ORDINE
emise în anul 1999 de catre Ministerul Sănătății

  1.   O. nr.80/04-02-1999 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind organizarea și funcționarea compartimentelor de igiena radiațiilor nucleare, aflate în rețeaua Ministerului Sănătății
A
  2.   O. nr.136/03-03-1999 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr.754/1998 privind aprobarea Procedurii și competențelor de acordare a unor înlesniri la plata obligațiilor datorate Fondului special pentru sănătate
-
  3.   O. nr.201/05-04-1999 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind autorizarea de funcționare a unităților farmaceutice, precum și a Normelor tehnice privind funcționarea farmaciei, depozitului farmaceutic și a drogheriei
-
  4.   O. nr.318/519/13-05,18-05-1999 (M.S., M.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
-
  5.   O. nr.328/70/19-05-1999 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Listei denumirilor comune internaționale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, și a Modului de prescriere, eliberare și de decontare a medicamentelor
-
  6.   O. nr.330/19-05-1999 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea inspecției sanitare de stat
A
  7.   O. nr.331/19-05-1999 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor și de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătății publice
A
  8.   O. nr.356/510/389/64/31-05,05-07,23-06,05-07-1999 (M.S., M.E.N., M.M.P.S., S.S.P.H.)
ORDIN al ministrului sănătății, ministrului educației naționale, ministrului muncii și protecției sociale și al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap privind aprobarea Programului de pregătire pentru practicarea ocupației de îngrijitor la domiciliu
-
  9.   O. nr.527/29-07-1999 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru stabilirea activităților conexe serviciilor medicale
-
  10.   O. nr.623/14-09-1999 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea componenței trusei sanitare auto și a conținutului minim obligatoriu al acesteia
A
  11.   O. nr.2.120/662/13-09,04-10-1999 (M.M.P.S., M.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății pentru încadrarea în grupa II de muncă a unor locuri de muncă și activități din cadrul Societății Comerciale "Aerostar" - S.A. Bacău
-
  12.   O. nr.788/190/16-11-1999 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asigurații beneficiază, în tratamentul ambulatoriu, de medicamente eliberate fără contribuție personală
-
  13.   O. nr.789/189/16-11-1999 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.328/70/1999 pentru aprobarea Listei denumirilor comune internaționale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, și a modului de prescriere, eliberare și de decontare a medicamentelor
-
  14.   O. nr.824/25-11-1999 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Programului de restructurare a Stației de Verificare și Întreținere a Aparaturii Medicale București
-


Luni, 22 octombrie 2018, 18:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.