ORDINE
emise în anul 1999 de catre Ministerul Agriculturii și Alimentației

  1.   O. nr.11/03-02-1999 (M.A.A.)
ORDIN privind Lista oficiala a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultura din Romania pentru anul 1999
-
  2.   O. nr.26/02-03-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației privind măsurile pentru prevenirea introducerii, diseminării și diminuării pagubelor produse de bacteria Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. care produce putregaiul inelar al cartofului
A
  3.   O. nr.27/02-03-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației privind măsurile pentru prevenirea răspândirii și diminuarea pagubelor produse de nematozii cu chiști (Globodera spp.) la cultura cartofului
A
  4.   O. nr.28/02-03-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației privind măsurile pentru prevenirea răspândirii și diminuarea pagubelor produse de râia neagră a cartofului, produsă de ciuperca Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc
A
  5.   O. nr.29/02-03-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației privind stabilirea procedurii de notificare a interceptării unui transport sau a unui organism de carantină la importul vegetalelor, produselor vegetale și al altor articole reglementate, ca urmare a nerespectării reglementărilor fitosanitare ale României
A
  6.   O. nr.48/24-03-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației privind prohibiția pescuitului
-
  7.   O. nr.58/25-06-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare
A
  8.   O. nr.60/21-04-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației privind Lista oficială suplimentară a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 1999
-
  9.   O. nr.87/28-06-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor
A
  10.   O. nr.92/01-07-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea Programului de restructurare a Societății Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Rurală "Ceder" - S.A. Cristian, județul Sibiu
-
  11.   O. nr.122/27-09-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea simbolurilor societăților comerciale cu activitate în producția de conserve alimentare destinate consumului uman, ambalate în recipiente metalice, și a numerelor de ordine ale grupelor și sortimentelor de conserve alimentare
-
  12.   O. nr.131/21.846/27-10,29-10-1999 (M.A.A., M.F.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației și al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 1999, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.177/1999
-
  13.   O. nr.137/11-11-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea Programului de restructurare a Societății Naționale "Tutunul Românesc" - S.A
-
  14.   O. nr.139/12-11-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației privind atribuțiile Oficiului de reglementare a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații și înființarea Registrului național al asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații
-
  15.   O. nr.140/12-11-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației privind modificarea și completarea Metodologiei de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfășura activități de îmbunătățiri funciare, în scopul participării acestora la licitațiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectării și a executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare de utilitate publică din domeniul agricol, organizate potrivit legii, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii și alimentației nr.30/1998
A
  16.   O. nr.150/16-12-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației privind modificarea art. 16 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și alimentației nr.103/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare și procedura de autorizare sanitară veterinară de funcționare a unităților supuse controlului sanitar veterinar și privind aprobarea efectuării de activități de export cu produse de origine animală și cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar
A
  17.   O. nr.156/27-12-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anunțarea, declararea și notificarea unor boli transmisibile ale animalelor
-
  18.   O. nr.567/22-06-1999 (M.A.P.P.M., M.A.A.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului și al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea Normelor privind protecția culturilor agricole, silvice și a animalelor domestice împotriva pagubelor care pot fi cauzate de vânat
A
  19.   O. nr.1.527/18-10-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea Programului de restructurare a Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
-
  20.   O. nr.1.005/236/138.929/13-09,15-09,13-09-1999 (M.F., M.I.C., M.A.A.)
ORDIN al ministrului finanțelor, al ministrului industriei și comerțului și al ministrului agriculturii și alimentației privind sursele și procedura de constituire, completare și modificare a bazei de date statistice la import
-


Luni, 19 noiembrie 2018, 11:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.