ORDONANȚE DE URGENȚĂ
emise în anul 2010 de catre Guvern
   1..99 | 100..131   

  1.   O.U.G. nr.1/25-01-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
V
  2.   O.U.G. nr.2/29-01-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
-
  3.   O.U.G. nr.3/05-02-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
V
  4.   O.U.G. nr.4/05-02-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri de protecție socială pentru anul 2010
V
  5.   O.U.G. nr.5/05-02-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
V
  6.   O.U.G. nr.6/10-02-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
V
  7.   O.U.G. nr.7/10-02-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
V
  8.   O.U.G. nr.8/17-02-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naționale în anul 2010
V
  9.   O.U.G. nr.9/17-02-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
V
  10.   O.U.G. nr.10/23-02-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Scrisorii de intenție, semnată de autoritățile române la București la 5 februarie 2010 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 19 februarie 2010, și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
V
  11.   O.U.G. nr.11/23-02-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (primul addendum la Memorandumul de înțelegere) dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 18 februarie 2010 și la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009
V
  12.   O.U.G. nr.12/23-02-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  13.   O.U.G. nr.13/23-02-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuării șomajului în anul 2010
V
  14.   O.U.G. nr.14/23-02-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
V
  15.   O.U.G. nr.15/23-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
V
  16.   O.U.G. nr.16/03-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de eficientizare a activității de întreținere a culoarului de frontieră, fâșiei de protecție și a semnelor de frontieră
V
  17.   O.U.G. nr.17/03-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  18.   O.U.G. nr.18/09-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
V
  19.   O.U.G. nr.19/09-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
V
  20.   O.U.G. nr.20/17-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011
V
  21.   O.U.G. nr.21/24-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
A
  22.   O.U.G. nr.22/24-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  23.   O.U.G. nr.23/24-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  24.   O.U.G. nr.24/24-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli
A
  25.   O.U.G. nr.25/24-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
V
  26.   O.U.G. nr.26/31-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative
V
  27.   O.U.G. nr.27/31-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
V
  28.   O.U.G. nr.28/31-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru finanțarea, în anul 2010, a Programului "Renașterea satului românesc 10 case pentru specialiști"
V
  29.   O.U.G. nr.29/31-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
V
  30.   O.U.G. nr.30/31-03-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
V
  31.   O.U.G. nr.31/07-04-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Apărării Naționale
V
  32.   O.U.G. nr.32/07-04-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
-
  33.   O.U.G. nr.33/07-04-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
V
  34.   O.U.G. nr.34/12-04-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane
V
  35.   O.U.G. nr.35/14-04-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
V
  36.   O.U.G. nr.36/14-04-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
V
  37.   O.U.G. nr.37/14-04-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
A
  38.   O.U.G. nr.38/14-04-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
V
  39.   O.U.G. nr.39/21-04-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  40.   O.U.G. nr.40/21-04-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
A
  41.   O.U.G. nr.41/28-04-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții
V
  42.   O.U.G. nr.42/28-04-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2010
V
  43.   O.U.G. nr.43/05-05-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
V
  44.   O.U.G. nr.44/12-05-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
V
  45.   O.U.G. nr.45/19-05-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
V
  46.   O.U.G. nr.46/19-05-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri financiare în domeniul sănătății
V
  47.   O.U.G. nr.48/02-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării
V
  48.   O.U.G. nr.49/07-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități
V
  49.   O.U.G. nr.50/09-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind contractele de credit pentru consumatori
V
  50.   O.U.G. nr.51/16-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare
V
  51.   O.U.G. nr.52/16-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
V
  52.   O.U.G. nr.53/16-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind eșalonarea plății indemnizațiilor prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
V
  53.   O.U.G. nr.54/23-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
V
  54.   O.U.G. nr.55/23-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
V
  55.   O.U.G. nr.56/23-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale
V
  56.   O.U.G. nr.57/23-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea unor acte normative din domeniul finanțelor publice
V
  57.   O.U.G. nr.58/26-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
V
  58.   O.U.G. nr.59/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  59.   O.U.G. nr.60/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană
V
  60.   O.U.G. nr.61/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
A
  61.   O.U.G. nr.62/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, și pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  62.   O.U.G. nr.63/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
V
  63.   O.U.G. nr.64/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
V
  64.   O.U.G. nr.65/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
V
  65.   O.U.G. nr.67/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
V
  66.   O.U.G. nr.68/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa
V
  67.   O.U.G. nr.69/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală
V
  68.   O.U.G. nr.70/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
V
  69.   O.U.G. nr.71/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
V
  70.   O.U.G. nr.72/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
V
  71.   O.U.G. nr.73/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
V
  72.   O.U.G. nr.74/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării
V
  73.   O.U.G. nr.75/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
V
  74.   O.U.G. nr.76/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  75.   O.U.G. nr.77/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul tineretului și sportului
V
  76.   O.U.G. nr.78/30-08-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
V
  77.   O.U.G. nr.79/01-09-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
V
  78.   O.U.G. nr.80/08-09-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
V
  79.   O.U.G. nr.81/08-09-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (al doilea addendum la Memorandumul de înțelegere) dintre Uniunea Europeană și România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 și la București la 2 august 2010, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
V
  80.   O.U.G. nr.82/08-09-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
V
  81.   O.U.G. nr.83/15-09-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes național, județean și local
V
  82.   O.U.G. nr.84/20-09-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
V
  83.   O.U.G. nr.85/20-09-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului
V
  84.   O.U.G. nr.86/20-09-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
A
  85.   O.U.G. nr.87/29-09-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  86.   O.U.G. nr.88/29-09-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  87.   O.U.G. nr.89/29-09-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind anunțarea creșterii contribuției României la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor ce se va desfășura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010
-
  88.   O.U.G. nr.90/29-09-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  89.   O.U.G. nr.91/13-10-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind destinația sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României
V
  90.   O.U.G. nr.92/13-10-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - I.F.N
V
  91.   O.U.G. nr.93/20-10-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici, precum și prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici
V
  92.   O.U.G. nr.94/28-10-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
V
  93.   O.U.G. nr.95/28-10-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
A
  94.   O.U.G. nr.96/28-10-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
V
  95.   O.U.G. nr.97/03-11-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
V
  96.   O.U.G. nr.98/03-11-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
V
  97.   O.U.G. nr.99/10-11-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
V
  98.   O.U.G. nr.100/10-11-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
V
  99.   O.U.G. nr.101/17-11-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chișinău la 21 februarie 1995
V


Sâmbătă, 18 septembrie 2021, 17:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.