ORDINE
emise în anul 1999 de catre Ministerul Industriei și Comerțului

  1.   O. nr.6C/25-01-1999 (M.I.C.)
ORDIN privind instituirea mecanismului de eliberare a certificatului de export in cadrul contingentelor tarifare de ovine și caprine vii și de carne de ovina și caprina,convenite in relatia cu Uniunea Europeana (U.E.) in anul 1999
-
  2.   O. nr.13/29-01-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Prescripțiilor tehnice privind stabilirea tarifelor pentru operațiunile de avizare, autorizare și control tehnic la instalațiile mecanice sub presiune, instalațiile de ridicat și aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspecției pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) - CR 12-99
-
  3.   O. nr.18/11-02-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea opririi totale a activitatii la Societatea Comerciala Bauxitamin - S.A. Dobresti, judetul Bihor
-
  4.   O. nr.20/87/111/12-02-1999 (M.I.C., M.M.P.S., M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului, ministrului muncii și protecției sociale și ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului privind verificarea potentialului tehnic și uman al agentilor economici ofertanti pentru executarea lucrarilor de inchidere a minelor/carierelor și de reconstructie ecologica a zonelor afectate
-
  5.   O. nr.34/23-02-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind autorizarea electricienilor
-
  6.   O. nr.36.C/01-03-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind regimul de export și import al mărfurilor
A
  7.   O. nr.37/01-03-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Programului de restructurare a Societatii Comerciale Geomold - S.A. Campulung Moldovenesc
-
  8.   O. nr.48/15-03-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Nationale de Electricitate - S.A.
-
  9.   O. nr.50/15-03-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Programului de restructurare a Societatii Comerciale Transgex - S.A. Cluj-Napoca
-
  10.   O. nr.58(I)/19-03-1999 (M.I.C.) 
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Convenției-cadru privind activitatea de finanțare a operațiunilor de export și de garantare a creditelor de export și import, desfășurate de Banca de Export-Import a României - S.A. în numele și în contul statului, și a Convenției-cadru privind asigurarea și reasigurarea de către Banca de Export-Import a României - S.A., în numele și în contul statului, a creditelor de export
-
  11.   O. nr.60/22-03-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Prescripțiilor tehnice pentru autorizarea laboratoarelor care execută examinări nedistructive la instalațiile mecanice sub presiune și la instalațiile de ridicat CR 15-99
-
  12.   O. nr.61/22-03-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Prescripțiilor tehnice pentru recipientele metalice stabile sub presiune din industria oxigenului C 25-99
-
  13.   O. nr.73(I)/24-03-1999 (M.I.C.) 
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea modificării Normelor tehnice nr.101.325/MC/1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului
A
  14.   O. nr.75/25-03-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea programelor de restructurare a unor societăți și companii naționale din industria minieră
-
  15.   O. nr.81/05-04-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea unor disponibilizări colective pe anul 1999 la Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.
-
  16.   O. nr.83/09-04-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Programului de restructurare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
-
  17.   O. nr.92/23-04-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Programului de restructurare a Societății Comerciale "Formin" - S.A. Caransebeș
-
  18.   O. nr.102/05-05-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea disponibilizărilor colective de personal din cadrul primei etape a procesului de restructurare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
-
  19.   O. nr.103/06-05-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Programului de restructurare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
-
  20.   O. nr.106 C/14-05-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind interdicția vânzării, furnizării și exportului de petrol și de produse petroliere în Republica Federală Iugoslavia
-
  21.   O. nr.108/17-05-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Programului de restructurare a Societății Comerciale "Ipromin" - S.A. București
-
  22.   O. nr.115/62/24-05,19-05-1999 (M.I.C., A.N.R.M.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind completarea Instrucțiunilor tehnice pentru închiderea minelor/carierelor
-
  23.   O. nr.117/24-05-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.266/1999 privind unele măsuri pentru revitalizarea industriei de îngrășăminte și pesticide
-
  24.   O. nr.119/24-05-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Programului de restructurare a Societății Comerciale "Geolex" - S.A. MiercureaCiuc
-
  25.   O. nr.123/25-05-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Naționale a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu
-
  26.   O. nr.132/31-05-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrul industriei și comerțului privind instituirea sistemului de supraveghere a exportului în Republica Ungară al unor produse siderurgice originare din România
-
  27.   O. nr.134/02-06-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Prescripțiilor tehnice pentru măsurarea cu ultrasunete a grosimilor elementelor instalațiilor sub presiune și instalațiilor de ridicat, CR 30-99
-
  28.   O. nr.135/02-06-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Prescripțiilor tehnice pentru verificarea reparațiilor instalațiilor mecanice sub presiune și instalațiilor de ridicat și pentru aplicarea plăcii de timbru la instalații mecanice sub presiune, CR 3-99
-
  29.   O. nr.172/04-07-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Prescripțiilor tehnice pentru verificarea și autorizarea instalațiilor mecanice sub presiune și a instalațiilor de ridicat - CR1-99
-
  30.   O. nr.173/04-07-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Prescripțiilor tehnice privind protecția muncii în activitatea organelor tehnice ISCIR-CR13-99
-
  31.   O. nr.174/04-07-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Prescripțiilor tehnice pentru autoclave cu foc direct - C16-99
-
  32.   O. nr.183/12-07-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Prescripțiilor tehnice privind proiectarea, execuția, instalarea, exploatarea, repararea și verificarea cazanelor mici de abur, C 30-99
-
  33.   O. nr.193/20-07-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A.
-
  34.   O. nr.195/27-07-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Prescripțiilor tehnice pentru examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate ale elementelor instalațiilor mecanice sub presiune și instalațiilor de ridicat, CR 6-99
-
  35.   O. nr.196/27-07-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Prescripțiilor tehnice pentru examinarea cu particule magnetice a îmbinărilor sudate ale elementelor instalațiilor mecanice sub presiune și instalațiilor de ridicat, CR 8-99
-
  36.   O. nr.231/27-08-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Instrucțiunilor privind tipărirea, primirea, eliberarea, gestionarea și circulația bonurilor de valoare pentru carburanți auto
-
  37.   O. nr.234/08-09-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.632/1999 privind unele măsuri pentru folosirea și valorificarea bunurilor reprezentând dependințe și anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului
-
  38.   O. nr.235C/13-09-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului industriei și comerțului nr.36 C/1999 privind regimul de export și import al mărfurilor, cu modificările ulterioare
A
  39.   O. nr.1.005/236/138.929/13-09,15-09,13-09-1999 (M.F., M.I.C., M.A.A.)
ORDIN al ministrului finanțelor, al ministrului industriei și comerțului și al ministrului agriculturii și alimentației privind sursele și procedura de constituire, completare și modificare a bazei de date statistice la import
-
  40.   O. nr.274/08-10-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Programului de restructurare a Societății Naționale "Romarm" - S.A. București
-
  41.   O. nr.275/08-10-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a permiselor de operare agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării din domeniul industriei
-
  42.   O. nr.278/11-10-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Programului de restructurare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - CEFIN București
-
  43.   O. nr.293/08-11-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calității lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale
-
  44.   O. nr.296C/09-11-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru modificarea Ordinului ministrului industriei și comerțului nr.36C/1999 privind regimul de export și import al mărfurilor
A
  45.   O. nr.297C/09-11-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru modificarea Ordinului ministrului industriei și comerțului nr.13C/1998 privind regimul licențelor de export și import pentru mărfurile și operațiunile supuse licențierii
-
  46.   O. nr.298/09-11-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Programului de restructurare, actualizat pentru perioada 1999-2005, etapa a II-a 1999, al Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva
-
  47.   O. nr.303/17-11-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Prescripțiilor tehnice pentru proiectarea, execuția, repararea, încărcarea, utilizarea, verificarea și scoaterea din uz a recipientelor-butelii cu capacitatea de până la 26 l pentru butan (aragaz) - C3-99
-
  48.   O. nr.313/29-11-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind prelungirea termenului de valabilitate a licențelor de import, de export și de operațiune de import și/sau export a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 1999
-
  49.   O. nr.337/14-12-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Prescripțiilor tehnice pentru autorizarea laboratoarelor care execută examinări distructive asupra materialelor utilizate la instalațiile mecanice sub presiune și la instalațiile de ridicat CR 16-99
-
  50.   O. nr.341/16-12-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei și Comerțului în calitate de ordonator principal de credite
-
  51.   O. nr.357C/24-12-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru modificarea Ordinului ministrului industriei și comerțului nr.132/1999 privind instituirea sistemului de supraveghere a exportului în Republica Ungară al unor produse siderurgice originare din România
-
  52.   O. nr.361/24-12-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea actualizării cu indicele inflației a unor tarife
-


Luni, 22 octombrie 2018, 17:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.