HOTĂRÂRI
emise în anul 2002 de catre Guvern
   1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..899 | 900..999 | 1000..1099 | 1100..1199 | 1200..1299 | 1300..1399 | 1400..1499 | 1500..1546   

  1.   H.G. nr.1/10-01-2002 
HOTĂRÂRE privind dizolvarea Consiliului General al Municipiului București
A
  2.   H.G. nr.2/10-01-2002 
HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pentru vânzarea acțiunilor deținute la Societatea Comercială "Șantierul Naval" - S.A. Constanța, inclusă în Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL)
T
  3.   H.G. nr.3/10-01-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 5 miliarde lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, în vederea amenajării imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea - localitatea componentă Troian - pentru folosirea temporară ca locuințe de către familiile sinistrate din orașul Ocnele Mari
i
  4.   H.G. nr.4/10-01-2002 
HOTĂRÂRE privind organizarea la București, în perioada 18-24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Român de Investiții și a Reuniunii miniștrilor de finanțe din țările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană
T
  5.   H.G. nr.5/10-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Mărirea gradului de siguranță a Sistemului Energetic Național prin retehnologizarea stației electrice de 400/220 kV Roșiori", județul Cluj
i
  6.   H.G. nr.6/10-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.987/2000 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Apărării Naționale și comasarea prin absorbție a Complexului Olănești cu Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
V
  7.   H.G. nr.7/10-01-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pe anul 2002, pentru lucrări operative de înlăturare a efectelor unor calamități naturale produse în județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui
V
  8.   H.G. nr.8/10-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.714/2001 privind transferul Închisorii Militare nr.5 Caracal din subordinea Ministerului Apărării Naționale în subordinea Ministerului de Interne Comandamentul Național al Jandarmeriei
i
  9.   H.G. nr.9/10-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.340/1992 privind regimul de import al deșeurilor și reziduurilor de orice natură, precum și al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător
A
  10.   H.G. nr.10/10-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2001 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial"
T
  11.   H.G. nr.11/10-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A. și Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
i
  12.   H.G. nr.12/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Gheorghe Pele din funcția de prefect al județului Arad
i
  13.   H.G. nr.13/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Aurel Tărău din funcția de prefect al județului Bihor
i
  14.   H.G. nr.14/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Mihai Ion Florin Luican din funcția de prefect al municipiului București
i
  15.   H.G. nr.15/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Gabriel Oprea în funcția de prefect al municipiului București
i
  16.   H.G. nr.16/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Viorel Popescu din funcția de prefect al județului Brăila
i
  17.   H.G. nr.17/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Petre Chirobocea din funcția de prefect al județului Constanța
i
  18.   H.G. nr.18/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului pentru un Program de cooperare și asistență bilaterală între Guvernul Republicii Elene și Guvernul României, semnat la Atena la 21 decembrie 2001
V
  19.   H.G. nr.19/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale societăților naționale și al regiei autonome, aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
T
  20.   H.G. nr.20/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome "Multiproduct"
T
  21.   H.G. nr.21/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului de Interne
T
  22.   H.G. nr.22/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică"
T
  23.   H.G. nr.23/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind premierea sportivului Leonard Doroftei pentru cucerirea titlului de campion mondial la box profesionist în versiunea WBA
i
  24.   H.G. nr.25/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2001 privind denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile
A
  25.   H.G. nr.26/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate vânzării către consumatori
V
  26.   H.G. nr.27/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică pentru introducerea pe piață a mașinilor de spălat vase de uz casnic
A
  27.   H.G. nr.28/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind cooperarea antarctică, semnat la Montevideo la 16 noiembrie 1998
V
  28.   H.G. nr.29/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare copiilor protejați în centrele de plasament publice, celor dați în plasament la asistenți maternali profesioniști și celor care au fost reintegrați în familii cu venituri mici
T
  29.   H.G. nr.30/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Programul de dezvoltare a utilităților municipale din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/1994 privind aprobarea studiilor de fezabilitate a obiectivelor de investiții "Echilibrarea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă în municipiul Craiova și contorizarea apei în rețea" și "Contorizare la consumatori" din municipiul Craiova, județul Dolj
i
  30.   H.G. nr.32/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni pe anii 2002 și 2003 al Programului de guvernare
V
  31.   H.G. nr.33/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind dezafectarea capacităților de mobilizare de la Societatea Comercială "Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea" - S.A.
T
  32.   H.G. nr.34/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției pentru Direcția Generală a Penitenciarelor
i
  33.   H.G. nr.35/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Apărării Naționale
V
  34.   H.G. nr.36/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor amendamente convenite între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilităților municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995
V
  35.   H.G. nr.37/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pe anul 2002
T
  36.   H.G. nr.38/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activități Nucleare va face compensări în anul 2002
T
  37.   H.G. nr.39/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind strategia de privatizare a Societății Comerciale "Alprom" - S.A. Slatina, inclusă în proiectul componenta de "Privatizarea caz cu caz a 4 mari societăți comerciale prin intermediul băncilor de investiții", din cadrul PSAL (Programul pentru ajustarea sectorului privat)
V
  38.   H.G. nr.40/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2001 al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. care funcționează în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
T
  39.   H.G. nr.41/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind derularea programelor finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002
T
  40.   H.G. nr.42/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Companiei Naționale "UNIFARM" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății și Familiei
T
  41.   H.G. nr.43/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor
T
  42.   H.G. nr.44/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.906/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe
A
  43.   H.G. nr.45/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind darea unor imobile, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și în folosința gratuită a Uniunii Scriitorilor din România
i
  44.   H.G. nr.46/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995
V
  45.   H.G. nr.47/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 14 noiembrie 2001
V
  46.   H.G. nr.48/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru majorarea gradului de deschidere a pieței energiei electrice
A
  47.   H.G. nr.49/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole
V
  48.   H.G. nr.50/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 756/2001 privind aprobarea garantării în proporție de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 400 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. pentru plata achizițiilor de combustibili necesari în vederea funcționării Sistemului energetic național, precum și pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finanțelor Publice
V
  49.   H.G. nr.51/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării plafonului valoric al mesei calde zilnice care se acordă personalului minier
T
  50.   H.G. nr.52/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată de reprezentantul Guvernului României și, respectiv, de reprezentantul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Washington și la București la 26 septembrie 2001 și, respectiv, la 22 octombrie 2001, cu privire la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
V
  51.   H.G. nr.53/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul protecției mediului, semnat la București la 10 septembrie 2001
V
  52.   H.G. nr.54/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții, în anul 2002, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale
T
  53.   H.G. nr.55/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru instituirea măsurii de salvgardare în cadrul Sistemului global de preferințe comerciale între țările în curs de dezvoltare
V
  54.   H.G. nr.56/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind reducerea temporară a taxei vamale pentru unele produse agricole
T
  55.   H.G. nr.57/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea Ghidului de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării și instruirii persoanelor fără loc de muncă, provenite din activitatea minieră și din activitățile conexe acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2000
V
  56.   H.G. nr.60/24-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2002
i
  57.   H.G. nr.62/24-01-2002 
HOTĂRÂRE privind completarea alin.(1) al art.2 din Hotărârea Guvernului nr.1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
N
  58.   H.G. nr.63/24-01-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum și inspecția și verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanțelor chimice
V
  59.   H.G. nr.64/24-01-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film" în domeniul public al orașelor Ocna Mureș și, respectiv, Câmpeni
i
  60.   H.G. nr.65/24-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniul energiei și mediului, semnat la București la 26 noiembrie 2001
V
  61.   H.G. nr.66/24-01-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea art.2 din hotărârile Guvernului nr.1.088/2001, nr.1.089/2001, nr.1.090/2001, nr.1.091/2001, nr.1.092/2001, nr.1.093/2001 și nr.1.094/2001 privind înființarea societăților comerciale "Uzina Termică Calafat", "Uzina Termică Vaslui", "Uzina Termoelectrică Midia", "Uzina Electrică Zalău", "Uzina Termoelectrică Giurgiu", "Uzina Termică Comănești" și "Uzina Electrică Gura Barza"
V
  62.   H.G. nr.67/24-01-2002 
HOTĂRÂRE privind completarea componenței Grupului de lucru pentru elaborarea și monitorizarea Planului de acțiuni referitor la îmbunătățirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr.803/2001
i
  63.   H.G. nr.68/24-01-2002 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare financiare
i
  64.   H.G. nr.69/24-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.680/2001 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2002
V
  65.   H.G. nr.70/24-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului de Interne
i
  66.   H.G. nr.71/24-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformității produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor, și a regulilor de aplicare și utilizare a marcajului național de conformitate CS
V
  67.   H.G. nr.72/24-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film", aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor
T
  68.   H.G. nr.73/24-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la București la 30 octombrie 2000 și 24 aprilie 2001, respectiv la Washington la 12 iulie și 24 octombrie 2001, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare industrială, semnat la Washington la 21 martie 1995
V
  69.   H.G. nr.74/24-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru numirea asistentului român coordonator al bazei de date a proiectului "Calea ferată transeuropeană (TER)" din cadrul Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante privind fondul de cooperare și creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
i
  70.   H.G. nr.77/24-01-2002 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii patrimoniului Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
i
  71.   H.G. nr.78/24-01-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Programul de dezvoltare a utilităților municipale din municipiul Târgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.921/1994
i
  72.   H.G. nr.79/24-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.708/2001 privind aprobarea structurii, indicatorilor și fondurilor aferente programelor care se experimentează și se finanțează din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței în anul 2001
T
  73.   H.G. nr.80/30-01-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar acordat participanților români la Programul LIFE MEDIU din bugetul de stat al României
V
  74.   H.G. nr.81/30-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Republica Letonia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 6 noiembrie 2001
V
  75.   H.G. nr.82/30-01-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Justiției, a Ministerului Culturii și Cultelor și a Societății Române de Radiodifuziune în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, precum și mandatarea acestuia de a iniția un program prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului și de finalizare a construcțiilor existente
i
  76.   H.G. nr.83/30-01-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul E III-5 Focșani, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Compania "Forest Oil International“
V
  77.   H.G. nr.84/30-01-2002 
HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
i
  78.   H.G. nr.86/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Vasile Ioan Dănuț Ungureanu în funcția de prefect al județului Arad
i
  79.   H.G. nr.87/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Florian Serac în funcția de prefect al județului Bihor
i
  80.   H.G. nr.88/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Viorel Pupeză în funcția de prefect al județului BistrițaNăsăud
i
  81.   H.G. nr.89/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Mihai Manea în funcția de prefect al județului Brăila
i
  82.   H.G. nr.90/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Dumitru Tătaru din funcția de prefect al județului Ilfov
i
  83.   H.G. nr.91/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Teodor Filipescu în funcția de prefect al județului Ilfov
i
  84.   H.G. nr.92/07-02-2002 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export și import
A
  85.   H.G. nr.93/30-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale Companiei Naționale "Imprimeria Național㓠- S.A. și Companiei Naționale "Loteria Român㓠- S.A., unități economice de interes public național, aflate sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
T
  86.   H.G. nr.94/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind funcționarea Ansamblului artistic "Ciocârlia" al Ministerului de Interne
A
  87.   H.G. nr.95/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind înființarea Consiliului Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor
A
  88.   H.G. nr.96/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind echiparea și dotarea personalului Gărzii de Mediu
V
  89.   H.G. nr.97/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale
i
  90.   H.G. nr.98/30-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.709/2001 privind transmiterea fără plată a Centralei Electrice de Termoficare Reșița din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica“ - S.A.în domeniul privat al statului și în administrarea Consiliului Local Reșița, județul Caraș-Severin
V
  91.   H.G. nr.99/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Academiei Diplomatice
A
  92.   H.G. nr.100/07-02-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă
V
  93.   H.G. nr.101/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind instituirea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală "Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma și "Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di cultura e Ricerca Umanistica din Veneția
V
  94.   H.G. nr.103/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Reșița, județul Caraș-Severin
i
  95.   H.G. nr.104/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica" - S.A.în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
V
  96.   H.G. nr.105/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica" - S.A.în domeniul public al municipiului Arad și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad
V
  97.   H.G. nr.106/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind etichetarea alimentelor
V
  98.   H.G. nr.107/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind abilitarea Agenției Domeniilor Statului de a închiria imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa și în proprietatea publică a statului
V
  99.   H.G. nr.108/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea alin.1 al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.203/1994 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române
V


Marți, 18 decembrie 2018, 15:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.