DECIZII
emise în anul 1999 de catre Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

  1.   Decizie nr.1/08-03-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice
-
  2.   Decizie nr.11/12-05-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică
A
  3.   Decizie nr.12/18-05-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică și termică livrată de Compania Națională de Electricitate - S.A. consumatorilor finali
-
  4.   Decizie nr.15/04-06-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de energie electrica tranzactionate pe piata angro
A
  5.   Decizie nr.16/07-06-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea unor contracte-cadru
A
  6.   Decizie nr.17/07-06-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea procedurii pentru determinarea preturilor și cantitatilor de energie electrica din contractele-cadru de portofoliu (interimare) de vanzare/cumparare
A
  7.   Decizie nr.18/10-06-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea Regulamentului de programare și dispecerizare a Sistemului electroenergetic national
A
  8.   Decizie nr.22/05-07-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea Codului comercial al pietei angro de energie electrica
A
  9.   Decizie nr.28/23-07-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare pe termen lung a energiei electrice, încheiat între Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. și Societatea Comercială "Electrica" - S.A.
A
  10.   Decizie nr.29/23-07-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru transportul energiei electrice
A
  11.   Decizie nr.33/26-08-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice și termice
-
  12.   Decizie nr.34/27-08-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate
A
  13.   Decizie nr.35/27-08-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru servicii de sistem
A
  14.   Decizie nr.36/27-08-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea Contractului-cadru de achiziție a energiei electrice de la un producător independent de energie electrică
A
  15.   Decizie nr.44/20-09-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea tarifelor la energia electrică și termică livrată de Compania Națională de Electricitate - S.A.
-
  16.   Decizie nr.46/20-09-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE privind acordarea Licenței pentru furnizarea de energie electrică Societății Comerciale "Electrica" - S.A.
-
  17.   Decizie nr.52/30-09-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cheltuielilor între energia electrică și termică la centralele electrice de cogenerare existente
-
  18.   Decizie nr.53/29-09-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei termice
A
  19.   Decizie nr.57/11-10-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice
A
  20.   Decizie nr.61/01-11-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță ale capacităților energetice
A
  21.   Decizie nr.66/09-11-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE privind aprobarea prețului pentru energia termică destinată populației orașului Cernavodă, produsă și livrată de către CNE PROD Cernavodă, sucursală a Societății Naționale "Nuclearelectrica" - S.A.
-
  22.   Decizie nr.70/09-11-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei termice
-
  23.   Decizie nr.71/12-11-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru aprobarea Metodologiei pentru stabilirea tarifului pentru serviciile de sistem funcționale ale S.E.N. și a Metodologiei pentru stabilirea tarifului perceput de operatorul comercial al pieței angro de energie electrică
A
  24.   Decizie nr.75/22-11-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE pentru numirea agenților constatatori
-
  25.   Decizie nr.78/30-11-1999 (A.N.R.E.)
DECIZIE privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
A


Duminică, 18 noiembrie 2018, 12:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.