ORDINE
emise în anul 1999 de catre Ministerul Transporturilor

  1.   O. nr.13/13-01-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Programului de restructurare a Societatii Nationale Aeroportul International Timisoara - S.A.
-
  2.   O. nr.23/20-01-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Listei cuprinzand drumurile publice cu limitele de tonaj admise pentru vehiculele de transport marfa
-
  3.   O. nr.31/25-01-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale Radionav - S.A. Constanta
-
  4.   O. nr.45 UMP/21-12-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru stabilirea componenței nominale a comitetelor de coordonare zonală a Programului de restructurare a întreprinderilor și de reconversie profesională (RICOP)
-
  5.   O. nr.77/16-02-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati
-
  6.   O. nr.78/16-02-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice
-
  7.   O. nr.90/22-02-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor privind prestațiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER
-
  8.   O. nr.114/26-02-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a procedurii de executare silită a creanțelor Fondului special al drumurilor publice
-
  9.   O. nr.124/10-03-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Programului de restructurare a Societății Naționale "Aeroportul Internațional Constanța" - S.A.
-
  10.   O. nr.132/11-03-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind forma, modelul și conținutul Declarației privind obligațiile de plată la Fondul special al drumurilor publice
-
  11.   O. nr.140/15-03-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind autorizarea și supravegherea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse și servicii în activitățile de construire, modernizare, întreținere și reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant, specifice transportului feroviar și cu metroul
-
  12.   O. nr.145/17-03-1999 (M.Tr.)
ORDIN privind actualizarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice, efectuate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
-
  13.   O. nr.146/17-03-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Părții I - Norme de autorizare a școlilor de conducători auto - din Normele de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere
A
  14.   O. nr.150/17-03-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind obținerea certificatelor de pregătire profesională de către conducătorii autovehiculelor de transport mărfuri, a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, precum și de către conducătorii autovehiculelor de transport rutier de persoane
A
  15.   O. nr.170/25-03-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru completarea Reglementărilor privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor utilizate la vehicule rutiere și autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparații sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.536/1997
A
  16.   O. nr.172/26-03-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind modificarea art. 62 din Ordinul ministrului transporturilor nr.537/1997 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pentru vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
-
  17.   O. nr.174/26-03-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aplicarea temporară a unor limite de tonaj modificate pentru drumul național (DN) 55 Craiova-Bechet PCTF
-
  18.   O. nr.194/14-04-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Normativului pentru execuția tratamentelor bituminoase cu agregate naturale de balastieră neconcasate pe drumuri cu trafic redus
-
  19.   O. nr.208/19-04-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului privind portul uniformei de serviciu cu însemnul specific, modul de acordare și forma acesteia, pentru personalul Autorității Rutiere Române - A.R.R. cu atribuții de inspecție și de control
A
  20.   O. nr.215/21-04-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Nomenclatorului de funcții ale personalului din activitatea de transport feroviar și cu metroul, care lucrează sau concură la siguranța circulației trenurilor
-
  21.   O. nr.226/29-04-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea și calificarea profesională a consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase
-
  22.   O. nr.228/30-04-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Programului de restructurare a Societății Comerciale de Dragaj pe Dunăre "Fluvdrag" - S.A. Giurgiu
-
  23.   O. nr.247/12-05-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea aplicării reglementării europene JAR 145 - Autorizarea organizațiilor de întreținere
A
  24.   O. nr.248/12-05-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR FCL 1 - Licențierea echipajelor de zbor/avioane, JAR FCL 2 - Licențierea echipajelor de zbor/elicoptere și JAR FCL 3 - Licențierea echipajelor de zbor/medical
-
  25.   O. nr.251/17-05-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2
A
  26.   O. nr.260/18-05-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Programului de restructurare a Societății Comerciale de Remorcaj și Salvare "Resalv" - S.A. Galați
-
  27.   O. nr.268/25-05-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru prestații și servicii efectuate de Inspectoratul Navigației Civile - I.N.C. și de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român și străin în porturile din România
-
  28.   O. nr.285/04-06-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Regulilor pentru construcția și supravegherea tehnică a ambarcațiunilor - cod M.T.R.N.R. - CA-99
V
  29.   O. nr.286/04-06-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Regulilor pentru construcția și supravegherea tehnică a containerelor - cod M.T.R.N.R. - CC-99
-
  30.   O. nr.287/04-06-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Regulilor pentru construcția și supravegherea tehnică a instalațiilor de ridicare de la bordul navelor - cod M.T.R.N.R.-IR-99
-
  31.   O. nr.288/04-06-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Normelor tehnice pentru construcții navale
-
  32.   O. nr.301/15-06-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind actualizarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice, efectuate de către Autoritatea Rutieră Română A.R.R
-
  33.   O. nr.305/15-06-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranța navelor de pasageri - cod MT.RNR-NP-99
A
  34.   O. nr.306/15-06-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind clasificarea și construcția navelor de navigație interioară - cod MT.RNR-NI-99
-
  35.   O. nr.319/21-06-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind definirea și folosirea specificațiilor tehnice compatibile în vederea procurării echipamentelor și sistemelor pentru managementul traficului aerian
A
  36.   O. nr.340/28-06-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizației de funcționare, din punct de vedere tehnic, a stațiilor de cale ferată aflate în exploatare sau cu ocazia construcției, reparației ori modernizării acestora
-
  37.   O. nr.342/28-06-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnică a vehiculelor feroviare aparținând agenților economici
-
  38.   O. nr.343/28-06-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea criteriilor de competență și a procedurilor de agreare a organizațiilor pentru clasificarea, emiterea de certificate de conformitate cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte și pentru audit financiar, care acționează în numele Ministerului Transporturilor, în cadrul regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional
-
  39.   O. nr.363/30-06-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor către Fondul special al drumurilor publice gestionat de către Ministerul Transporturilor
-
  40.   O. nr.370/05-07-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Instrucțiunilor privind stabilirea personalului minim de siguranță a navigației pentru navele maritime din marina civilă a României
A
  41.   O. nr.403/23-07-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române privind autorizarea operatorilor aerieni/RACR-AOA
-
  42.   O. nr.404/23-07-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române privind certificarea operatorilor aerieni/RACR-COA
-
  43.   O. nr.407/991/26-07,26-08-1999 (M.Tr., M.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și al ministrului de interne pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și efectuarea transporturilor rutiere cu greutăți și/sau cu dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
A
  44.   O. nr.410/26-07-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind autorizarea laboratoarelor de încercări și atestarea standurilor și dispozitivelor speciale, destinate verificării și încercării produselor feroviare utilizate în activitățile de construire, modernizare, exploatare, întreținere și reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant, specifice transportului feroviar și cu metroul
-
  45.   O. nr.411/26-07-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr.215/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului de funcții ale personalului din activitatea de transport feroviar și cu metroul, care lucrează sau concură la siguranța circulației trenurilor
-
  46.   O. nr.434/12-08-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea aplicării reglementării europene JAR-21 - Proceduri de certificare pentru aeronave, produse și piese asociate
A
  47.   O. nr.437/16-08-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR-OPS 1 - Transportul aerian comercial (avioane) și JAR-OPS 3 - Transportul aerian comercial (elicoptere)
A
  48.   O. nr.438/16-08-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea reglementărilor aeronautice civile române referitoare la cerințele privind facilitățile tehnice destinate combustibililor de aviație și procedurile operaționale de alimentare a aeronavelor cu combustibili pe aerodromuri/RACR-AD-FTPCA
A
  49.   O. nr.439/16-08-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile privind organizarea radiocomunicațiilor operaționale sol-sol pe aeroporturi/RACR-AD-COMSS
-
  50.   O. nr.507/16-09-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Metodologiei de înregistrare și de ținere a evidenței unor categorii de muncitori portuari și de personal care lucrează în porturi
A
  51.   O. nr.508/16-09-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agenților economici care prestează servicii în porturi
-
  52.   O. nr.544/04-10-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române privind licențierea personalului tehnic aeronautic/RACR-LPTA
-
  53.   O. nr.546/04-10-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind condițiile de desemnare a transportatorilor aerieni români în vederea efectuării operațiunilor de transport aerian public prin curse regulate
A
  54.   O. nr.581/11-10-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind cerințele minime pentru navele maritime care transportă mărfuri periculoase sau poluante
A
  55.   O. nr.598/18-10-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind efectuarea controlului specific al vehiculelor rutiere de către Ministerul Transporturilor la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României
-
  56.   O. nr.618/20-10-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr.268/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestații și servicii efectuate de Inspectoratul Navigației Civile - I.N.C. și de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român și străin în porturile din România
-
  57.   O. nr.627/26-10-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului privind portul uniformei de serviciu cu însemnele specifice, forma și modul de acordare a acesteia, pentru personalul Inspectoratului Navigației Civile - I.N.C. și al căpităniilor de port
A
  58.   O. nr.660/08-11-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmare a competenței și de eliberare a brevetelor și certificatelor de capacitate personalului navigant de siguranță a navigației din Marina civilă a României, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr.246/1998
-
  59.   O. nr.704/25-11-1999 (M.Tr.)
ORDIN pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la Directivele de navigabilitate/RACR-39
A
  60.   O. nr.736/06-12-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind informarea pasagerilor cu privire la limita răspunderii transportatorilor aerieni în caz de accident
-
  61.   O. nr.737/06-12-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind condițiile de operare de către transportatorii aerieni români a aeronavelor închiriate în sistem wetlease de la operatori aerieni străini
-
  62.   O. nr.761/21-12-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier
A
  63.   O. nr.777/27-12-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru prestații și servicii efectuate de Inspectoratul Navigației Civile - I.N.C. și de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român și străin în porturile din România
A
  64.   O. nr.780/29-12-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr.251/1999 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2
-
  65.   O. nr.781/30-12-1999 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării privind operarea în condiții de timp de zbor extins (ETOPS) a avioanelor cu două motoare cu turbină, înmatriculate în România
-


Duminică, 18 noiembrie 2018, 12:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.