ORDINE
emise în anul 2002 de catre Ministerul Administrației Publice

  1.   O. nr.8/15-01-2002 (M.A.P.)
ORDIN al ministrului administrației publice pentru aprobarea Criteriilor de performanță pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2002
V
  2.   O. nr.57/05-03-2002 (M.A.P.)
ORDIN al ministrului administrației publice pentru aprobarea tarifelor privind activitățile administrative, specific autorizate, desfășurate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și de unitățile subordonate
V
  3.   O. nr.58/574/05-03,13-03-2002 (M.A.P., M.J.)
ORDIN al ministrului administrației publice și al ministrului justiției pentru aprobarea onorariilor minime și maxime corespunzătoare activităților de specialitate desfășurate de persoane fizice și juridice autorizate în scopul efectuării înscrierilor cu caracter nedefinitiv în cărțile funciare
V
  4.   O. nr.61/07-03-2002 (M.A.P.)
ORDIN al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de avizare, contractare, plată și desemnare a persoanelor fizice și juridice autorizate să execute documentații tehnice necesare realizării cărții funciare și publicității imobiliare
V
  5.   O. nr.330/262/109/327/15-04,16-04,15-04-2002 (M.T., M.S.F., M.A.P., M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului turismului, al ministrului sănătății și familiei, al ministrului administrației publice și al ministrului apelor și protecției mediului privind dezinsecția și deratizarea structurilor de primire turistice în stațiunile de pe litoral
V
  6.   O. nr.201/126/08-05-2002 (M.A.A.P., M.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului administrației publice privind redarea în circuitul agricol a terenurilor aferente construcțiilor agrozootehnice demolate
V
  7.   O. nr.127/202/08-05-2002 (M.A.P., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
V
  8.   O. nr.185/142/27-04,13-05-2002 (M.A.A.P., M.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului administrației publice privind protejarea patrimoniului pomicol și viticol cu soiuri nobile
V
  9.   O. nr.212/145/15-05,03-06-2002 (M.A.A.P., M.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploatațiilor agricole
V
  10.   O. nr.251/195/24-06,15-07-2002 (M.I.R., M.A.P.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor și al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor scadente și neachitate până la data de 31 decembrie 2001 către principalii furnizori de resurse energetice și apă
V
  11.   O. nr.994/202/26-07-2002 (M.F.P., M.A.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (31), (32) și (33) din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
V
  12.   O. nr.788/205/23-05,31-07-2002 (M.L.P.T.L., M.A.P.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind executarea lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate
-
  13.   O. nr.292/284/06-09,16-09-2002 (M.A.A.P., M.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică
A
  14.   O. nr.360/103699/20-11,21-11-2002 (M.A.P., M.I.R.)
ORDIN al ministrului administrației publice și al ministrului industriei și resurselor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului industriei și resurselor și al ministrului administrației publice nr. 251/195/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor scadente și neachitate până la data de 31 decembrie 2001 către principalii furnizori de resurse energetice și apă
V
  15.   O. nr.600/374/03-12,02-12-2002 (M.I.R., M.A.P.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor și al ministrului administrației publice privind aprobarea Programului de măsuri în scopul pregătirii și susținerii Programului de iarnă
-
  16.   O. nr.378/06-12-2002 (M.A.P.)
ORDIN al ministrului administrației publice pentru desemnarea persoanelor împuternicite să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 21/2002
-
  17.   O. nr.794/380/07-10,07-12-2002 (M.S.F., M.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de plată a indemnizației cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal
-
  18.   O. nr.384/10/16-12,09-01-2003 (M.A.P., M.F.P.)
ORDIN al ministrului administrației publice și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetelor locale
-
  19.   O. nr.4.703/349/5016/20-11-2002 (M.A.P., M.I., M.E.C.)
ORDIN al ministrului administrației publice, al ministrului de interne și al ministrului educației și cercetării privind intensificarea activităților de ordine publică și creșterea siguranței civice în zona unităților de învățământ
-


Duminică, 18 noiembrie 2018, 12:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.