ORDINE
emise în anul 2002 de catre Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  1.   O. nr.1/17-01-2002 (C.S.A.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor nr.6/2001 privind categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum și coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.6/2001
A
  2.   O. nr.2/25-03-2002 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind stabilirea criteriilor de selecție pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societăților de asigurare
A
  3.   O. nr.3/05-04-2002 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, utilizarea și gestionarea Fondului de protejare a asiguraților
A
  4.   O. nr.4/10-04-2002 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor prudențiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale
V
  5.   O. nr.5/17-06-2002 (C.S.A.)
ORDIN privind aprobarea Listei oficiale cuprinzând persoanele juridice autorizate în evaluarea activelor societăților de asigurare, agreate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conform prevederilor normelor aprobate prin Ordinul nr. 2/2002
i
  6.   O. nr.6/23-07-2002 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a capitalului social vărsat, respectiv a fondului de rezervă liberă vărsat al asigurătorilor
A
  7.   O. nr.8/02-10-2002 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind măsurile prudențiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde)
A
  8.   O. nr.9/02-12-2002 (C.S.A.)
ORDIN pentru aprobarea Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule și autorizarea asigurătorilor care vor practica această asigurare în anul 2003
A
  9.   O. nr.10/09-12-2002 (C.S.A.)
ORDIN pentru aprobarea Normelor privind stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului de protejare a asiguraților pe anul 2003
-
  10.   O. nr.11/16-12-2002 (C.S.A.)
ORDIN privind modificarea Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2002 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule și autorizarea asigurărilor care vor practica această asigurare în anul 2003
A


Sâmbătă, 15 decembrie 2018, 21:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.