LEGI
adoptate în anul 2003
   1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..609   

  500.   L. nr.500/26-11-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
-
  501.   L. nr.501/26-11-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2003 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
-
  502.   L. nr.502/26-11-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
-
  503.   L. nr.503/26-11-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
-
  504.   L. nr.504/26-11-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
-
  505.   L. nr.505/26-11-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
-
  506.   L. nr.506/26-11-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
A
  507.   L. nr.507/28-11-2003 
LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
V
  508.   L. nr.508/28-11-2003 
LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional nr. 13 și a Protocolului adițional nr. 14, semnate la Bled la 4 iulie 2003, la Acordul Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992
-
  509.   L. nr.509/28-11-2003 
LEGE pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bled la 4 iulie 2003
-
  510.   L. nr.510/28-11-2003 
LEGE privind aprobarea plății unor contribuții voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și la bugetul Organizației Națiunilor Unite pentru finanțarea programelor de asistență umanitară internațională
-
  511.   L. nr.511/28-11-2003 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
-
  512.   L. nr.512/28-11-2003 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
-
  513.   L. nr.513/28-11-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
-
  514.   L. nr.514/28-11-2003 
LEGE privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
-
  515.   L. nr.515/28-11-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
-
  516.   L. nr.516/28-11-2003 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
-
  517.   L. nr.517/28-11-2003 
LEGE privind conferirea decorațiilor de război
-
  518.   L. nr.518/28-11-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita
-
  519.   L. nr.519/03-12-2003 
LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
-
  520.   L. nr.520/09-12-2003 
LEGE pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
-
  521.   L. nr.521/11-12-2003 
LEGE pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul privind piața de electricitate, semnat la București la 15 iulie 2003
-
  522.   L. nr.522/11-12-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor
-
  523.   L. nr.523/11-12-2003 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
  524.   L. nr.524/11-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
-
  525.   L. nr.525/11-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
-
  526.   L. nr.526/11-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați"
-
  527.   L. nr.527/11-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
-
  528.   L. nr.528/11-12-2003 
LEGE privind Medalia Bărbăție și Credință
-
  529.   L. nr.529/11-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
A
  530.   L. nr.530/11-12-2003 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
A
  531.   L. nr.531/11-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
-
  532.   L. nr.532/11-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de acțiuni al Societății Comerciale "Clujana" - S.A., ClujNapoca, din proprietatea privată a statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj
i
  533.   L. nr.533/11-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-
  534.   L. nr.534/11-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale
A
  535.   L. nr.535/15-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
A
  536.   L. nr.536/15-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
-
  537.   L. nr.537/15-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe
A
  538.   L. nr.538/15-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
-
  539.   L. nr.539/15-12-2003 
LEGE privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar
-
  540.   L. nr.540/15-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
-
  541.   L. nr.541/18-12-2003 
LEGE pentru modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  542.   L. nr.542/18-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul național privind revizuirea Constituției
-
  543.   L. nr.543/18-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  544.   L. nr.544/18-12-2003 
LEGE pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
V
  545.   L. nr.545/18-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59 /2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale
A
  546.   L. nr.546/18-12-2003 
LEGE pentru înființarea comunei Ibănești prin reorganizarea comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui
-
  547.   L. nr.547/18-12-2003 
LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Lupeni, județul Hunedoara
-
  548.   L. nr.548/18-12-2003 
LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Vulcan, județul Hunedoara
-
  549.   L. nr.549/18-12-2003 
LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România și Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la București la 21 mai 2003, și a Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003
-
  550.   L. nr.550/18-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea și completarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului
-
  551.   L. nr.551/18-12-2003 
LEGE pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
  552.   L. nr.552/18-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
A
  553.   L. nr.553/18-12-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pentru modificarea art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2003
-
  554.   L. nr.554/18-12-2003 
LEGE privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități
-
  555.   L. nr.555/18-12-2003 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
-
  556.   L. nr.556/18-12-2003 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
-
  557.   L. nr.557/18-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanțe bugetare în vederea încasării și virării lor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
-
  558.   L. nr.558/18-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum și a unor alte acte normative
-
  559.   L. nr.559/18-12-2003 
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  560.   L. nr.560/19-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
-
  561.   L. nr.561/19-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare
-
  562.   L. nr.562/22-12-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
  563.   L. nr.563/22-12-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
  564.   L. nr.564/22-12-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 69/2003 pentru completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
  565.   L. nr.565/22-12-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
  566.   L. nr.566/22-12-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
  567.   L. nr.567/22-12-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
  568.   L. nr.568/22-12-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
  569.   L. nr.569/22-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
  570.   L. nr.570/22-12-2003 
LEGE privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier național și din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în județele Brăila, Călărași, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomița, Olt, Tulcea și Teleorman
T
  571.   L. nr.571/22-12-2003 
LEGE privind Codul fiscal
A
  572.   L. nr.572/19-12-2003 
LEGE privind declararea municipiului Lugoj Oraș-martir al Revoluției din decembrie 1989
-
  573.   L. nr.573/22-12-2003 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la București la 12 mai 2003
-
  574.   L. nr.574/22-12-2003 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2002, semnat la București la 12 mai 2003
-
  575.   L. nr.575/22-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație
-
  576.   L. nr.576/22-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2003 privind reglementarea garanțiilor de 10% reținute societăților comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina
-
  577.   L. nr.577/22-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
  578.   L. nr.578/22-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor
-
  579.   L. nr.579/22-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "Romag-Termo" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
  580.   L. nr.580/22-12-2003 
LEGE privind modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
A
  581.   L. nr.581/22-12-2003 
LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activității agenților imobiliari
-
  582.   L. nr.582/22-12-2003 
LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Murgeni, județul Vaslui
-
  583.   L. nr.583/22-12-2003 
LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Sântana, județul Arad
-
  584.   L. nr.584/22-12-2003 
LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Gheorgheni, județul Harghita
-
  585.   L. nr.585/22-12-2003 
LEGE pentru declararea ca municipiu a orașului Marghita, județul Bihor
-
  586.   L. nr.586/22-12-2003 
LEGE pentru înființarea comunei Gepiu prin reorganizarea comunei Cefa, județul Bihor
-
  587.   L. nr.587/22-12-2003 
LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 30 august 2002, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la București la 21 februarie 1997
-
  588.   L. nr.588/22-12-2003 
LEGE pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
-
  589.   L. nr.589/22-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
-
  590.   L. nr.590/22-12-2003 
LEGE privind tratatele
V
  591.   L. nr.591/22-12-2003 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural
-
  592.   L. nr.592/22-12-2003 
LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
V
  593.   L. nr.593/22-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2003 privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iași, în scopul retehnologizării acesteia
-
  594.   L. nr.594/22-12-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
-
  595.   L. nr.595/22-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
-
  596.   L. nr.596/22-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
-
  597.   L. nr.597/22-12-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
-
  598.   L. nr.598/22-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
-
  599.   L. nr.599/22-12-2003 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
-


Joi, 23 septembrie 2021, 12:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.