ORDINE
emise în anul 2003 de catre Ministerul Apelor și Protecției Mediului

  1.   O. nr.246/25/28-03,31-03-2003 (M.A.A.P., M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului apelor și protecției mediului privind prohibiția pescuitului
A
  2.   O. nr.35/02-04-2003 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Metodelor de măsurare și analiză folosite la determinarea substanțelor prioritare/prioritare periculoase din apele uzate evacuate și apele de suprafață
A
  3.   O. nr.37/02-04-2003 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Documentului de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei și hârtiei
-
  4.   O. nr.105/22-04-2003 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH-040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare
-
  5.   O. nr.117/05-05-2003 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului pentru modificarea anexei nr. 12 la Procedura de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau de achiziție și comercializare pe piața internă sau la export a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică, precum și a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 647/2001
A
  6.   O. nr.370/19-06-2003 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului privind activitățile și sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu
A
  7.   O. nr.262/533/09-04-2003 (M.A.A.P., M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2003-2004, pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
  8.   O. nr.1.215/10-01-2003 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor
A
  9.   O. nr.1.241/16-01-2003 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor
A
  10.   O. nr.1.327/12-02-2003 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului pentru modificarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 1.010/2002 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Naționale pentru Acordarea Etichetei Ecologice
i
  11.   O. nr.1.388/27-02-2003 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului privind constituirea și funcționarea colectivului de analiză tehnică la nivel central
A
  12.   O. nr.1.406/191/03-03,07-03-2003 (M.A.P.M., M.S.F.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapidă a riscului pentru mediu și sănătatea umană
-
  13.   O. nr.1.440/12-03-2003 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Ghidului național de implementare a Registrului poluanților emiși de activitățile care intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, aprobată și modificată prin Legea nr. 645/2002, și modul de raportare a acestora
A
  14.   O. nr.1.441/12-03-2003 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului privind înființarea Secretariatului de risc pentru controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase
A
  15.   O. nr.1.444/12-03-2003 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului pentru modificarea secțiunii a III-a din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 340/2000
A


Luni, 21 ianuarie 2019, 11:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.