modificarea și completarea Decretului nr.214/1977 privind pensiile militare de stat
A
  65.   D.-L. nr.72/08-02-1990 
DECRET-LEGE privind abrogarea art. 2 din Decretul nr.415/30 decembrie 1980
-
  66.   D.-L. nr.73/08-02-1990 
DECRET-LEGE pentru modificarea articolului 4 litera a) din Decretul-lege nr.8/1990 privind organizarea și functionarea organelor locale ale administratiei de stat
SE
  67.   D.-L. nr.75/08-02-1990 
DECRET-LEGE pentru majorarea preturilor de contractare și de achizitie și acordarea unor avantaje producatorilor agricoli
T
  68.   D.-L. nr.76/08-02-1990 
DECRET-LEGE privind stabilirea unor pensii minime pentru ranitii și urmasii celor decedati in timpul revolutiei
A
  69.   D.-L. nr.78/08-02-1990 
DECRET-LEGE
A
  70.   D.-L. nr.79/08-02-1990 
DECRET-LEGE privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la salarizare și alte drepturi ale personalului trimis in strainatate pentru realizarea de obiective și lucrari
A
  71.   D.-L. nr.80/08-02-1990 
DECRET-LEGE privind organizarea activitatii cinematografice
A
  72.   D.-L. nr.81/09-02-1990 
DECRET-LEGE privind Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala
T


Miercuri, 23 mai 2018, 06:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.