ORDINE
emise în anul 2002 de catre Ministerul Afacerilor Externe

  1.   O. nr.18/102C/14-01,11-01-2002 (M.A.A.P., M.A.E.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului afacerilor externe privind instituirea sistemului de licențe de import automate, emise în scop statistic, pentru importurile de grâu și făină de grâu
A
  2.   O. nr.103C/24-01-2002 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind instituirea mecanismului de eliberare a certificatelor de export tip UE în cadrul contingentului tarifar de ovine și caprine vii și carne de ovine și caprine, convenit în relația cu Uniunea Europeană pentru anul 2002
V
  3.   O. nr.104 C/26-03-2002 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind instituirea sistemului de licențe de import automate, emise în scop statistic, la importurile de ouă de păsări pentru consum
A
  4.   O. nr.105C/27-05-2002 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 106C/2001 privind regimul licențelor de export și import pentru mărfurile și operațiunile supuse licențierii
A
  5.   O. nr.213/2.918/11-02,14-03-2002 (M.I., M.A.E.)
ORDIN al ministrului de interne și al ministrului afacerilor externe privind stabilirea procedurii comune de soluționare a unei cereri pentru acordarea statutului de refugiat membrilor familiei persoanei care a dobândit statutul de refugiat în România
A
  6.   O. nr.45/A11.842/140.995/482/PL/1.817AC/384/31-01,15-02,21-02-2002,25-03,12-04-2002 (M.A.A.P., M.A.E., M.F.P., M.A.P.M., I.N.S., A.S.A.S - G.I.S.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, ministrului afacerilor externe, ministrului finanțelor publice, ministrului apelor și protecției mediului, al președintelui Institutului Național de Statistică și al președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului Național Român F.A.O.
V


Duminică, 18 noiembrie 2018, 09:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.