ORDINE
emise în anul 2002 de catre Ministerul Sănătății și Familiei
   1..99 | 100..103   

  1.   O. nr.35/18-01-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind reorganizarea asistenței medicale în ambulatoriul de specialitate și în ambulatoriul de spital
A
  2.   O. nr.43/23-01-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea modelului contractului individual de administrare
V
  3.   O. nr.65/272/08-02,02-04-2002 (M.S.F., M.A.P.M.)
ORDIN privind elaborarea și reactualizarea planurilor locale de acțiune pentru sănătate în relație cu mediul
V
  4.   O. nr.66/08-02-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor privind obținerea specializărilor și competențelor pentru asistenții medicali și alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie
A
  5.   O. nr.72/44/11-02,08-02-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, cu și fără contribuție personală, și a sistemului de compensare a prețurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman
V
  6.   O. nr.83/90/13-02,28-02-2002 (M.S.F., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate în alimente și sursele materiale pentru producerea lor
A
  7.   O. nr.84/91/13-02,28-02-2002 (M.S.F., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind contaminanții din alimente
A
  8.   O. nr.85/65/13-02,22-02-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea subprogramelor de sănătate și a Normelor metodologice privind finanțarea, raportarea și controlul indicatorilor prevăzuți în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002
V
  9.   O. nr.102/34/20-02,31-01-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Strategiei pentru implementarea finanțării bazate pe caz în spitalele din România
V
  10.   O. nr.103/21-02-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea dispozițiilor art.14 alin.(1) lit.i) din Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat
V
  11.   O. nr.117/28-02-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcție, amenajare și reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, și a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman
A
  12.   O. nr.119/01-03-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 35/2002 privind reorganizarea asistenței medicale în ambulatoriul de specialitate și în ambulatoriul de spital
A
  13.   O. nr.135/06-03-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea normativelor de personal
A
  14.   O. nr.141/07-03-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind reorganizarea rețelei naționale de supraveghere și control al bolilor transmisibile
V
  15.   O. nr.142/07-03-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obținerea specializărilor și competențelor pentru asistenții medicali și alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie
A
  16.   O. nr.148/78/08-03,07-03-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 72/44/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, cu și fără contribuție personală, și a sistemului de compensare a prețurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman
V
  17.   O. nr.179/82/15-03-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate și a Normelor metodologice privind finanțarea, raportarea și controlul indicatorilor prevăzuți în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002
V
  18.   O. nr.182/83/15-03,19-03-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 546/469/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asigurații beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fără contribuție personală, decontate din Fondul de asigurări sociale de sănătate
V
  19.   O. nr.183/15-03-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale
A
  20.   O. nr.185/153/19-03,11-04-2002 (M.S.F., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind solvenții de extracție utilizați în producerea alimentelor și a ingredientelor alimentare
V
  21.   O. nr.187/19-03-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru definirea tipurilor de unități medicale ce pot fi abilitate să asigure asistență medicală persoanelor dependente de droguri, precum și a organizațiilor neguvernamentale ce pot fi abilitate să desfășoare activități de prevenire a transmiterii microorganismelor patogene pe cale sanguină în rândul consumatorilor de droguri injectabile
-
  22.   O. nr.188/19-03-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea modelului legitimațiilor primite de persoanele incluse în programe de substituție în ambulatoriu
V
  23.   O. nr.189/19-03-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind completarea art. 62 din Instrucțiunile nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor și al substanțelor stupefiante
V
  24.   O. nr.215/29-03-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Metodologiei privind definirea domeniilor cercetării științifice clinice, de medicină preventivă și fundamentală, nucleele, colectivele, departamentele de cercetare, precum și instituțiile sanitare în care se desfășoară activitate de cercetare științifică
V
  25.   O. nr.219/01-04-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale
V
  26.   O. nr.235/08-04-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 862/2001 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației
A
  27.   O. nr.330/262/109/327/15-04,16-04,15-04-2002 (M.T., M.S.F., M.A.P., M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului turismului, al ministrului sănătății și familiei, al ministrului administrației publice și al ministrului apelor și protecției mediului privind dezinsecția și deratizarea structurilor de primire turistice în stațiunile de pe litoral
V
  28.   O. nr.145/270/59/08-04,16-04,13-06-2002 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conținutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea și calitatea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializării pentru consumul uman
A
  29.   O. nr.278/123/18-04,17-04-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 72/44/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu și fără contribuție personală, și a sistemului de compensare a prețurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman
V
  30.   O. nr.285/79/19-04,04-03-2002 (M.S.F., C.N.C.A.N.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante
V
  31.   O. nr.248/311/26-04,29-04-2002 (M.I., M.S.F.)
ORDIN al ministrului de interne și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Listei cuprinzând țările cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale pentru acordarea asistenței medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătății
V
  32.   O. nr.117/356/248/19-04,21-05,12-06-2002 (M.I.R., M.S.F., M.A.A.P.)
ORDIN pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecțiilor instalațiilor de testare și verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator
A
  33.   O. nr.364/27-05-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea tarifelor percepute pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară privind proiectele de amplasare, construcție, amenajare și de reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate de acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, precum și pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman
A
  34.   O. nr.378/29-05-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice
A
  35.   O. nr.385/30-05-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea procedurilor de diagnostic și tratament prevăzute în Ghidul de diagnostic și tratament al infecțiilor cu transmitere sexuală
A
  36.   O. nr.386/30-05-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind echivalarea avizelor speciale și avizelor de liberă practică cu autorizația de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de farmacist și a profesiunii de asistent de farmacie
V
  37.   O. nr.387/251/30-05,14-06-2002 (M.S.F., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinație nutrițională specială
V
  38.   O. nr.388/252/30-05,14-06-2002 (M.S.F., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind fixarea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi destinate consumului uman, precum și în produsele alimentare cu adaos de uleiuri sau grăsimi
V
  39.   O. nr.427/14-06-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea componenței trusei sanitare și a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale
V
  40.   O. nr.431/17-06-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind înființarea, organizarea și funcționarea centrelor de referință de diagnostic imagistic
A
  41.   O. nr.436/18-06-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
A
  42.   O. nr.438/295/18-06,12-07-2002 (M.S.F., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman
V
  43.   O. nr.206/447/86/14-05,20-06,30-08-2002 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de pasăre
V
  44.   O. nr.230/457/76/30-05,21-06,30-07-2002 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde și condițiile de calitate ale laptelui de consum
V
  45.   O. nr.491/185/03-07,28-06-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 72/44/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, cu și fără contribuție personală, și a sistemului de compensare a prețurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman, cu modificările și completările ulterioare
V
  46.   O. nr.649/492/17-04,03-07-2002 (M.L.P.T.L., M.S.F.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Instrucțiunilor privind agrearea/autorizarea laboratoarelor de psihologie rutieră, altele decât cele din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
V
  47.   O. nr.493/183/03-07,20-06-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind reabilitarea instalațiilor de sterilizare tip ISM din spitale
V
  48.   O. nr.510/190/05-07,03-07-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea și derularea contractelor de achiziții publice pentru medicamente și/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate
N
  49.   O. nr.250/531/83/14-06,12-07,19-08-2002 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, conținutul, ambalarea, etichetarea și calitatea făinii de grâu destinate comercializării pentru consum uman
V
  50.   O. nr.551/189/23-07,28-06-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate și a Normelor metodologice privind finanțarea, raportarea și controlul indicatorilor prevăzuți în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002
V
  51.   O. nr.580/02-08-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de supraveghere a produselor medicamentoase de uz uman
-
  52.   O. nr.589/06-08-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 135/2002 privind aprobarea normativelor de personal
A
  53.   O. nr.609/12-08-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor de autorizare și funcționare a laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu
A
  54.   O. nr.612/13-08-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman
A
  55.   O. nr.278/613/04-07,13-08-2002 (M.A.A.P., M.S.F.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei nr. 125/383/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conținutul, originea, fabricarea, etichetarea și marcarea unor produse din cacao și ciocolată destinate consumului uman
A
  56.   O. nr.619/14-08-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea funcționării ocupației de mediator sanitar și a Normelor tehnice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității mediatorilor sanitari în anul 2002
A
  57.   O. nr.362/670/107/12-08,13-09,02-10-2002 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN pentru aprobarea Normelor cu privire la conținutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea și păstrarea bulionului și a pastei de tomate
-
  58.   O. nr.359/671/137/07-08,13-09,19-11-2002 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conținutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea și păstrarea sucurilor de legume
V
  59.   O. nr.682/20-09-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat în medicină și farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2002
-
  60.   O. nr.685/20-09-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 135/2002 privind aprobarea normativelor de personal
A
  61.   O. nr.706/262/24-09-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind acordarea asistenței medicale pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap și aprobarea modalităților de decontare a cheltuielilor aferente
V
  62.   O. nr.396/707/1944/02-09,25-09,28-10-2002 (M.A.A.P., M.S.F., M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al ministrului apelor și protecției mediului privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conținând anumite substanțe active
V
  63.   O. nr.716/27-09-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind acreditarea programelor educaționale, formatorilor și formatorilor de formatori din sistemul sanitar
-
  64.   O. nr.720/264/30-09,01-10-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind condițiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003
V
  65.   O. nr.721/5075/26-11,03-12-2002 (M.S.F., M.E.C.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Regulamentului privind procedura și condițiile de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și limbajului specific al persoanelor cu surdocecitate
A
  66.   O. nr.725/12.709/01-10-2002 (M.S.F., A.N.P.C.A.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora
A
  67.   O. nr.726/01-10-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru adulți și se aplică măsurile de protecție specială a acestora
A
  68.   O. nr.741/03-10-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Contractului-cadru de asociere privind înființarea instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap și modul de administrare a acestora
-
  69.   O. nr.748/460/07-10,21-10-2002 (M.S.F., M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Criteriilor de încadrare și a modului de autorizare a unităților protejate
A
  70.   O. nr.794/380/07-10,07-12-2002 (M.S.F., M.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de plată a indemnizației cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal
-
  71.   O. nr.819/287/22-10,04-11-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate și a Normelor metodologice privind finanțarea, raportarea și controlul indicatorilor prevăzuți în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002
V
  72.   O. nr.837/30-10-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 619/2002 pentru aprobarea funcționării ocupației de mediator sanitar și a Normelor tehnice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității mediatorilor sanitari în anul 2002
A
  73.   O. nr.494/859/138/24-10,06-11,19-11-2002 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de porc
V
  74.   O. nr.860/267/06-11,03-10-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 510/190/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea și derularea contractelor de achiziții publice pentru medicamente și/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate
V
  75.   O. nr.871/07-11-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind declararea nominală obligatorie și evidența bolnavilor de cancer
A
  76.   O. nr.875/08-11-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind stabilirea atribuțiilor medicului de medicină generală/medicină de familie cu competență în medicina de întreprindere
V
  77.   O. nr.877/290/11-11-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 546/469/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asigurații beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fără contribuție personală, decontate din Fondul de asigurări sociale de sănătate
V
  78.   O. nr.725/I.A/898/15-10,14-11-2002 (M.J., M.S.F.)
ORDIN al ministrului justiției și al ministrului sănătății și familiei privind măsurile medicale și educative aplicate toxicomanilor în penitenciare
-
  79.   O. nr.914/297/18-11-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 720/264/2002 privind condițiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003
V
  80.   O. nr.923/20-11-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind condițiile de valorificare a medicamentelor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
V
  81.   O. nr.931/300/25-11-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 819/287/2002 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate și a Normelor metodologice privind finanțarea, raportarea și controlul indicatorilor prevăzuți în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002
-
  82.   O. nr.932/649/25-11,23-12-2002 (M.S.F., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea și controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman
V
  83.   O. nr.508/933/20-11,25-11-2002 (M.M.S.S., M.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Normelor generale de protecție a muncii
-
  84.   O. nr.510/944/147/01-11,26-11,10-12-2002 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor de comercializare a peștelui și a altor viețuitoare acvatice
V
  85.   O. nr.515/945/05-11,26-11-2002 (M.A.A.P., M.S.F.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor cu privire la desemnarea, denumirea, prezentarea și protecția unor produse vitivinicole
V
  86.   O. nr.524/958/12-11,29-11,04-02-2003 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vând și condițiile de calitate ale grăsimilor tartinabile destinate comercializării
V
  87.   O. nr.973/03-12-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind modificarea alocării sumelor aferente instalării aparaturii de înaltă performanță, achiziționată din credite externe cu garanția statului
T
  88.   O. nr.495/997/10/24-10,11-12,13-02-2003 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 454/917/2001- 22/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conținutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, păstrarea și calitatea uleiurilor vegetale, grăsimilor tartinabile - margarine - și a maionezelor, destinate comercializării pentru consumul uman
V
  89.   O. nr.1.005/13-12-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea criteriilor de clasificare a dispozitivelor medicale
A
  90.   O. nr.1.006/13-12-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru înființarea Comitetului Național de Promovare a Alăptării
-
  91.   O. nr.1.007/13-12-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Normelor de reglementare a nivelurilor de referință admisibile de expunere a populației generale la câmpuri electromagnetice cu frecvențele de la 0 Hz la 300 GHz
A
  92.   O. nr.1.010/114/13-12,19-12-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 720/264/2002 privind condițiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003
-
  93.   O. nr.555/1.020/1/02-12,17-12,16-01-2003 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind aprobarea Metodei de analiză de referință pentru detectarea laptelui de vacă și a cazeinaților din lapte de vacă în brânzeturile produse din lapte de oaie, lapte de capră sau lapte de bivoliță ori din amestecuri de lapte de oaie, capră și bivoliță
V
  94.   O. nr.1.021/113/17-12,18-12-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Planului acțiunilor majore pentru implementarea finanțării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2002-2003
-
  95.   O. nr.1.022/17-12-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind tarifele aferente prestațiilor cu plată efectuate de Centrul de Calcul, Statistică Sanitară și Documentare Medicală la cererea persoanelor fizice și juridice
-
  96.   O. nr.541/1.025/20-11,17-12-2002 (M.A.A.P., M.S.F.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei privind notificarea metodelor comunitare de analiză aplicabile în sectorul vinului
-
  97.   O. nr.1.026/18-12-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 973/2002 privind modificarea alocării sumelor aferente instalării aparaturii de înaltă performanță, achiziționată din credite externe cu garanția statului
T
  98.   O. nr.1.031/20-12-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea listelor cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice
A
  99.   O. nr.1.032/20-12-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001 4-15
-


Miercuri, 12 decembrie 2018, 02:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.