ORDINE
emise în anul 1999 de catre Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică

  1.   O. nr.31/09-02-1999 (A.N.C.I.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Informatică și Comunicații privind majorarea tarifelor de radiocomunicatii
-
  2.   O. nr.32/09-02-1999 (A.N.C.I.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică pentru completarea Ordinului ministrului comunicatiilor nr.326/1997 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Inspectoratul General al Comunicatiilor pentru serviciile prestate
-
  3.   O. nr.33/09-02-1999 (A.N.C.I.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică privind nominalizarea retelei de radiocomunicatii a Companiei Nationale Apele Romane - S.A. ca beneficiara a prevederilor art. 1 din Ordinul nr.32/1999 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii și Informatica
-
  4.   O. nr.104/07-04-1999 (A.N.C.I.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică privind aprobarea Tabelului național al atribuirii benzilor de frecvență pentru spectrul radioelectric de la 9 kHz la 105 GHz, completat și modificat pentru spectrul radioelectric de la 9 kHz la 30 GHz
A
  5.   O. nr.123/15-04-1999 (A.N.C.I.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică
-
  6.   O. nr.189/04-06-1999 (A.N.C.I.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică privind utilizarea stațiilor de radiocomunicații profesionale pentru comunicații la mică distanță
A
  7.   O. nr.190/04-06-1999 (A.N.C.I.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică pentru aprobarea Regulamentului stațiilor de radiocomunicații din serviciul mobil terestru în banda de frecvențe 26.960-27.410 kHz
A
  8.   O. nr.341/09-11-1999 (A.N.C.I.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică privind procedura de selecție a titularilor licențelor pentru rețele și servicii de radiocomunicații cu destinație publică, pentru transmisii vocale și/sau de date, de tip simplex, simplex cu stație coordonatoare, semiduplex cu repetor convențional, semiduplex cu acces multiplu tip "trunked"
A
  9.   O. nr.398/29-12-1999 (A.N.C.I.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică privind aprobarea Procedurii de tarifare și a listei cuprinzând tarifele practicate de Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicațiilor" în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare
A


Sâmbătă, 15 decembrie 2018, 20:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.