ORDINE
emise în anul 2003 de catre Banca Națională a României

  1.   O. nr.188/1/11-02-2003 (M.F.P., B.N.R.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea modificării și completării Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, precum și a modificării și completării Planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare
A
  2.   O. nr.2/12-02-2003 (B.N.R.)
ORDIN privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001
A
  3.   O. nr.999/3/05-08,01-08-2003 (M.F.P., B.N.R.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituțiilor de credit
A
  4.   O. nr.5/08-08-2003 (B.N.R.)
ORDIN privind prelungirea perioadei de valabilitate a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 3/2000
V
  5.   O. nr.1.250/6/22-09,13-11-2003 (M.F.P., B.N.R.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind procedura transmiterii de către bănci - persoane juridice române și sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine a informațiilor referitoare la conturile deschise și/sau închise de titularii acestora
A
  6.   O. nr.40/28-02-2003 (B.N.R.)
ORDIN privind sancționarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială "Mistic Impex" — S.R.L. București
i
  7.   O. nr.51/19-03-2003 (B.N.R.)
ORDIN al viceguvernatorului Băncii Naționale a României privind sancționarea Casei de Schimb Valutar "Oscar Exchange Office" - S.R.L.
i
  8.   O. nr.67/08-05-2003 (B.N.R.)
ORDIN privind sancționarea Casei de Schimb Valutar "Spot Exchange" - S.R.L.
i
  9.   O. nr.149/16-07-2003 (B.N.R.)
ORDIN privind sancționarea Societății Comerciale "Alliance 2000" - S.R.L.
i
  10.   O. nr.184/15-08-2003 (B.N.R.)
ORDIN privind sancționarea Casei de Schimb Valutar S.C. "Terra Exchange" - S.R.L.
i
  11.   O. nr.209/03-10-2003 (B.N.R.)
ORDIN privind sancționarea Societății Comerciale "Imperial Exchange" - S.R.L. din București
i
  12.   O. nr.217/03-10-2003 (B.N.R.)
ORDIN privind sancționarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială "Euro Finance Exchange" - S.R.L
i
  13.   O. nr.4/24.555/05-08,06-08-2003 (B.N.R., I.N.S.)
ORDIN al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Institutului Național de Statistică privind cursul oficial leu/dolar S.U.A. în perioada 1945-1989
-


Joi, 24 ianuarie 2019, 10:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.