ORDINE
emise în anul 2002 de catre Ministerul Justiției

  1.   O. nr.270/C/15-02-2002 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind abilitarea cu puteri de anchetă pentru descoperirea și investigarea faptelor care constituie încălcări ale prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996 a persoanelor desemnate de președintele Consiliului Concurenței
i
  2.   O. nr.129/509/50/274/369/5186/10/940/400/07-05,26-04,08-05,07-06,09-05,16-05,15-05,14-05,13-06-2002 (C.N.A.S., C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., M.A.N., M.I., M.J., S.R.I., S.T.S., S.I.E., S.P.P.)
ORDIN al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al președintelui Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, al ministrului apărării naționale, al ministrului de interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești
V
  3.   O. nr.58/574/05-03,13-03-2002 (M.A.P., M.J.)
ORDIN al ministrului administrației publice și al ministrului justiției pentru aprobarea onorariilor minime și maxime corespunzătoare activităților de specialitate desfășurate de persoane fizice și juridice autorizate în scopul efectuării înscrierilor cu caracter nedefinitiv în cărțile funciare
V
  4.   O. nr.725/I.A/898/15-10,14-11-2002 (M.J., M.S.F.)
ORDIN al ministrului justiției și al ministrului sănătății și familiei privind măsurile medicale și educative aplicate toxicomanilor în penitenciare
-
  5.   O. nr.766/C/552/02-04,24-04-2002 (M.J., M.F.P.)
ORDIN al ministrului justiției și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
A
  6.   O. nr.936/C/22-04-2002 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.231/2001 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice
V
  7.   O. nr.1.296/C/05-06-2002 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea cursurilor de reintegrare socială și supraveghere și a concursului pentru ocuparea funcției de consilier de reintegrare socială și supraveghere, șef al serviciului de reintegrare socială și supraveghere sau inspector de reintegrare socială și supraveghere
A
  8.   O. nr.1.737/C/23-07-2002 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind abilitarea cu puteri de anchetă, pentru descoperirea și investigarea faptelor ce constituie încălcări ale prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, a persoanelor desemnate de șeful Oficiului Concurenței
i
  9.   O. nr.2.503/C/15-10-2002 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
A


Luni, 19 noiembrie 2018, 11:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.