HOTĂRÂRI
emise în anul 1992 de catre Guvern
   1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..831   

  1.   H.G. nr.1/04-01-1992 
HOTĂRÂRE privind unele masuri referitoare la negocierea acordului de asociere a Romaniei la Comunitatile Europene (C.E.) și la intensificarea cooperarii cu tarile Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)
A
  2.   H.G. nr.2/07-01-1992 
HOTĂRÂRE privind realizarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica a noilor consumatori
V
  3.   H.G. nr.3/08-01-1992 
HOTĂRÂRE privind cursul de transformare in lei pentru operatiuni vamale și evaluare in vama
SE
  4.   H.G. nr.4/08-01-1992 
HOTĂRÂRE privind regimul unor bunuri provenite din ajutoare și donatii cu caracter umanitar
T
  5.   H.G. nr.5/08-01-1992 
HOTĂRÂRE privind spatiile cu alta destinatie din fondul locativ de stat detinute cu titlu de chirias de Uniunea Artistilor Plastici și unitatile sale componente
V
  6.   H.G. nr.6/09-01-1992 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor prevederi din Hotararea Guvernului nr.620/1990
A
  7.   H.G. nr.7/09-01-1992 
HOTĂRÂRE privind scutirea de taxe vamale a importului tehnicii de calcul destinate informatizarii Guvernului
T
  8.   H.G. nr.8/09-01-1992 
HOTĂRÂRE privind realizarea unor noi localuri pentru Grupul scolar agricol Salonta, judetul Bihor, și Grupul scolar agricol Chisineu-Cris, judetul Arad
-
  9.   H.G. nr.9/09-01-1992 
HOTĂRÂRE privind stabilirea alocatiilor zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanta
T
  10.   H.G. nr.10/09-01-1992 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.182 din 20 martie 1991 privind constituirea Agentiei Romane de Dezvoltare
A
  11.   H.G. nr.12/09-01-1992 
HOTĂRÂRE privind reglementarea eliberarii bonurilor de valoare pentru benzina și motorina
V
  12.   H.G. nr.13/09-01-1992 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea efectivelor Ministerului de Interne - trupe de jandarmi - pentru asigurarea pazei și securitatii valorilor administrate de Banca Nationala a Romaniei
V
  13.   H.G. nr.14/09-01-1992 
HOTĂRÂRE privind prelungirea aplicarii unor restrictii temporare in domeniul vamal
T
  14.   H.G. nr.15/11-01-1992 
HOTĂRÂRE de completare și modificare a Hotararii Guvernului nr.994/1990 privind organizarea și functionarea Ministerului Tineretului și Sportului
A
  15.   H.G. nr.16/17-01-1992 
HOTĂRÂRE privind completarea prevederilor Hotararii Guvernului nr.493/1991, modificata și completata prin Hotararea Guvernului nr.759/1991, referitor la organizarea și functionarea Ministerului Industriei
A
  16.   H.G. nr.17/17-01-1992 
HOTĂRÂRE privind organizarea, finantarea și coordonarea invatamantului preuniversitar din ramura silviculturii
V
  17.   H.G. nr.19/18-01-1992 
HOTĂRÂRE cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut pe tara și a coeficientului de indexare a salariilor pentru perioada ianuarie - aprilie 1992
T
  18.   H.G. nr.20/18-01-1992 
HOTĂRÂRE cu privire la indexarea unor venituri ale populatiei, la 1 ianuarie 1992
T
  19.   H.G. nr.21/18-01-1992 
HOTĂRÂRE cu privire la sistemul de stabilire a fondului de salarii la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, in anul 1992
T
  20.   H.G. nr.22/18-01-1992 
HOTĂRÂRE privind unele masuri referitoare la salarizarea personalului din unitatile bugetare
T
  21.   H.G. nr.23/18-01-1992 
HOTĂRÂRE privind finantarea participarii Romaniei la Expozitia universala "Era descoperirilor" - Sevilla 1992
T
  22.   H.G. nr.24/20-01-1992 
HOTĂRÂRE privind completarea articolului 4 și modificarea articolului 5 din Hotararea Guvernului nr.728/1991 privind aprobarea intelegerilor convenite intre Ministerul Comertului și Turismului din Romania și Ministerul Economiei și Comertului Exterior și Ministerul Cooperarii Internationale din Republica Araba Egipt privind reglementarea datoriei scadente și neincasate la 31 decembrie 1990 a Republicii Arabe Egipt fata de Romania
-
  23.   H.G. nr.25/22-01-1992 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.328/1991 privind organizarea și functionarea Ministerului Economiei și Finantelor
A
  24.   H.G. nr.26/22-01-1992 
HOTĂRÂRE privind reevaluarea unor active și pasive ca urmare a unificarii cursurilor de schimb ale leului și regimului de preturi și tarife in aceste conditii
T
  25.   H.G. nr.27/23-01-1992 
HOTĂRÂRE cu privire la stabilirea tarifelor orare și a salariilor de baza in cazul desfasurarii unor activitati platite cu ora sau prin cumul de functii
T
  26.   H.G. nr.28/23-01-1992 
HOTĂRÂRE privind crearea Comitetului Interministerial pentru Relatiile Romaniei cu Republica Moldova
T
  27.   H.G. nr.29/25-01-1992 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Bulgaria privind schimbul de marfuri cu decontarea in cliring
-
  28.   H.G. nr.30/25-01-1992 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de colaborare in domeniul medicinei și ocrotirii sanatatii
V
  29.   H.G. nr.31/25-01-1992 
HOTĂRÂRE privind modificarea unor prevederi ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.382 din 31-05-1991 privind garantarea rambursarii unor credite
-
  30.   H.G. nr.32/25-01-1992 
HOTĂRÂRE pentru modificarea articolului 1 din Hotararea Guvernului nr.703 / 10 octombrie 1991 privind unele masuri referitoare la comisiile mixte, hidrotehnice, create in baza unor acorduri și conventii guvernamentale
-
  31.   H.G. nr.33/25-01-1992 
HOTĂRÂRE privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana de catre unele persoane
-
  32.   H.G. nr.34/27-01-1992 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Franceze privind imbunatatirea conditiilor de viata ale copiilor romani abandonati, orfani și handicapati, precum și alte actiuni umanitare privind copiii
V
  33.   H.G. nr.35/27-01-1992 
HOTĂRÂRE privind infiintarea Comitetului de Coordonare a Programelor Umanitare pentru Romania
A
  34.   H.G. nr.36/27-01-1992 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului celei de-a XVI-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economica, industriala și tehnica dintre Romania și Republica Federala Germania
V
  35.   H.G. nr.37/27-01-1992 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor masuri pentru exercitarea dreptului de vot de catre studenti și elevi
T
  36.   H.G. nr.38/27-01-1992 
HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 4 alineatele 1 și 2 din Hotararea Guvernului nr.51/1991
A
  37.   H.G. nr.39/28-01-1992 
HOTĂRÂRE privind reglementarea unor probleme de comert exterior pentru nevoile Directiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei
V
  38.   H.G. nr.40/30-01-1992 
HOTĂRÂRE privind stabilirea alocatiei zilnice de hrana pentru componentii loturilor olimpice in vederea participarii la Jocurile Olimpice de la Barcelona
T
  39.   H.G. nr.41/30-01-1992 
HOTĂRÂRE privind obiectivul de investitii "Biblioteca Nationala"
-
  40.   H.G. nr.42/03-02-1992 
HOTĂRÂRE privind unele masuri de aplicare a taxei anuale pe audiovizual și a tarifelor de abonament
T
  41.   H.G. nr.43/03-02-1992 
HOTĂRÂRE de completare a unor dispozitii din Hotararea Guvernului nr.1295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru actiunile și cererile introduse la instantele judecatoresti, precum și asupra actelor de notariat și a serviciilor prestate de acestea
A
  42.   H.G. nr.44/03-02-1992 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor masuri in vederea reluarii activitatii de productie de catre Societatea Comerciala "Famos" - S.A. Suceava
V
  43.   H.G. nr.45/03-02-1992 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.764/1990
-
  44.   H.G. nr.46/03-02-1992 
HOTĂRÂRE de completare a Hotararii Guvernului nr.131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile și functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea in posesie a proprietarilor
A
  45.   H.G. nr.47/03-02-1992 
HOTĂRÂRE privind autorizarea functionarii in Romania a filialei Societatii "Feed the Children - Larry Jones International Ministries, Inc."
V
  46.   H.G. nr.48/03-02-1992 
HOTĂRÂRE privind infiintarea și organizarea Institutului National pentru Pregatirea și Perfectionarea Magistratilor
A
  47.   H.G. nr.49/03-02-1992 
HOTĂRÂRE privind infiintarea unor centre de cercetare stiintifica in structura Academiei Romane
V
  48.   H.G. nr.50/04-02-1992 
HOTĂRÂRE privind constituirea serviciului de contencios al Ministerului Mediului
A
  49.   H.G. nr.51/05-02-1992 
HOTĂRÂRE privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire și stingere a incendiilor
A
  50.   H.G. nr.52/07-02-1992 
HOTĂRÂRE privind crearea Comitetului Interdepartamental pentru coordonarea participarii Romaniei la programele internationale de asistenta destinate noilor state independente de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice
A
  51.   H.G. nr.53/07-02-1992 
HOTĂRÂRE cu privire la negocierea preturilor la unele produse alimentare, precum și la unele materiale destinate agriculturii
V
  52.   H.G. nr.54/07-02-1992 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri de intensificare a lucrărilor agricole de primăvară și de aplicare a Legii fondului funciar nr.18/1991
T
  53.   H.G. nr.57/08-02-1992 
HOTĂRÂRE privind unele masuri pentru desfasurarea activitatilor de cercetare stiintifica, proiectare, expertiza și consulting in institutiile de invatamant superior
A
  54.   H.G. nr.58/08-02-1992 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.417/1991 privind constituirea Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari
-
  55.   H.G. nr.59/10-02-1992 
HOTĂRÂRE privind stabilirea numarului de viceprimari
SE
  56.   H.G. nr.60/10-02-1992 
HOTĂRÂRE privind stabilirea modelului listei de electori, al stampilei necesare votarii, al procesului-verbal privind operatiunile de votare și de stabilire a rezultatului votarii, precum și al certificatului doveditor al alegerii consilierilor in consiliile judetene și al sectorului agricol Ilfov
T
  57.   H.G. nr.61/10-02-1992 
HOTĂRÂRE privind stabilirea modelului buletinelor de vot pentru alegerea consiliilor judetene și a Consiliului Sectorului Agricol Ilfov
T
  58.   H.G. nr.62/10-02-1992 
HOTĂRÂRE privind stabilirea modelului esarfei pentru primar
V
  59.   H.G. nr.63/10-02-1992 
HOTĂRÂRE privind autorizarea functionarii in Romania a filialei Asociatiei "Handicap International"
V
  60.   H.G. nr.64/11-02-1992 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului comercial și de plati dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam și a scrisorilor interguvernamentale privind reglementarea contului de cliring la data de 31 decembrie 1990
V
  61.   H.G. nr.65/11-02-1992 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor intelegeri intre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse cu privire la relatiile comercial-economice și colaborarea tehnico-stiintifica
V
  62.   H.G. nr.66/12-02-1992 
HOTĂRÂRE privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana de catre unele persoane
-
  63.   H.G. nr.67/12-02-1992 
HOTĂRÂRE privind emiterea unei scrisori de garantie pentru credite externe acordate de "Girrozentrale und Bank der ‹sterreichischen Sparkassen AG" din Austria
-
  64.   H.G. nr.68/12-02-1992 
HOTĂRÂRE privind adoptarea unor masuri in legatura cu realizarea Acordului de credit dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Turcia, semnat la Ankara la 18 martie 1987
V
  65.   H.G. nr.69/13-02-1992 
HOTĂRÂRE privind unele masuri referitoare la asigurarea bazei tehnico-materiale necesare realizarii obiectivului "Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda 5 x 700 MW"
-
  66.   H.G. nr.70/13-02-1992 
HOTĂRÂRE privind incheierea conventiilor de credit cu "Export Development Corporation - Canada" și "Mediocredito Centrale - Italia" - pentru finantarea contractului de conducere a lucrarilor de realizare a obiectivului "Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda 5 x 700 MW", semnat de "RENEL" - R.A. cu "Atomic Energy of Canada Limited - Ansaldo Consortium - AAC"
V
  67.   H.G. nr.71/13-02-1992 
HOTĂRÂRE referitoare la garantarea rambursarii creditului in cadrul Programului de garantii de credite C.C.C. - programul G.S.M. - 102 al Statelor Unite ale Americii, precum și pentru modificarea articolului 10 din Hotararea Guvernului nr.464/1991 cu privire la reglementarea regimului preturilor
V
  68.   H.G. nr.72/13-02-1992 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.723/1991 privind regimul operatiunilor comerciale cu decontare in conturi de cliring, de barter sau de cooperare, convenite pe baza unor acorduri guvernamentale, al celor incheiate pentru recuperarea creantelor externe ale statului, precum și al celor care se realizeaza pe baza unor credite acordate sau contractate la nivel guvernamental
A
  69.   H.G. nr.73/13-02-1992 
HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifelor de calatorie pe baza de bilet și abonament la transportul in comun de calatori cu tramvaie, troleibuze și autobuze in municipiul Bucuresti și modul de acoperire a diferentelor de tarif
A
  70.   H.G. nr.74/13-02-1992 
HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotararii Guvernului nr.786/1991 privind reorganizarea structurilor din domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului și lucrarilor publice ale prefecturilor și primariilor
SE
  71.   H.G. nr.75/15-02-1992 
HOTĂRÂRE privind unele masuri referitoare la functionarea Centrului Euroatlantic Bucuresti
A
  72.   H.G. nr.76/15-02-1992 
HOTĂRÂRE privind programul de participari ale Romaniei la targurile și expozitiile internationale in anul 1992
T
  73.   H.G. nr.77/15-02-1992 
HOTĂRÂRE privind infiintarea unor societati comerciale ca urmare a reorganizarii activitatii transporturilor feroviare
V
  74.   H.G. nr.78/15-02-1992 
HOTĂRÂRE privind organizarea și functionarea trezoreriei finantelor publice
V
  75.   H.G. nr.79/17-02-1992 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Guvernului nr.55/19 ianuarie 1990
-
  76.   H.G. nr.81/19-02-1992 
HOTĂRÂRE pentru acoperirea cheltuielilor de achizitionare și montare a utilajelor poligrafice importate in anul 1991 de Regia Autonoma a Imprimeriilor pentru Imprimeria "Coresi" Bucuresti
-
  77.   H.G. nr.82/19-02-1992 
HOTĂRÂRE privind masuri de prevenire a platilor restante in economie
T
  78.   H.G. nr.83/19-02-1992 
HOTĂRÂRE privind prorogarea aplicarii prevederilor Hotararii Guvernului Romaniei nr.37 din 27 ianuarie 1992
T
  79.   H.G. nr.84/19-02-1992 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Sintezei programelor nationale pentru tineret ale Ministerului Tineretului și Sportului pentru anul 1992
T
  80.   H.G. nr.85/19-02-1992 
HOTĂRÂRE privind stabilirea datei pentru alegerea consilierilor și a primarilor in circumscriptiile electorale in care acestia nu au fost alesi
T
  81.   H.G. nr.86/20-02-1992 
HOTĂRÂRE privind numirea prefectului pentru municipiul Bucuresti și sectorul agricol Ilfov
-
  82.   H.G. nr.87/21-02-1992 
HOTĂRÂRE privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana de catre unele persoane
-
  83.   H.G. nr.88/22-02-1992 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Federal al Austriei privind relatiile economice bilaterale
V
  84.   H.G. nr.89/22-02-1992 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economica Romania - Sri Lanka
V
  85.   H.G. nr.90/22-02-1992 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale romano-indiene de cooperare economica, tehnica și stiintifica
V
  86.   H.G. nr.91/22-02-1992 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.664 din 6 iunie 1990 de stabilire a structurii organizatorice și a numarului de personal pentru Fundatia Culturala Romana
-
  87.   H.G. nr.92/22-02-1992 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea numarului de posturi ale Editurii Fundatiei Culturale Romane
-
  88.   H.G. nr.93/24-02-1992 
HOTĂRÂRE privind acordarea garantiei guvernamentale pentru creditul extern acordat de "KREDITANSTALT fûr WIEDERAUFBAU (KfW)" pentru retehnologizarea blocurilor energetice de 330 MW din termocentralele Turceni și Rovinari
V
  89.   H.G. nr.94/24-02-1992 
HOTĂRÂRE privind obiectivul de investitii "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni"
-
  90.   H.G. nr.95/24-02-1992 
HOTĂRÂRE privind infiintarea in structura Ministerului Sanatatii a Unitatii de coordonare a proiectului "Reabilitarea sanatatii in Romania"
SE
  91.   H.G. nr.96/24-02-1992 
HOTĂRÂRE privind organizarea, finantarea și coordonarea invatamantului preuniversitar din ramura gospodariei apelor
V
  92.   H.G. nr.97/24-02-1992 
HOTĂRÂRE privind autorizarea infiintarii Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan de grad universitar din Roman, judetul Neamt
V
  93.   H.G. nr.98/25-02-1992 
HOTĂRÂRE privind completarea numarului de posturi ale Centrului de Studii Transilvane
-
  94.   H.G. nr.99/28-02-1992 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.21/1992 cu privire la sistemul de stabilire a fondului de salarii la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, in anul 1992
-
  95.   H.G. nr.100/28-02-1992 
HOTĂRÂRE privind stabilirea preturilor de vanzare cu amanuntul ale carburantilor
T
  96.   H.G. nr.101/29-02-1992 
HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
-
  97.   H.G. nr.102/29-02-1992 
HOTĂRÂRE privind unele hotarari adoptate anterior aprobarii Constitutiei Romaniei, care au aplicabilitate și in continuare
V
  98.   H.G. nr.103/29-02-1992 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea regulamentului-cadru orientativ de functionare a consiliilor locale
A
  99.   H.G. nr.104/29-02-1992 
HOTĂRÂRE privind unele masuri pentru impulsionarea incasarii tarifelor de transport in trenurile de calatori
V


Sâmbătă, 19 ianuarie 2019, 10:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.