ORDINE
emise în anul 2003 de catre Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație

  1.   O. nr.104/28-08-2003 (A.N.I.M.M.C.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind implementarea în anul 2003 a Programului UNCTAD/Empretec - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
V
  2.   O. nr.119/08-09-2003 (A.N.I.M.M.C.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea și educarea comercianților
-
  3.   O. nr.122/11-09-2003 (A.N.I.M.M.C.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
-
  4.   O. nr.126/12-09-2003 (A.N.I.M.M.C.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație nr. 36/2003 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 pentru susținerea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la servicii de instruire și consultanță
-
  5.   O. nr.137/22-09-2003 (A.N.I.M.M.C.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație nr. 51/2003 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de susținere a investițiilor realizate de către întreprinderi nou-înființate și microîntreprinderi, precum și a investițiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici și mijlocii
-
  6.   O. nr.255/06-11-2003 (A.N.I.M.M.C.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație nr. 132/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a componenței acestuia
A
  7.   O. nr.258/11-11-2003 (A.N.I.M.M.C.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, a listei documentelor solicitate acestora în vederea recunoașterii ca fiind de utilitate publică și a formularului raportului de activitate pe ultimii 3 ani al acestora
-
  8.   O. nr.259/980/65/24-11,03-12,28-01-2004 (A.N.I.M.M.C., M.A.P.A.M., M.S.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății pentru stabilirea condițiilor minime obligatorii la comercializarea produselor agricole și agroalimentare în piețele de gros
-
  9.   O. nr.260/981/11/24-11,03-12,09-01-2004 (A.N.I.M.M.C., M.A.P.A.M., M.S.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății privind înființarea Comitetului interinstituțional pentru piețele de gros de interes național
-


Miercuri, 16 ianuarie 2019, 13:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.