NORME
emise în anul 2002 de catre Banca Națională a României

  1.   N. nr.1/11-02-2002 (B.N.R.)
NORME privind modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr.1/2001 privind lichiditatea băncilor
A
  2.   N. nr.2/14-02-2002 (B.N.R.)
NORME pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr.7/2000 privind autorizarea organizațiilor cooperatiste de credit
A
  3.   N. nr.3/26-02-2002 (B.N.R.)
NORME privind standardele de cunoaștere a clientelei
A
  4.   N. nr.4/08-04-2002 (B.N.R.)
NORME pentru modificarea și completarea Normelor nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor
A
  5.   N. nr.5/08-04-2002 (B.N.R.)
NORME pentru modificarea și completarea Normelor nr. 3/1999 privind modificările în situația băncilor
A
  6.   N. nr.7/17-05-2002 (B.N.R.)
NORME privind transferurile de fonduri în cadrul unei rețele cooperatiste de credit
V
  7.   N. nr.8/01-07-2002 (B.N.R.)
NORME privind elaborarea situațiilor financiare consolidate de către instituțiile de credit
A
  8.   N. nr.10/01-07-2002 (B.N.R.)
NORME privind instrumentele financiare derivate
A
  9.   N. nr.11/01-07-2002 (B.N.R.)
NORME pentru completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor
A
  10.   N. nr.13/13-08-2002 (B.N.R.)
NORME privind capitalul minim al organizațiilor cooperatiste de credit și capitalul agregat minim al rețelelor cooperatiste de credit
V
  11.   N. nr.14/13-08-2002 (B.N.R.)
NORME privind fondurile proprii ale organizațiilor cooperatiste de credit și ale rețelelor cooperatiste de credit
V
  12.   N. nr.15/21-08-2002 (B.N.R.)
NORME pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizațiilor cooperatiste de credit
A
  13.   N. nr.16/02-09-2002 (B.N.R.)
NORME privind capitalul minim al băncilor și al sucursalelor băncilor străine
A
  14.   N. nr.17/17-09-2002 (B.N.R.)
NORMĂ privind raportarea statistică la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung
A
  15.   N. nr.18/04-10-2002 (B.N.R.)
NORME privind registrul bancar și registrul organizațiilor cooperatiste de credit
A
  16.   N. nr.19/27-11-2002 (B.N.R.)
NORME privind modificările în situația organizațiilor cooperatiste de credit
A
  17.   N. nr.20/27-12-2002 (B.N.R.)
NORME pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a Românei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările și completările ulterioare
A


Luni, 19 noiembrie 2018, 12:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.