ORDINE
emise în anul 2003 de catre Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței

  1.   O. nr.6/139/07-01,03-02-2003 (M.L.P.T.L., M.A.P.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului administrației publice privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului și a siguranței circulației pe drumurile publice de interes național și județean
-
  2.   O. nr.17/09-01-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea tarifului pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfecționare a Personalului din Navigația Fluvială Galați
-
  3.   O. nr.31/13/14-01,28-01-2003 (M.L.P.T.L., M.A.N.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Reglementării aeronautice civil-militare române privind stabilirea cerințelor de siguranță pentru personalul serviciilor de management al traficului aerian - RACMR ESARR 5
V
  4.   O. nr.28/42/57/125/17-01,20-01,17-01,20-01-2003 (M.I.R., M.F.P., M.L.P.T.L., B.E.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor, ministrului finanțelor publice, ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, secretarului de stat al Departamentului de Comerț Exterior și al președintelui Băncii de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A. pentru modificarea și completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului
A
  5.   O. nr.69/23-01-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Ediției 2/2003 a Reglementărilor aeronautice civile române privind licențierea personalului tehnic aeronautic/ RACR-LPTA
V
  6.   O. nr.70/23-01-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalații (germană, franceză, engleză) în scopul armonizării reglementărilor românești cu cele din Uniunea Europeană", indicativ GT-033-01
-
  7.   O. nr.163/90/399/148/31-01,19-02,26-02,03-03-2003 (M.L.P.T.L., M.I.R., M.I., M.A.P.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, al ministrului industriei și resurselor, al ministrului de interne și al ministrului administrației publice pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc
A
  8.   O. nr.164/91/31-01,19-02-2003 (M.L.P.T.L., M.I.R.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Regulamentului privind solicitarea, întocmirea, eliberarea și publicarea agrementelor tehnice pentru produse pentru construcții
A
  9.   O. nr.165/92/31-01,19-02-2003 (M.L.P.T.L., M.I.R.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformității produselor pentru construcții
A
  10.   O. nr.166/31-01-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Ghidului de interpretare a cerințelor esențiale ale construcției, în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcții
V
  11.   O. nr.167/31-01-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea și notificarea organismelor de certificare și a laboratoarelor care realizează evaluarea conformității ambarcațiunilor de agrement
A
  12.   O. nr.169/31-01-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea: Sistemului privind certificarea conformității navelor care arborează pavilionul român cu regulile și reglementările tehnice aplicabile; Criteriilor minime pe care trebuie să le îndeplinească o societate de clasificare în vederea delegării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a competențelor privind emiterea certificatelor statutare navelor care arborează pavilionul român; Listei societăților de clasificare care îndeplinesc criteriile minime stabilite de Uniunea Europeană și ale căror reguli de clasificare sunt recunoscute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
A
  13.   O. nr.205/10-02-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 319/1999 privind definirea și folosirea specificațiilor tehnice compatibile în vederea procurării echipamentelor și sistemelor pentru managementul traficului aerian, cu modificările ulterioare
A
  14.   O. nr.206/10-02-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind înființarea Comisiei de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia
-
  15.   O. nr.207/10-02-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea formei și conținutului Documentului de conformitate, Documentului de conformitate interimar, Certificatului de management al siguranței și Certificatului de management al siguranței interimar
-
  16.   O. nr.211/11-02-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2
V
  17.   O. nr.221/13-02-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța, cu modificările ulterioare
A
  18.   O. nr.233/19-02-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind măsurile ce trebuie luate pentru circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei
-
  19.   O. nr.266/3299/24-02,18-02-2003 (M.L.P.T.L., M.E.C.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pe calea ferată și cu metroul pentru elevii și studenții, cursuri de zi, din învățământul de stat
A
  20.   O. nr.274/26-02-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind utilizarea echipamentelor, instalațiilor, utilajelor și mijloacelor tehnice de aerodrom și de protecția navigației aeriene, precum și a sistemelor și echipamentelor de securitate aeronautică în desfășurarea de activități aeronautice civile
A
  21.   O. nr.284/27-02-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor și dimensiunilor maxime admise pentru vehicule de transport marfă
A
  22.   O. nr.286/27-02-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.433/2002
-
  23.   O. nr.287/27-02-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de transport naval
A
  24.   O. nr.288/27-02-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Procedurii de recunoaștere a specificațiilor tehnice existente la nivel național, utilizate ca referințe pentru aplicarea marcajului CS în domeniul produselor pentru construcții
A
  25.   O. nr.289/27-02-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice
A
  26.   O. nr.308/409/189/28-02,12-03,05-04-2003 (M.L.P.T.L., M.I., M.A.P.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, al ministrului de interne și al ministrului administrației publice pentru aprobarea Procedurii de evaluare și desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformității produselor pentru construcții
V
  27.   O. nr.331/06-03-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea măsurilor privind întărirea managementului siguranței navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă și pasageri și care operează în serviciu regulat
A
  28.   O. nr.349/07-03-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind instituirea procedurii de administrare specială
A
  29.   O. nr.389/14-03-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind înființarea comisiilor de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile fluvio-maritime Galați și Tulcea
-
  30.   O. nr.421/2673/20-03,04-06-2003 (M.L.P.T.L., M.C.C.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate
-
  31.   O. nr.447/24-03-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Instrucțiunilor privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu responsabilități în siguranța circulației și a navigației, precum și organizarea, funcționarea și componența comisiilor medicale și psihologice de siguranța circulației
A
  32.   O. nr.483/27-03-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
A
  33.   O. nr.229/535/26-03,07-04-2003 (M.A.A.P., M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Normelor și procedurilor pentru punerea la dispoziție, de către Regia Națională a Pădurilor, a masei lemnoase pe picior ce se alocă Agenției Naționale pentru Locuințe în scopul construirii de locuințe pentru tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani
-
  34.   O. nr.538/07-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Sistemului de inspecții obligatorii pentru operarea în siguranță a navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă și pasageri, precum și a navelor de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat
-
  35.   O. nr.541/08-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Sistemului intensificat de inspecții aplicabil navelor comerciale maritime care arborează pavilionul român și efectuează voiajuri internaționale
A
  36.   O. nr.542/08-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Metodologiei privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și habitat
-
  37.   O. nr.550/09-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri și instalațiile aferente"
-
  38.   O. nr.558/09-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.894/2002 pentru aprobarea Manualului privind controlul statului pavilionului la navele care arborează pavilionul român
-
  39.   O. nr.562/14-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru stabilirea porturilor, a căilor navigabile, a zonelor sau porțiunilor din aceste zone, precum și a categoriilor de nave pentru care serviciile de siguranță sunt obligatorii
V
  40.   O. nr.581/14-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru completarea Părții a II-a - "Norme de autorizare a centrelor de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" - din Normele de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 2.026/2002
A
  41.   O. nr.582/14-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor și produselor pentru nave maritime, prevăzute de convențiile internaționale la care România este parte, cod MLPTL.ANR-EM-2003
A
  42.   O. nr.595/19-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Cerințelor tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român
A
  43.   O. nr.597/21-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condițiilor de obținere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane și transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite
A
  44.   O. nr.603/21-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanță și a compozițiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice"
-
  45.   O. nr.604/21-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare și execuție a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri"
A
  46.   O. nr.605/21-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea elementelor de construcții hidroizolate cu materiale bituminoase și polimerice"
-
  47.   O. nr.606/21-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor acoperișurilor în pantă la clădiri"
A
  48.   O. nr.607/21-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri"
-
  49.   O. nr.290/609/17-04,21-04-2003 (S.G.G., M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață sau cu metroul și interurban, precum și pentru stabilirea cuantumului acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali sau însoțitorii acestora
-
  50.   O. nr.612/22-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru desemnarea persoanelor cu atribuții de control al respectării prevederilor Regulamentului privind utilizarea sistemelor computerizate de rezervare în transportul aerian, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2002, și pentru împuternicirea persoanelor cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor
I
  51.   O. nr.628/05-05-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea reciprocă a acestor inspecții, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997
-
  52.   O. nr.653/08-05-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Normelor tehnice privind construcția și echiparea navelor maritime de pescuit cu lungimea de 24 m sau mai mare, cod MLPTL.ANR-NPESC-2003
-
  53.   O. nr.654/08-05-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viață la bordul navelor maritime sub pavilion străin care utilizează porturile sau instalațiile românești din largul mării, care operează pe sau deasupra platoului continental românesc (controlul statului portului)
A
  54.   O. nr.657/08-05-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum și evaluarea capabilității tehnice și autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere - RNTR 4
A
  55.   O. nr.704/15-05-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Listei specificațiilor tehnice și a documentelor tehnice directoare de referință în domeniul produselor pentru construcții și al construcțiilor
A
  56.   O. nr.727/21-05-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor
-
  57.   O. nr.728/19-05-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor care intră/ies în/din apele naționale navigabile ale României
A
  58.   O. nr.744/22-05-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aeroporturilor RACR-AD-AADC
A
  59.   O. nr.769/23-05-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.896/2002 privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002
A
  60.   O. nr.777/26-05-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialiștilor cu activitate în construcții"
A
  61.   O. nr.806/02-06-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind instituirea procedurii de administrare specială
I
  62.   O. nr.814/02-06-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru modificarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 955/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale"
-
  63.   O. nr.827/03-06-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor naționale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România și în alte state, care depășesc masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie și/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulație pe drumurile naționale din România
A
  64.   O. nr.853/M.77/06-06,18-06-2003 (M.L.P.T.L., M.A.N.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a colaborării civil-militare în managementul traficului aerian
V
  65.   O. nr.891/11-06-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
-
  66.   O. nr.937/19-06-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind împuternicirea organelor de executare ale Autorității Navale Române de a duce la îndeplinire măsurile asigurătorii și de a efectua procedura de executare silită, în baza Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 79/2003
-
  67.   O. nr.956/23-06-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Regulamentului de exploatare portuară a porturilor maritime românești
A


Joi, 24 ianuarie 2019, 02:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.