ORDINE
emise în anul 2002 de catre Ministerul Sănătății și Familiei
   1..99 | 100..103   

  100.   O. nr.576/1.033/09-12,20-12-2002 (M.A.A.P., M.S.F.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea condițiilor de calitate ale zahărului din sfeclă de zahăr cumpărat de organismul de intervenție și a Normelor cu privire la metodele de analiză pentru determinarea condițiilor de calitate ale zahărului cumpărat de organismul de intervenție
V
  101.   O. nr.1.041/139/24-12,20-12-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate și a Normelor metodologice privind finanțarea, raportarea și controlul indicatorilor prevăzuți în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002
-
  102.   O. nr.1.042/24-12-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino"
i
  103.   O. nr.251/240/292/08-04,11-06,08-07-2002 (M.S.F., M.A.A.P., M.I.R.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei, al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman și veterinar care conțin substanțe ce intră sub incidența Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
V


Duminică, 18 noiembrie 2018, 07:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.