ORDINE
emise în anul 2003 de catre Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

  1.   O. nr.4.633/24-07-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea unor modele de documente necesare aprobării, contractării și monitorizării unor proiecte de integrare economică și culturală între România și Republica Moldova
-
  2.   O. nr.4.634/24-07-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind acordarea autorizației de funcționare Parcului științific și tehnologic "Softex" Brăila
i
  3.   O. nr.4.636/24-07-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2003
i
  4.   O. nr.4.785/01-09-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2004
-
  5.   O. nr.4.786/01-09-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind disciplinele și programele pentru examenul de bacalaureat 2004
-
  6.   O. nr.4.787/01-09-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a testelor naționale organizate în vederea accesului absolvenților clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului școlar 2004-2005
-
  7.   O. nr.4.789/01-09-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind măsuri de aplicare și corelare a planului-cadru de învățământ pentru învățământul profesional, liceal - filieră tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2003-2004
V
  8.   O. nr.4.923/22-09-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor și a cabinetelor de asistență psihopedagogică
A
  9.   O. nr.1.225/5031/24-12,26-09-2003 (M.S., M.E.C.T)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă
V
  10.   O. nr.353/5.202/23-07,08-10-2003 (M.M.S.S.F., M.E.C.T)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților
-
  11.   O. nr.501/5253/08-10,16-10-2003 (M.M.S.S.F., M.E.C.T)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulților
-
  12.   O. nr.502/5.254/08-10,16-10-2003 (M.M.S.S.F., M.E.C.T)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
-
  13.   O. nr.5.281/21-10-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern în structura Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și în unitățile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului
A
  14.   O. nr.5.441/11-11-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Manifestări Științifice și Expoziționale
-
  15.   O. nr.5.442/11-11-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare și anulare a autorizației de funcționare a parcului științific și tehnologic și a Procedurii de admitere în parcul științific și tehnologic a agenților economici
A
  16.   O. nr.5.443/11-11-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor măsuri de stimulare pentru participarea la cel de-al șaselea Program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (PC 6) și la cel de-al șaselea Program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (PC 6 EURATOM) 4-8
-
  17.   O. nr.5.468/14-11-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei și a criteriilor de acordare a gradației de merit și a salariului de merit în învățământul preuniversitar
-
  18.   O. nr.5.514/21-11-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2004-2005
T
  19.   O. nr.5.545/26-11-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea utilizării sigiliului și a matriței timbru sec cu titulatura "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului" pe formularele/tipizatele actelor de studii cu titulatura "Ministerul Educației și Cercetării" de către instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate
-
  20.   O. nr.972/5572/04-12,02-12-2003 (M.T.C.T., M.E.C.T)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pe calea ferată și cu metroul pentru elevii și studenții din învățământul universitar de stat și particular acreditat, cursuri de zi
-
  21.   O. nr.5.574/02-12-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei de evaluare a unităților de învățământ preuniversitar în vederea acordării autorizației de încredere
-
  22.   O. nr.5.643/11-12-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic în anul școlar 2004-2005
T
  23.   O. nr.5.644/11-12-2003 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
A


Duminică, 20 ianuarie 2019, 14:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.