ORDINE
emise în anul 2002 de catre Agenția Națională pentru Resurse Minerale

  1.   O. nr.9/17-01-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid
T
  2.   O. nr.12/19-01-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr.28/2002 pentru concesionarea unor activități miniere de explorare
V
  3.   O. nr.32/25-02-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 80/1998 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute de Legea minelor nr. 61/1998
A
  4.   O. nr.48/21-03-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind tarifele de transport al țițeiului prin Sistemul național de transport al țițeiului, condensatului, gazolinei și etanului
A
  5.   O. nr.51/22-03-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 29/2002 pentru concesionarea unor activități miniere de explorare
V
  6.   O. nr.52/25-03-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea normativelor și prescripțiilor tehnice specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
A
  7.   O. nr.63/01-04-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind anularea poziției nr. 4 din anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 12/2002 privind concursul public de oferte nr. 28/2002 pentru concesionarea unor activități miniere de explorare
V
  8.   O. nr.92/08-05-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 30/2002 pentru concesionarea unor activități miniere de explorare
V
  9.   O. nr.93/08-05-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 31/2002 pentru concesionarea unor activități miniere de exploatare
V
  10.   O. nr.531/97/10-05-2002 (A.N.R.G.N., A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 865/195/2001 privind aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
A
  11.   O. nr.103/20-05-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind conținutul-cadru și modul de întocmire a Cărții miniere
V
  12.   O. nr.615/118/10-06,12-06-2002 (A.N.R.G.N., A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 865/195/2001 privind aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
A
  13.   O. nr.123/27-06-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind Concursul public de oferte nr. 32/2002 pentru concesionarea unor activități miniere de explorare
i
  14.   O. nr.135/19-07-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind tarifele de transport al țițeiului prin Sistemul național de transport al țițeiului, condensatului, gazolinei și etanului lichid
A
  15.   O. nr.143/20-08-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor pentru consultarea și utilizarea de date și informații din fondul geologic național referitoare la resurse minerale, cu excepția petrolului
A
  16.   O. nr.166/12-09-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre de explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră
V
  17.   O. nr.179/24-10-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind tarifele de transport al țițeiului prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
A
  18.   O. nr.187/05-11-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Criteriilor privind conținutul documentațiilor pentru metodele de exploatare cadru în mine și cariere/balastiere
V
  19.   O. nr.198/27-11-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare
I
  20.   O. nr.199/27-11-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concesionarea unor activități miniere de exploatare R 25/2002 prin negociere directă
I
  21.   O. nr.208/24-12-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin concurs de ofertă publică
-
  22.   O. nr.209/24-12-2002 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid
-


Luni, 19 noiembrie 2018, 11:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.