ORDINE
emise în anul 2002 de catre Ministerul Apărării Naționale

  1.   O. nr.129/509/50/274/369/5186/10/940/400/07-05,26-04,08-05,07-06,09-05,16-05,15-05,14-05,13-06-2002 (C.N.A.S., C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., M.A.N., M.I., M.J., S.R.I., S.T.S., S.I.E., S.P.P.)
ORDIN al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al președintelui Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, al ministrului apărării naționale, al ministrului de interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești
V
  2.   O. nr.1.234/M.138/03-09,14-11-2002 (M.L.P.T.L., M.A.N.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Proiectului de modernizare a sistemului ATM din România
-


Miercuri, 19 decembrie 2018, 00:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.