DECIZII
emise în anul 2002 de catre Direcția Generală a Vămilor

  1.   Decizie nr.54/18-01-2002 (D.G.V.)
DECIZIE a directorului general al Direcției Generale a Vămilor privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat referitoare la interpretarea Sistemului armonizat de denumire și codificare a mărfurilor
V
  2.   Decizie nr.259/07-03-2002 (D.G.V.)
DECIZIE a directorului general al Direcției Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire
A
  3.   Decizie nr.471/13-05-2002 (D.G.V.)
DECIZIE privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României
A
  4.   Decizie nr.639/14-06-2002 (D.G.V.)
DECIZIE privind modificarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidă a declarațiilor vamale în procedura informatică simplificată
A
  5.   Decizie nr.879/16-07-2002 (D.G.V.)
DECIZIE privind aplicarea procedurii de decontare a datoriei vamale prin mijloace informatice
A
  6.   Decizie nr.1.186/17-09-2002 (D.G.V.)
DECIZIE privind aprobarea Metodologiei de prelucrare a declarației vamale în detaliu prin procedee informatice
A
  7.   Decizie nr.1.296/14-10-2002 (D.G.V.)
DECIZIE privind avizele de evaluare în vamă elaborate de Comitetul tehnic de evaluare în vamă
-
  8.   Decizie nr.1337/18-10-2002 (D.G.V.)
DECIZIE privind actualizarea Culegerii de avize de clasificare emise de Comitetul Sistemului armonizat din cadrul Organizației Mondiale a Vămilor
-
  9.   Decizie nr.1.417/01-11-2002 (D.G.V.)
DECIZIE privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat referitoare la interpretarea Sistemului armonizat de denumire și codificare a mărfurilor
V
  10.   Decizie nr.1.497/11-11-2002 (D.G.V.)
DECIZIE privind abilitarea birourilor vamale de control și vămuire la interior și la frontieră de a efectua operațiuni vamale pentru produse strategice
A
  11.   Decizie nr.1.518/14-11-2002 (D.G.V.)
DECIZIE privind vămuirea unor categorii de mărfuri
A
  12.   Decizie nr.1.783/09-12-2002 (D.G.V.)
DECIZIE privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, ediția a III-a (2002), actualizate prin aducerile la zi nr. 1 și 2
-


Miercuri, 19 decembrie 2018, 01:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.