ORDINE
emise în anul 2002 de catre Agenția Natională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice

  1.   O. nr.71/12-02-2002 (A.N.C.E.S.I.A.C)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind aplicarea regimului de control prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/1999 unor produse care nu figurează în lista de armamente, muniții și alte produse militare
A
  2.   O. nr.81/15-02-2002 (A.N.C.E.S.I.A.C)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind termenul de acordare a consultanței de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în listele cuprinzând produsele strategice supuse regimului de control la export și import
A
  3.   O. nr.159/21-03-2002 (A.N.C.E.S.I.A.C)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de operațiuni de comerț exterior cu produse strategice în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
A
  4.   O. nr.262/10-05-2002 (A.N.C.E.S.I.A.C)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind supunerea unui produs, care nu figurează în listele cuprinzând produsele strategice, regimului de control prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
V
  5.   O. nr.275/15-05-2002 (A.N.C.E.S.I.A.C)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind raportarea derulării operațiunilor de export definitiv de produse strategice supuse regimului de control prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
A


Luni, 19 noiembrie 2018, 11:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.