ORDINE
emise în anul 1999 de catre Ministerul de Interne

  1.   O. nr.419/954/26-07,20-07-1999 (M.M.P.S., M.I.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului de interne pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/1999, referitoare la unele măsuri de protecție socială a salariaților civili disponibilizați ca urmare a programului de restructurare a Ministerului de Interne
-
  2.   O. nr.7.570/NN/190/7.505/977/04-08,05-08,06-08-1999 (M.L.P.A.T., D.A.P.L., M.I.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, al secretarului de stat, șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală, și al ministrului de interne pentru aprobarea efectuării în comun a controlului corespunzător prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr.63/N/1998
-
  3.   O. nr.407/991/26-07,26-08-1999 (M.Tr., M.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și al ministrului de interne pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și efectuarea transporturilor rutiere cu greutăți și/sau cu dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
A
  4.   O. nr.1.023/15-11-1999 (M.I.)
ORDIN al ministrului de interne privind aprobarea Dispozițiilor generale de ordine interioară pentru prevenirea și stingerea incendiilor DG P.S.I.-001
A


Sâmbătă, 15 decembrie 2018, 20:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.