ORDINE
emise în anul 1999 de catre Ministerul Justiției

  1.   O. nr.760/C/22-04-1999 (M.J.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul justiției, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
-
  2.   O. nr.2.628/C/08-11-1999 (M.J.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul justiției, pentru aprobarea Statutului Corpului executorilor bancari
-
  3.   O. nr.2.881/C/2.657/5/30-12-1999 (M.J., C.C.I.R., F.P.S.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul justiției, al președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București și al Consiliului de administrație al Fondului Proprietății de Stat privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea art. 4 din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
-
  4.   O. nr.2.986/C/16-12-1999 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare
-
  5.   O. nr.3.003C/20-12-1999 (M.J.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul justiției, pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea Arbitrajului de pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate
-
  6.   O. nr.3.022/C/27-12-1999 (M.J.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul justiției, privind abilitarea cu puteri de anchetă pentru investigarea faptelor care constituie încălcări ale prevederilor Legii concurenței nr.21/1996 a persoanelor desemnate de Consiliul Concurenței
-


Miercuri, 12 decembrie 2018, 11:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.