ORDINE
emise în anul 2002 de catre Colegiul Medicilor din România

  1.   O. nr.27/462/31-01,05-02-2002 (C.N.A.S., C.M.R.)
ORDIN pentru modificarea pct.1 al art.7 din anexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală primară, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr.604/4.188/2001
V
  2.   O. nr.86/1.108/19-03,20-03-2002 (C.N.A.S., C.M.R.)
ORDIN privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală primară
V
  3.   O. nr.85/1.109/19-03,20-03-2002 (C.N.A.S., C.M.R.)
ORDIN privind modificarea art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Contractului-cadru privind condițiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale ori corectării unor deficiențe fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate
V
  4.   O. nr.84/1.110/19-03,20-03-2002 (C.N.A.S., C.M.R.)
ORDIN al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România privind modificarea și completarea anexei nr. 25 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgență prespitalicești și altor tipuri de transport medical, precum și a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătății, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate
V
  5.   O. nr.99/1.270/28-03-2002 (C.N.A.S., C.M.R.)
ORDIN al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România privind modificarea și completarea anexelor nr. 1, 5 și 8 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractuluicadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
V
  6.   O. nr.238/2983/22-08,28-08-2002 (C.N.A.S., C.M.R.)
ORDIN al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România privind modificarea și completarea anexelor nr. 1, 3 și 6 și introducerea anexei nr. 13 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
V
  7.   O. nr.236/2984/22-08,28-08-2002 (C.N.A.S., C.M.R.)
ORDIN al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România privind modificarea și completarea anexelor nr. 1, 4a), 14, 15, 21, 22 și 25 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgență prespitalicești și altor tipuri de transport medical, precum și a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătății, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate
V


Duminică, 18 noiembrie 2018, 10:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.