ORDINE
emise în anul 2002 de catre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  1.   O. nr.942/15/27-12,08-02-2002 (M.S.F., M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale nr.343/399/2001 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical în baza cărora se acordă indemnizațiile de asigurări sociale
A
  2.   O. nr.46/30-01-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2002
T
  3.   O. nr.110/25-02-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj
A
  4.   O. nr.111/25-02-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională
A
  5.   O. nr.132/76/352/12-03,13-03,14-03-2002 (M.M.S.S., M.C.T.I., M.F.P.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației și al ministrului finanțelor publice privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator
V
  6.   O. nr.3.176/137/12-02,12-03-2002 (M.E.C., M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a învățământului profesional și postliceal
-
  7.   O. nr.3.176/137/12-02,12-03-2002 (M.E.C., M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a învățământului profesional și postliceal
V
  8.   O. nr.3.228/138/25-02,12-03-2002 (M.E.C., M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii și solidarității sociale privind echivalarea nivelurilor de calificare din învățământul profesional, liceal - filiera tehnologică și vocațională - și postliceal
V
  9.   O. nr.139/12-03-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea formularului tipizat al Procesuluiverbal de constatare și sancționare a contravențiilor, destinat utilizării în activitatea de control în domeniul muncii și solidarității sociale
V
  10.   O. nr.141/19-03-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale privind emiterea legitimațiilor speciale pentru organele de control proprii ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și pentru organele sale teritoriale
V
  11.   O. nr.34/153/14-02,19-03-2002 (M.I.R., M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru modificarea Ordinului ministrului industriei și resurselor și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune
A
  12.   O. nr.186/2.068/15-04,18-04-2002 (M.M.S.S., I.N.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind aprobarea Sistemului de indicatori statistici ai pieței muncii și metodologia de calcul al acestora
V
  13.   O. nr.187/15-04-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale
V
  14.   O. nr.216/08-05-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata creanțelor bugetare administrate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
V
  15.   O. nr.237/20-05-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Listei cuprinzând meseriile și activitățile simple
A
  16.   O. nr.251/01-06-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecției muncii
A
  17.   O. nr.270/273/12-06,18-06-2002 (M.M.S.S., I.N.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România
V
  18.   O. nr.275/17-06-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice
-
  19.   O. nr.280/18-06-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale pentru modificarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 111/2002
V
  20.   O. nr.284/4248/21-06,13-08-2002 (M.M.S.S., M.E.C.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea și arhivarea certificatelor de calificare și a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 7-16
V
  21.   O. nr.344/05-08-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2002
T
  22.   O. nr.415/07-10-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale pentru modificarea și completarea Procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata creanțelor bugetare administrate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 216/2002
-
  23.   O. nr.451/16-10-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale privind modificarea și completarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecției muncii, aprobat prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 251/2002
A
  24.   O. nr.748/460/07-10,21-10-2002 (M.S.F., M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Criteriilor de încadrare și a modului de autorizare a unităților protejate
A
  25.   O. nr.467/29-10-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru extragerea substanțelor minerale utile în cariere, cu mijloace mecanizate - partea a II-a - Roci ornamentale și partea a III-a - Nisipuri, pietriș, balast
V
  26.   O. nr.508/933/20-11,25-11-2002 (M.M.S.S., M.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Normelor generale de protecție a muncii
-
  27.   O. nr.516/29-11-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
A
  28.   O. nr.4.330/534/30-08,04-12-2002 (M.E.C., M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru certificarea competențelor profesionale în învățământul liceal, filierele tehnologică și vocațională
-
  29.   O. nr.553/1.791/14-12,24-12-2002 (M.M.S.S., M.F.P.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea în anul 2003 a Fondului inițial pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
V
  30.   O. nr.645/555/18-12-2002 (M.I.R., M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea numărului maxim de salariați ai agenților economici din industria de apărare care beneficiază de prevederile art. 124 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002, cu modificările și completările ulterioare
i
  31.   O. nr.558/24-12-2002 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. București
T


Miercuri, 19 decembrie 2018, 00:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.