ORDINE
emise în anul 2002 de catre Banca Națională a României

  1.   O. nr.180.260/1/22/18-02-2002 (M.F.P., B.N.R., C.N.V.M.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată
V
  2.   O. nr.395/2/02-04,01-04,02-04-2002 (M.F.P., B.N.R., C.N.V.M.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind aprobarea Procedurilor de lucru în aplicarea Ordinului ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată
V
  3.   O. nr.764/3/84/29-05-2002 (M.F.P., B.N.R., C.N.V.M.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, cu modificările ulterioare
V
  4.   O. nr.6/19-12-2002 (B.N.R.)
ORDIN
-
  5.   O. nr.39/04-04-2002 (B.N.R.)
ORDIN privind sancționarea Societății Comerciale "Miami Exchange" - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare acordate de Banca Națională a României
i
  6.   O. nr.62/25-06-2002 (B.N.R.)
ORDIN al viceguvernatorului Băncii Naționale a României privind sancționarea Societății Comerciale "Aldo Exchange Office "93" - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare acordate de Banca Națională a României
i
  7.   O. nr.139/09-10-2002 (B.N.R.)
ORDIN de sancționare a Societății Comerciale "Marikass Exchange" - S.R.L., cu retragerea autorizației de funcționare
-
  8.   O. nr.171/20-11-2002 (B.N.R.)
ORDIN privind sancționarea cu retragerea autorizației a Societății Comerciale "EURO" - S.R.L.
i
  9.   O. nr.1.282/4/01-10,13-09-2002 (M.F.P., B.N.R.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și a modelelor situațiilor financiar-contabile pentru bănci și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările și completările ulterioare, în vederea aplicării acestora și de către organizațiile cooperatiste de credit
A


Sâmbătă, 15 decembrie 2018, 21:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.