ORDINE
emise în anul 2002 de catre Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

  1.   O. nr.73/11-02-2002 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor de autorizare a lucrului cu surse de radiații în exteriorul incintei special amenajate
V
  2.   O. nr.285/79/19-04,04-03-2002 (M.S.F., C.N.C.A.N.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante
V
  3.   O. nr.855/98/90/23-11,04-03,14-03-2002 (M.S.F., M.A.A.P., C.N.C.A.N.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei, ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind alimentele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante
V
  4.   O. nr.856/112/91/23-11,12-03,14-03-2002 (M.S.F., M.A.A.P., C.N.C.A.N.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei, al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind alimentele și furajele contaminate radioactiv după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică
A
  5.   O. nr.103/03-04-2002 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Regulamentului privind taxele și tarifele pentru autorizarea și controlul activităților nucleare
A
  6.   O. nr.106/12-04-2002 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerințele pentru calificarea personalului care asigură paza și protecția materialelor și instalațiilor protejate în domeniul nuclear
V
  7.   O. nr.127/27-05-2002 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind radioprotecția operațională în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu
V
  8.   O. nr.180/05-09-2002 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de dozimetrie individuală
-
  9.   O. nr.181/05-09-2002 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor de dezafectare a obiectivelor și instalațiilor nucleare
I
  10.   O. nr.183/06-09-2002 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor pentru expedieri internaționale de deșeuri radioactive implicând teritoriul României
A
  11.   O. nr.192/26-09-2002 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind gospodărirea deșeurilor radioactive provenite de la mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu
V
  12.   O. nr.202/15-10-2002 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică
V
  13.   O. nr.222/02-12-2002 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor pentru transportul materialelor radioactive - proceduri de autorizare
A
  14.   O. nr.228/16-12-2002 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Normelor de securitate radiologică - proceduri de acceptare a întreprinderilor externe
-


Marți, 18 decembrie 2018, 15:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.