ORDINE
emise în anul 2002 de catre Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
   1..99 | 100..199 | 200..268   

  1.   O. nr.18/102C/14-01,11-01-2002 (M.A.A.P., M.A.E.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului afacerilor externe privind instituirea sistemului de licențe de import automate, emise în scop statistic, pentru importurile de grâu și făină de grâu
A
  2.   O. nr.20/15-01-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării anumitor subproduse animale în furajarea animalelor
A
  3.   O. nr.21/15-01-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la unele măsuri de protecție în ceea ce privește encefalopatiile spongiforme transmisibile și furajarea animalelor cu proteină animală
A
  4.   O. nr.22/15-01-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile de control suplimentare pentru implementarea Normei sanitare veterinare cu privire la unele măsuri de protecție în ceea ce privește encefalopatiile spongiforme transmisibile și furajarea animalelor cu proteină animală
A
  5.   O. nr.23/16-01-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de stabilire a Listei cuprinzând ingredientele a căror utilizare este interzisă în nutrețurile combinate
A
  6.   O. nr.24/17-01-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru stabilirea Listei cuprinzând țările terțe și centrele de colectare a materialului seminal, din care se autorizează importul de material seminal de bovine în România
A
  7.   O. nr.31/23-01-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor
V
  8.   O. nr.33/24-01-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind confecționarea și folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată și a celor proprietate publică aparținând comunelor, orașelor și municipiilor
V
  9.   O. nr.37/28-01-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr.487/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală și de supraveghere a unităților, ale căror cheltuieli se suportă de către agenții economici, persoane fizice și juridice
V
  10.   O. nr.45/A11.842/140.995/482/PL/1.817AC/384/31-01,15-02,21-02-2002,25-03,12-04-2002 (M.A.A.P., M.A.E., M.F.P., M.A.P.M., I.N.S., A.S.A.S - G.I.S.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, ministrului afacerilor externe, ministrului finanțelor publice, ministrului apelor și protecției mediului, al președintelui Institutului Național de Statistică și al președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului Național Român F.A.O.
V
  11.   O. nr.46/31-01-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind stabilirea speciilor de animale, a categoriilor de producție și greutății minime admise pentru export în anul 2002
V
  12.   O. nr.48/31-01-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr.97/2001 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli și a prestatorilor de servicii în agricultură pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și instalații de irigat din producția internă, finanțat din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii românești"
V
  13.   O. nr.50/05-02-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr.400/2001 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității personalului sanitar veterinar în unitățile prevăzute la art.30 alin.3 din Legea sanitară veterinară nr.60/1974, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistență, inspecție și control sanitar veterinar de stat în unitățile de tăiere a animalelor, inclusiv a păsărilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare și valorificare a produselor de origine animală
V
  14.   O. nr.64/12-02-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 234/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animal.
V
  15.   O. nr.65/13-02-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate animală ce guvernează mișcarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene și România și importul lor din țări terțe
V
  16.   O. nr.66/13-02-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate și certificarea veterinară pentru comerțul României cu statele membre ale Comunității Europene cu ovine și caprine
A
  17.   O. nr.67/13-02-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește prevederi specifice pentru controlul și eradicarea bolii limbii albastre
A
  18.   O. nr.69/13-02-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Regulamentului de acreditare a persoanelor fizice care pot conduce și administra exploatații agricole
A
  19.   O. nr.72/18-02-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătății animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor
V
  20.   O. nr.74/18-02-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țări terțe de embrioni proaspeți și congelați proveniți de la animale domestice din specia bovine
A
  21.   O. nr.75/269/18-02,19-02-2002 (M.A.A.P., M.F.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010, aprobată și modificată prin Legea nr.653/2001
V
  22.   O. nr.83/21-02-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Programului privind decontarea sumelor reprezentând sprijinul acordat fermierilor privați, producătorilor agricoli și prestatorilor de servicii în agricultură, finanțat din Fondul "Dezvoltarea agriculturii românești“
V
  23.   O. nr.85/22-02-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind confecționarea și folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură
V
  24.   O. nr.88/26-02-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare pentru producerea, comerțul cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țări terțe al unor alimente pentru animalele de companie și al unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie
A
  25.   O. nr.83/90/13-02,28-02-2002 (M.S.F., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate în alimente și sursele materiale pentru producerea lor
A
  26.   O. nr.84/91/13-02,28-02-2002 (M.S.F., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind contaminanții din alimente
A
  27.   O. nr.95/01-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea modelului de act adițional la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în vederea aplicării prevederilor legale referitoare la modalitatea de achitare a tarifelor de atribuire a dreptului de gestionare
V
  28.   O. nr.97/04-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea legitimațiilor de inspector al poliției sanitare veterinare
V
  29.   O. nr.855/98/90/23-11,04-03,14-03-2002 (M.S.F., M.A.A.P., C.N.C.A.N.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei, ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind alimentele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante
V
  30.   O. nr.102/04-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea listei cuprinzând localitățile din zona montană din care vor face parte beneficiarii sprijinului ce se acordă producătorilor de lapte și ai sprijinului ce se acordă producătorilor agricoli pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale, pentru anul 2002
V
  31.   O. nr.105/11-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la condițiile de sănătate a animalelor și certificarea veterinară pentru importul din țări terțe de material seminal provenit de la bovine
V
  32.   O. nr.106/11-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate și certificarea veterinară pentru importul de ovine și caprine din țări terțe
A
  33.   O. nr.110/11-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 54/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții, în anul 2002, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale
T
  34.   O. nr.111/11-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, cu modificările ulterioare
V
  35.   O. nr.856/112/91/23-11,12-03,14-03-2002 (M.S.F., M.A.A.P., C.N.C.A.N.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei, al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind alimentele și furajele contaminate radioactiv după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică
A
  36.   O. nr.114/71/381/12-03,18-03,26-03-2002 (M.A.A.P., M.D.P., M.F.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului dezvoltării și prognozei și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 396/3.267/2.182/2001 privind condițiile în care își pot desfășura activitatea agenții economici care realizează producție de produse alimentare în zonele defavorizate și care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale
V
  37.   O. nr.115/13-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind atribuțiile, constituirea și funcționarea comisiilor de încadrare și promovare a personalului silvic pe grade profesionale și gradații
V
  38.   O. nr.116/13-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor privind autorizarea personalului silvic, avizarea constituirii și autorizarea funcționării structurilor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată și a celor proprietate publică aparținând comunelor, orașelor și municipiilor
A
  39.   O. nr.117/15-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli și asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații în vederea achiziționării de instalații de irigat noi din producția internă, finanțat din fondul "Dezvoltarea agriculturii românești"
V
  40.   O. nr.120/18-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind corelarea gradelor profesionale și a gradațiilor stabilite pentru personalul silvic cu funcțiile deținute de personalul silvic aflat în activitate la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată și modificată prin Legea nr. 427/2001
V
  41.   O. nr.127/21-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind condițiile și modul de acordare și utilizare, precum și controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătățirilor funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 384/2001
V
  42.   O. nr.130/22-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și alimentației nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile și procedura de avizare sanitare veterinară a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse și subproduse de origine animală, furaje și alte produse și materii care pot influența starea de sănătate a animalelor și sănătatea publică
V
  43.   O. nr.131/23-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animalele vii, produsele și subprodusele de origine animală și alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat
V
  44.   O. nr.136/25-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind constituirea Comisiei de licențiere a depozitelor de cereale și semințe oleaginoase și înființarea serviciului tehnic de specialitate în domeniu
A
  45.   O. nr.140/247/26-03-2002 (M.A.A.P., M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului apelor și protecției mediului privind prohibiția pescuitului
A
  46.   O. nr.141/27-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privați în vederea achiziționării de animale de reproducție, creștere și îngrășare, din speciile taurine și porcine, și procurării de utilaje noi specifice activităților din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din fondul "Dezvoltarea agriculturii românești“
V
  47.   O. nr.143/400/01-04,20-05-2002 (M.A.A.P., M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Instrucțiunilor privind adăpostirea și îngrijirea animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale
V
  48.   O. nr.144/03-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control și eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile
A
  49.   O. nr.145/270/59/08-04,16-04,13-06-2002 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conținutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea și calitatea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializării pentru consumul uman
A
  50.   O. nr.147/10-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea protocoalelor de testare și condițiile de autorizare a târgurilor de animale, fermelor de carantină sau centrelor de colectare în cazul importurilor de animale vii din speciile bovine și porcine provenite din țări terțe
A
  51.   O. nr.185/153/19-03,11-04-2002 (M.S.F., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind solvenții de extracție utilizați în producerea alimentelor și a ingredientelor alimentare
V
  52.   O. nr.154/11-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind recoltarea prin împușcare a unor exemplare din speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, în situații excepționale
V
  53.   O. nr.155/11-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru stabilirea Criteriilor de acordare a licenței de funcționare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare
A
  54.   O. nr.156/11-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind exercitarea unor drepturi acordate de lege personalului silvic de toate gradele profesionale din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al structurilor silvice teritoriale din subordinea acesteia
V
  55.   O. nr.157/11-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internațional de Vânătoare și Protecție a Vânatului
V
  56.   O. nr.159/12-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condițiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țările terțe de animale, material seminal, ovule și embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislația specifică
A
  57.   O. nr.160/15-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare și organizarea licitațiilor pentru atribuirea în gestiune
A
  58.   O. nr.161/15-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Instrucțiunilor de calcul al tarifelor de atribuire în gestiune, respectiv de pornire la licitația pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare
A
  59.   O. nr.162/15-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare
A
  60.   O. nr.163/15-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind controlul tortricidelor frunzelor de garoafă
V
  61.   O. nr.168/17-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Listei țărilor terțe și a centrelor de colectare a materialului seminal porcin, aprobate pentru import în România
A
  62.   O. nr.170/342/19-04,16-04-2002 (M.A.A.P., M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului apelor și protecției mediului pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului apelor și protecției mediului nr. 140/247/2002 privind prohibiția pescuitului
A
  63.   O. nr.171/19-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea denumirilor comerciale ale speciilor de pești și alte viețuitoare acvatice care pot fi valorificate pe teritoriul României
V
  64.   O. nr.172/22-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 102/2002 pentru aprobarea listei cuprinzând localitățile din zona montană din care vor face parte beneficiarii sprijinului ce se acordă producătorilor de lapte și ai sprijinului ce se acordă producătorilor agricoli pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale, pentru anul 2002
V
  65.   O. nr.185/142/27-04,13-05-2002 (M.A.A.P., M.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului administrației publice privind protejarea patrimoniului pomicol și viticol cu soiuri nobile
V
  66.   O. nr.186/27-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Cerințelor de inspecție și măsurilor de precauție din cadrul programului de inspecție și înregistrarea operatorilor pe piața produselor agroalimentare ecologice
A
  67.   O. nr.187/27-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind modificarea și completarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privați în vederea achiziționării de animale de reproducție, creștere și îngrășare, din speciile taurine și porcine, și procurării de utilaje noi specifice activităților din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din fondul "Dezvoltarea agriculturii românești", aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 141/2002
V
  68.   O. nr.188/29-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale pentru controlul unor boli ale animalelor și măsurile specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului
A
  69.   O. nr.189/29-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Listei cuprinzând țările terțe și centrele de colectare a embrionilor proveniți de la animale domestice din specia bovină, aprobate pentru import în România
V
  70.   O. nr.191/30-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 69/2002 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a persoanelor fizice care pot conduce și administra exploatații agricole
V
  71.   O. nr.192/902/62/61/30-04,21-06,20-05,26-06-2002 (M.A.A.P., M.L.P.T.L., M.I.M.M.C., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al secretarului de stat coordonator al Departamentului de Comerț Exterior, al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, al ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea organizării și funcționării piețelor produselor agricole și alimentare în România
V
  72.   O. nr.193/30-04-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare
-
  73.   O. nr.196/07-05-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind stabilirea calității tip a sfeclei de zahăr rezultate din producția anului 2003, recepționată de societățile comerciale pentru industrializarea acesteia
V
  74.   O. nr.201/126/08-05-2002 (M.A.A.P., M.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului administrației publice privind redarea în circuitul agricol a terenurilor aferente construcțiilor agrozootehnice demolate
V
  75.   O. nr.127/202/08-05-2002 (M.A.P., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
V
  76.   O. nr.206/447/86/14-05,20-06,30-08-2002 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de pasăre
V
  77.   O. nr.207/14-05-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2002-14 mai 2003, precum și a condițiilor de realizare a cotelor aprobate
V
  78.   O. nr.211/20-05-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânătoare
A
  79.   O. nr.212/145/15-05,03-06-2002 (M.A.A.P., M.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploatațiilor agricole
V
  80.   O. nr.214/21-05-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind stațiile de pompare din sistemele de irigații și desecări, cu consumurile specifice de energie electrică și randamentele sistemelor de irigații din administrarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., precum și cele din administrarea altor agenți economici și instituții publice și cele preluate prin protocol de la Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. de către asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații
V
  81.   O. nr.219/23-05-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind Catalogul oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 2002
-
  82.   O. nr.220/23-05-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Manualului operațional pentru schema competitivă de granturi pentru cercetare aplicativă și extensie din cadrul Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură
V
  83.   O. nr.221/23-05-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine de recoltat, mașini și utilaje agricole noi din producția internă, finanțat din fondul "Dezvoltarea agriculturii românești"
V
  84.   O. nr.223/28-05-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Metodologiei întocmirii studiilor pedologice și agrochimice, a Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură
A
  85.   O. nr.224/28-05-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind modul în care se face precizarea emitentului documentelor pentru transportul materialului lemnos
A
  86.   O. nr.226/29-05-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 486/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătății animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor
V
  87.   O. nr.227/29-05-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 485/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Programul de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om și de protecție a mediului pentru anul 2002
A
  88.   O. nr.229/29-05-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea și completarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli și asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații în vederea achiziționării de instalații de irigat noi din producția internă, finanțat din Fondul "Dezvoltarea agriculturii românești", aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 117/2002
A
  89.   O. nr.230/457/76/30-05,21-06,30-07-2002 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde și condițiile de calitate ale laptelui de consum
V
  90.   O. nr.234/30-05-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei țărilor terțe din care România avizează importul de lapte și produse lactate
A
  91.   O. nr.236/05-06-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine și porcine
A
  92.   O. nr.237/05-06-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind organizarea activității de control administrativ al livrărilor de tutun
V
  93.   O. nr.251/240/292/08-04,11-06,08-07-2002 (M.S.F., M.A.A.P., M.I.R.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei, al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman și veterinar care conțin substanțe ce intră sub incidența Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
V
  94.   O. nr.241/11-06-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile minime pentru controlul anumitor boli ale peștilor
A
  95.   O. nr.242/11-06-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei țărilor terțe din care România avizează importul de bovine, porcine, ecvidee, ovine, caprine, precum și de carne proaspătă și produse din carne
A
  96.   O. nr.243/11-06-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile sanitare veterinare pentru producerea și comercializarea moluștelor bivalve vii
A
  97.   O. nr.244/12-06-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare sol-vegetație forestieră pentru silvicultură
V
  98.   O. nr.246/21124/12-09,01-10-2002 (M.A.A.P., M.F.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenței de depozit
-
  99.   O. nr.247/12-06-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea licitației publice cu strigare ca metodă de privatizare a societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă
V


Vineri, 16 noiembrie 2018, 10:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.