DECRETE
emise în anul 2002 de catre Președintele României
   1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..899 | 900..999 | 1000..1062   

  1.   D. nr.1/07-01-2002 
DECRET privind revocarea grațierii unei persoane
i
  2.   D. nr.2/08-01-2002 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Cavaler
i
  3.   D. nr.3/08-01-2002 
DECRET pentru numirea unor judecători la Curtea Supremă de Justiție
i
  4.   D. nr.4/08-01-2002 
DECRET pentru numirea unor procurori financiari
i
  5.   D. nr.5/08-01-2002 
DECRET pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul Român de Informații și trecerea acestuia în rezervă
i
  6.   D. nr.6/08-01-2002 
DECRET pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul de Interne și trecerea acestuia în rezervă
i
  7.   D. nr.7/08-01-2002 
DECRET pentru trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării Naționale
i
  8.   D. nr.8/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România
-
  9.   D. nr.9/08-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
-
  10.   D. nr.10/08-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor
-
  11.   D. nr.11/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.67/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului
-
  12.   D. nr.12/08-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului
-
  13.   D. nr.13/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
-
  14.   D. nr.14/08-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.54/1998 privind admiterea, cu taxă, în învățământul superior de stat peste locurile finanțate de la bugetul de stat
-
  15.   D. nr.15/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind jurământul de credință față de țară și popor al senatorilor și deputaților din Parlamentul României
-
  16.   D. nr.16/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind denunțarea Convenției internaționale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924
-
  17.   D. nr.17/08-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2001 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului
-
  18.   D. nr.18/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.27/1998 pentru majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale stabilite prin Legea nr.25/1969 privind regimul străinilor în România
-
  19.   D. nr.19/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind șederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001
-
  20.   D. nr.20/08-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2000 privind modificarea coeficienților de multiplicare pentru unele funcții prevăzute în anexele nr.V-VIII la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
-
  21.   D. nr.21/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2001 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru "Reparația capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și a capacității Centralei Hidroelectrice “Porțile de Fier I""
-
  22.   D. nr.22/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
-
  23.   D. nr.23/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2000 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
  24.   D. nr.24/08-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
-
  25.   D. nr.25/08-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietății de Stat pentru vânzarea acțiunilor deținute la Societatea Comercială "Gerom" - S.A. Buzău
-
  26.   D. nr.26/08-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare
-
  27.   D. nr.27/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedură urgentă a unor fapte penale
-
  28.   D. nr.28/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2000 pentru aprobarea extinderii și completării Aranjamentului de credit stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, încheiat la Washington la 5 august 1999, aprobate la Washington la 7 iunie 2000, precum și a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice și a Suplimentului la acest memorandum, ambele convenite cu Fondul Monetar Internațional
-
  29.   D. nr.29/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
  30.   D. nr.30/08-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.269/2000 privind urmărirea și controlul postprivatizare al societăților comerciale
-
  31.   D. nr.31/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001
-
  32.   D. nr.32/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind trecerea satului Cuștelnic din componența comunei Gănești, județul Mureș, în componența municipiului Târnăveni, județul Mureș
-
  33.   D. nr.33/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea plăților restante pentru costurile de participare, pe perioada 1998-2001, la experimentele Centrului European pentru Cercetări Nucleare - CERN, de către Ministerul Educației și Cercetării
-
  34.   D. nr.34/14-01-2002 
DECRET privind înaintarea în gradul următor a unui general și a unui contraamiral din Ministerul Apărării Naționale
i
  35.   D. nr.35/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției penale privind corupția, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
-
  36.   D. nr.36/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției europene asupra coproducțiilor cinematografice, adoptată la Strasbourg la 2 octombrie 1992
-
  37.   D. nr.37/14-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Federală Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Berlin la 4 iulie 2001
-
  38.   D. nr.38/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2001 privind modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice
-
  39.   D. nr.39/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000
-
  40.   D. nr.40/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran privind transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14 august 2000
-
  41.   D. nr.41/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2001 privind acceptarea de către România a Codului internațional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum și acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.61 (67) și, respectiv, prin Rezoluția MSC.101 (73) ale Comitetului Securității Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 și, respectiv, la 5 decembrie 2000
-
  42.   D. nr.42/14-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2001 pentru acceptarea Codului internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime MSC.48 (66) la Londra la 4 iunie 1996
-
  43.   D. nr.43/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2001
-
  44.   D. nr.44/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României
-
  45.   D. nr.45/14-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
-
  46.   D. nr.46/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art.30 din Legea apărării naționale a României nr.45/1994
-
  47.   D. nr.47/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură
-
  48.   D. nr.48/14-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2001 pentru completarea Legii nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne
-
  49.   D. nr.49/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar
-
  50.   D. nr.50/14-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și a Ordonanței Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale
-
  51.   D. nr.51/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase
-
  52.   D. nr.52/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior Bancorex - S.A.
-
  53.   D. nr.53/14-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2000 pentru unele măsuri privind soluționarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale
-
  54.   D. nr.54/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
-
  55.   D. nr.55/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societății Comerciale "Comtim" - S.A.Timișoara
-
  56.   D. nr.56/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
  57.   D. nr.57/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior (Bancorex) - S.A
-
  58.   D. nr.58/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale
-
  59.   D. nr.59/14-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile
-
  60.   D. nr.60/14-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
-
  61.   D. nr.61/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999
-
  62.   D. nr.62/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Organizației interguvernamentale pentru transporturile internaționale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF)
-
  63.   D. nr.63/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2000 privind regimul navigației pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari
-
  64.   D. nr.64/14-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
-
  65.   D. nr.65/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor
-
  66.   D. nr.66/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operațional, deținute de societățile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
V
  67.   D. nr.67/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economicofinanciare și alte dispoziții cu caracter financiar
-
  68.   D. nr.68/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.106/1999 privind contractele încheiate în afara spațiilor comerciale
-
  69.   D. nr.69/14-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/20001 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni privind viața sexuală
-
  70.   D. nr.70/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1998 privind înființarea de extensiuni universitare ale României în străinătate
-
  71.   D. nr.71/14-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
-
  72.   D. nr.72/14-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
V
  73.   D. nr.73/15-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
-
  74.   D. nr.74/15-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2000 privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră
-
  75.   D. nr.75/15-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1998, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/1999 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/1999
-
  76.   D. nr.76/15-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2001 privind reglementarea situației juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și al produselor petroliere, a stațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente
-
  77.   D. nr.77/15-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2001 pentru completarea art.1949 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active bancare
-
  78.   D. nr.78/15-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă
-
  79.   D. nr.79/15-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecția copilului
-
  80.   D. nr.80/15-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii zootehniei
-
  81.   D. nr.81/15-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România
-
  82.   D. nr.82/15-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1998 privind Statutul personalului vamal
-
  83.   D. nr.83/15-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată
-
  84.   D. nr.84/15-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  85.   D. nr.85/16-01-2002 
DECRET pentru conferirea ordinelor naționale Steaua României, Serviciul Credincios și Pentru Merit, în grad de Cavaler
i
  86.   D. nr.86/16-01-2002 
DECRET privind înaintarea în gradul următor a unor generali din Ministerul Apărării Naționale
i
  87.   D. nr.87/16-01-2002 
DECRET pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Justiției și trecerea acestuia în rezervă
i
  88.   D. nr.88/16-01-2002 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel și a gradului de contraamiral de flotilă unor comandori din Ministerul Apărării Naționale și trecerea acestora în rezervă
i
  89.   D. nr.89/16-01-2002 
DECRET pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul Român de Informații și trecerea acestuia în rezervă
i
  90.   D. nr.90/16-01-2002 
DECRET privind rechemarea unor ambasadori
i
  91.   D. nr.91/16-01-2002 
DECRET privind numirea unor judecători și eliberarea unor judecători și procurori
i
  92.   D. nr.92/16-01-2002 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului adițional nr. 10, semnat la București la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992
i
  93.   D. nr.93/16-01-2002 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Cavaler
i
  94.   D. nr.94/16-01-2002 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Cavaler
i
  95.   D. nr.95/16-01-2002 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Cavaler și a Medaliei naționale Pentru Merit clasa a III-a
i
  96.   D. nr.96/16-01-2002 
DECRET privind conferirea Ordinului național Steaua României în grad de Cavaler
i
  97.   D. nr.97/16-01-2002 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Cavaler
i
  98.   D. nr.98/17-01-2002 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Comandor
i
  99.   D. nr.99/17-01-2002 
DECRET privind revocarea unui membru al Guvernului
i


Sâmbătă, 15 decembrie 2018, 20:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.