ORDINE
emise în anul 2002 de catre Ministerul de Interne

  1.   O. nr.29/206/11-01,16-02-2002 (M.L.P.T.L., M.I.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului de interne pentru înființarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanți ai regiilor autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" și "Registrul Auto Român", precum și ai Autorității Rutiere Române - A.R.R., împreună cu organe de control aparținând Inspectoratului General al Poliției și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
A
  2.   O. nr.213/2.918/11-02,14-03-2002 (M.I., M.A.E.)
ORDIN al ministrului de interne și al ministrului afacerilor externe privind stabilirea procedurii comune de soluționare a unei cereri pentru acordarea statutului de refugiat membrilor familiei persoanei care a dobândit statutul de refugiat în România
A
  3.   O. nr.248/311/26-04,29-04-2002 (M.I., M.S.F.)
ORDIN al ministrului de interne și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Listei cuprinzând țările cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale pentru acordarea asistenței medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătății
V
  4.   O. nr.129/509/50/274/369/5186/10/940/400/07-05,26-04,08-05,07-06,09-05,16-05,15-05,14-05,13-06-2002 (C.N.A.S., C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., M.A.N., M.I., M.J., S.R.I., S.T.S., S.I.E., S.P.P.)
ORDIN al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al președintelui Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, al ministrului apărării naționale, al ministrului de interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești
V
  5.   O. nr.852/289/13-06,15-07-2002 (M.L.P.T.L., M.I.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului de interne privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea și efectuarea activităților de control de către echipajele mixte de control al traficului rutier
V
  6.   O. nr.290/17-07-2002 (M.I.)
ORDIN al ministrului de interne pentru modificarea Ordinului ministrului de interne nr. 159/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând țările în care în general nu există risc serios de persecuție
V
  7.   O. nr.291/17-07-2002 (M.I.)
ORDIN al ministrului de interne pentru modificarea Ordinului ministrului de interne nr. 158/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând țările terțe sigure
V
  8.   O. nr.4.703/349/5016/20-11-2002 (M.A.P., M.I., M.E.C.)
ORDIN al ministrului administrației publice, al ministrului de interne și al ministrului educației și cercetării privind intensificarea activităților de ordine publică și creșterea siguranței civice în zona unităților de învățământ
-
  9.   O. nr.365/18-12-2002 (M.I.)
ORDIN al ministrului de interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea și condițiile de utilizare a dispozitivelor speciale cu lumini de culoare roșie sau albastră, montate pe autovehiculele aparținând unor instituții
V


Duminică, 18 noiembrie 2018, 12:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.