ORDONANȚE DE URGENȚĂ
emise în anul 2009 de catre Guvern
   1..99 | 100..111   

  1.   O.U.G. nr.1/29-01-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
V
  2.   O.U.G. nr.2/05-02-2009 
Ordonanța de urgență pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009
V
  3.   O.U.G. nr.3/11-02-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
V
  4.   O.U.G. nr.4/11-02-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
V
  5.   O.U.G. nr.5/18-02-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătățirea unor activități la nivelul Guvernului
V
  6.   O.U.G. nr.6/18-02-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea pensiei sociale minime garantate
V
  7.   O.U.G. nr.7/18-02-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
A
  8.   O.U.G. nr.8/18-02-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea tichetelor de vacanță
A
  9.   O.U.G. nr.9/18-02-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  10.   O.U.G. nr.10/25-02-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
V
  11.   O.U.G. nr.11/25-02-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
V
  12.   O.U.G. nr.12/25-02-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local "Pasaj rutier denivelat superior Basarab"
V
  13.   O.U.G. nr.13/25-02-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008
V
  14.   O.U.G. nr.14/25-02-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
V
  15.   O.U.G. nr.15/25-02-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
V
  16.   O.U.G. nr.16/04-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
V
  17.   O.U.G. nr.17/04-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
A
  18.   O.U.G. nr.18/04-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
V
  19.   O.U.G. nr.19/07-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice
A
  20.   O.U.G. nr.20/11-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 pentru organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
V
  21.   O.U.G. nr.21/11-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
V
  22.   O.U.G. nr.22/11-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
V
  23.   O.U.G. nr.23/11-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Fondului Român de Contragarantare
V
  24.   O.U.G. nr.24/18-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
V
  25.   O.U.G. nr.25/18-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
V
  26.   O.U.G. nr.26/18-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
V
  27.   O.U.G. nr.27/18-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
V
  28.   O.U.G. nr.28/18-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri de protecție socială
V
  29.   O.U.G. nr.29/25-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  30.   O.U.G. nr.30/25-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
V
  31.   O.U.G. nr.31/01-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
V
  32.   O.U.G. nr.32/01-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
V
  33.   O.U.G. nr.33/01-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
V
  34.   O.U.G. nr.34/11-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
V
  35.   O.U.G. nr.35/11-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
V
  36.   O.U.G. nr.36/15-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
V
  37.   O.U.G. nr.37/22-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice
A
  38.   O.U.G. nr.38/22-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 39 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
V
  39.   O.U.G. nr.39/22-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de creștere a suprafeței contractate pentru irigații
V
  40.   O.U.G. nr.40/22-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
V
  41.   O.U.G. nr.41/28-04-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
V
  42.   O.U.G. nr.42/06-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Codului de procedură civilă
V
  43.   O.U.G. nr.43/06-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
V
  44.   O.U.G. nr.44/13-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe
V
  45.   O.U.G. nr.45/13-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
V
  46.   O.U.G. nr.46/13-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale
V
  47.   O.U.G. nr.47/20-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA
V
  48.   O.U.G. nr.48/20-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat
V
  49.   O.U.G. nr.49/20-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
V
  50.   O.U.G. nr.54/27-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
V
  51.   O.U.G. nr.55/27-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
V
  52.   O.U.G. nr.56/27-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
V
  53.   O.U.G. nr.57/27-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
A
  54.   O.U.G. nr.59/27-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
V
  55.   O.U.G. nr.60/03-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
V
  56.   O.U.G. nr.61/03-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
V
  57.   O.U.G. nr.62/03-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
V
  58.   O.U.G. nr.63/03-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 2.534 m2 , proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului București pe sectorul cuprins între km 2+400 și intersecția cu DN 2"
V
  59.   O.U.G. nr.64/03-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
V
  60.   O.U.G. nr.65/03-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare
V
  61.   O.U.G. nr.66/03-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
V
  62.   O.U.G. nr.67/03-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili
V
  63.   O.U.G. nr.69/10-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  64.   O.U.G. nr.70/14-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal
V
  65.   O.U.G. nr.71/17-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
V
  66.   O.U.G. nr.72/17-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  67.   O.U.G. nr.73/17-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
V
  68.   O.U.G. nr.74/17-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
V
  69.   O.U.G. nr.75/17-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
V
  70.   O.U.G. nr.76/17-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
-
  71.   O.U.G. nr.77/24-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
V
  72.   O.U.G. nr.78/24-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
A
  73.   O.U.G. nr.79/24-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale
V
  74.   O.U.G. nr.80/24-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
V
  75.   O.U.G. nr.81/24-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
V
  76.   O.U.G. nr.82/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009
V
  77.   O.U.G. nr.83/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza B, semnat la București la 30 octombrie 2008 și la Luxemburg la 10 noiembrie 2008
-
  78.   O.U.G. nr.84/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
V
  79.   O.U.G. nr.85/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
V
  80.   O.U.G. nr.86/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naționale
V
  81.   O.U.G. nr.87/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie
V
  82.   O.U.G. nr.88/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  83.   O.U.G. nr.89/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naționale și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
V
  84.   O.U.G. nr.90/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice
V
  85.   O.U.G. nr.91/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative
V
  86.   O.U.G. nr.92/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
V
  87.   O.U.G. nr.93/30-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
V
  88.   O.U.G. nr.94/29-08-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru asigurarea continuității activității unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
-
  89.   O.U.G. nr.95/02-09-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
V
  90.   O.U.G. nr.96/02-09-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
V
  91.   O.U.G. nr.97/09-09-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
V
  92.   O.U.G. nr.98/09-09-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 septembrie 2009
V
  93.   O.U.G. nr.99/22-09-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
V
  94.   O.U.G. nr.100/23-09-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
V
  95.   O.U.G. nr.101/23-09-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială din Ministerul Administrației și Internelor
V
  96.   O.U.G. nr.102/30-09-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societății Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
V
  97.   O.U.G. nr.103/30-09-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
V
  98.   O.U.G. nr.104/30-09-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  99.   O.U.G. nr.105/06-10-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
V


Sâmbătă, 18 septembrie 2021, 17:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.