ORDINE
emise în anul 2002 de catre Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

  1.   O. nr.395/2/02-04,01-04,02-04-2002 (M.F.P., B.N.R., C.N.V.M.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind aprobarea Procedurilor de lucru în aplicarea Ordinului ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată
V
  2.   O. nr.180.260/1/22/18-02-2002 (M.F.P., B.N.R., C.N.V.M.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată
V
  3.   O. nr.764/3/84/29-05-2002 (M.F.P., B.N.R., C.N.V.M.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, cu modificările ulterioare
V
  4.   O. nr.89/23-08-2002 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2002 de abrogare a Regulamentului nr. 6/2001 privind autorizarea și exercitarea serviciilor de intermediere la bursele de mărfuri
V
  5.   O. nr.90/26-08-2002 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2002 privind transparența și integritatea pieței RASDAQ
A
  6.   O. nr.92/13-09-2002 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 1/2002 privind aplicarea prevederilor art. 138 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată și modificată prin Legea nr. 525/2002
A
  7.   O. nr.102/02-12-2002 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2002 privind autorizarea și funcționarea societăților de servicii de investiții financiare
-
  8.   O. nr.103/03-12-2002 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2002 privind aplicarea prevederilor art. 138 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată și modificată prin Legea nr. 525/2002, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 165/2002
-
  9.   O. nr.104/03-12-2002 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate
A
  10.   O. nr.1.742/106/17-12,10-12-2002 (M.F.P., C.N.V.M.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
A
  11.   O. nr.108/23-12-2002 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
-


Marți, 13 noiembrie 2018, 00:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.