ORDINE
emise în anul 1999 de catre Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  1.   O. nr.214/RT/16/NN/15-03,17-03-1999 (M.A.P.P.M., M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului și al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor și de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului
A
  2.   O. nr.78/08-02-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru desfacerea produselor petroliere
-
  3.   O. nr.20/87/111/12-02-1999 (M.I.C., M.M.P.S., M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului, ministrului muncii și protecției sociale și ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului privind verificarea potentialului tehnic și uman al agentilor economici ofertanti pentru executarea lucrarilor de inchidere a minelor/carierelor și de reconstructie ecologica a zonelor afectate
-
  4.   O. nr.105/25-02-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Procedurii de acordare a unor înlesniri la plata obligațiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
-
  5.   O. nr.137/12-03-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.5/1999
-
  6.   O. nr.169/31-03-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale
-
  7.   O. nr.177/31-03-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru fabricarea uleiurilor și a altor grăsimi vegetale
-
  8.   O. nr.178/31-03-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru industria de prelucrare a tutunului
-
  9.   O. nr.191/31-03-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru prelucrarea, păstrarea, industrializarea și livrarea furajelor
-
  10.   O. nr.214/07-04-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru exploatarea substanțelor minerale în cariere prin derocare cu explozivi
-
  11.   O. nr.215/07-04-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru mine de petrol
-
  12.   O. nr.283/14-05-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru lucrări de montaj utilaj tehnologic și construcții metalice
-
  13.   O. nr.294/14-05-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru fabricarea porțelanului și a ceramicii fine pentru menaj
-
  14.   O. nr.356/510/389/64/31-05,05-07,23-06,05-07-1999 (M.S., M.E.N., M.M.P.S., S.S.P.H.)
ORDIN al ministrului sănătății, ministrului educației naționale, ministrului muncii și protecției sociale și al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap privind aprobarea Programului de pregătire pentru practicarea ocupației de îngrijitor la domiciliu
-
  15.   O. nr.419/954/26-07,20-07-1999 (M.M.P.S., M.I.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului de interne pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/1999, referitoare la unele măsuri de protecție socială a salariaților civili disponibilizați ca urmare a programului de restructurare a Ministerului de Interne
-
  16.   O. nr.446/02-08-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru fabricarea zahărului și a produselor zaharoase
-
  17.   O. nr.455/03-08-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.5/1999
-
  18.   O. nr.697/16-11-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale
A
  19.   O. nr.698/16-11-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru industria textilă
-
  20.   O. nr.699/16-11-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru activități de construcții navale
-
  21.   O. nr.700/16-11-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru lucrări de izolații termice, hidrofuge și protecții anticorosive
-
  22.   O. nr.701/16-11-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru fabricarea produselor abrazive și cărbunoase
-
  23.   O. nr.727/02-12-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru silvicultură și economia vânatului
-
  24.   O. nr.747/13-12-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale pentru aprobarea Normelor privind încasarea, evidența și modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul încasat de inspectoratele teritoriale de muncă și de direcțiile generale de muncă și protecție socială, potrivit art. 12 din Legea nr.130/1999, cu modificarile și completările ulterioare, a Procedurii de înregistrare a contractelor individuale de muncă și a modului de ținere a evidenței muncii prestate de salariații angajatorilor prevăzuți la art. 8 din Legea nr.130/1999, cu modificarile și completările ulterioare, precum și de înregistrare și evidență a convențiilor civile de prestări de servicii
-
  25.   O. nr.748/13-12-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru exploatarea stufului
-
  26.   O. nr.2.120/662/13-09,04-10-1999 (M.M.P.S., M.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății pentru încadrarea în grupa II de muncă a unor locuri de muncă și activități din cadrul Societății Comerciale "Aerostar" - S.A. Bacău
-


Sâmbătă, 15 decembrie 2018, 21:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.