ORDINE
emise în anul 2010 de catre Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

  1.   O. nr.2/20-01-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului pentru anul 2010 și a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor pentru anul 2010
-
  2.   O. nr.3/28-01-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului pentru anul 2010 și a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor pentru anul 2010
-
  3.   O. nr.4/29/7403/32/130/91/02-02,04-02,09-02,10-02,08-02-2010 (A.N.S.V.S.A., M.A.I., A.N.V., M.A.D.R., M.M.P., M.Tr.I.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului mediului și pădurilor, al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecție la frontieră stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
  4.   O. nr.5/04-02-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele și serviciile supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor care sunt puse la dispoziția acestora de către persoanele fizice și juridice
V
  5.   O. nr.6/11-02-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale
-
  6.   O. nr.7/12-02-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea unor ordine ce reglementează domeniul sanitar-veterinar
-
  7.   O. nr.8/16-02-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007
-
  8.   O. nr.11/63/10/08-01,16-03,04-03-2010 (M.S., M.A.D.R., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 438/295/2002
-
  9.   O. nr.10/368/11/08-01,17-03,04-03-2010 (M.S., M.M.P., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României
-
  10.   O. nr.12/05-03-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare și controlul oficial al unităților în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 17/2008
-
  11.   O. nr.13/61/66/199/16261/355/09-03,16-03,11-03,12-03,15-03-2010 (A.N.S.V.S.A., M.A.D.R., M.A.I., M.Tr.I., A.N.V., M.M.P.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului administrației și internelor, ministrului transporturilor și infrastructurii, vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecție la frontieră stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
  12.   O. nr.165/78/15/01-03,29-03,11-03-2010 (M.S., M.A.D.R., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea anexei XVII la Normele privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 438/295/2002
-
  13.   O. nr.16/16-03-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate
-
  14.   O. nr.19/19-03-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă și declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 79/2008
-
  15.   O. nr.20/24-03-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, în Programul acțiunilor privind identificarea și înregistrarea porcinelor, ovinelor și caprinelor și în Programul acțiunilor privind identificarea și înregistrarea bovinelor
A
  16.   O. nr.21/26-03-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008
-
  17.   O. nr.22/26-03-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare și a unităților destinate comercializării animalelor de companie, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2008
A
  18.   O. nr.23/26-03-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare și autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 24/2008
A
  19.   O. nr.24/30-03-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea listelor cuprinzând informațiile secrete de serviciu și informațiile de interes public
-
  20.   O. nr.30/30-03-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne
V
  21.   O. nr.37/09-04-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind circulația ecvinelor pe teritoriul României
-
  22.   O. nr.38/09-04-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului pentru anul 2010 și a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor pentru anul 2010
-
  23.   O. nr.39/28-04-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru stabilirea condițiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României
-
  24.   O. nr.40/29-04-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor
-
  25.   O. nr.41/30-04-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind calificarea exploatațiilor de bovine în raport cu bruceloza bovină
-
  26.   O. nr.42/12-05-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecția găinilor ouătoare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 136/2006
-
  27.   O. nr.45/17-05-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile sanitar-veterinare de funcționare a târgurilor de animale vii
-
  28.   O. nr.46/17-05-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 5/2010 privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele și serviciile supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor care sunt puse la dispoziția acestora de către persoanele fizice și juridice
-
  29.   O. nr.47/21-05-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modul de soluționare a cererilor pentru transferul autorizațiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură națională
-
  30.   O. nr.48/26-05-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
A
  31.   O. nr.49/02-06-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind calificarea exploatațiilor de bovine în raport cu tuberculoza bovină și leucoza enzootică bovină
-
  32.   O. nr.50/09-06-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind substanțele nedorite din hrana pentru animale
A
  33.   O. nr.51/09-06-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 2/2010
-
  34.   O. nr.52/09-06-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infecțioase ecvine pe teritoriul României
A
  35.   O. nr.907/1080/53/08-06,14-07,11-06-2010 (M.S., M.M.P., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
A
  36.   O. nr.54/14-06-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetului pentru produse medicinale veterinare
-
  37.   O. nr.55/14-06-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind condițiile sanitarveterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor
-
  38.   O. nr.51/56/01-03,21-06-2010 (M.A.D.R., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea regulilor naționale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din țări terțe
-
  39.   O. nr.57/24-06-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală
V
  40.   O. nr.58/24-06-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripție medicală cu regim special și cu timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare și a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 184/2006
A
  41.   O. nr.909/178/60/10-06,06-08,12-07-2010 (M.S., M.A.D.R., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea anexei VIII la Normele privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 438/295/2002
-
  42.   O. nr.369/61/291/22-04,12-07,20-07-2010 (M.S., A.N.S.V.S.A., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului sănătății, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind introducerea pe piață a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale și alte substanțe
-
  43.   O. nr.101/29-07-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind abrogarea unor acte normative din domeniul sanitarveterinar și pentru siguranța alimentelor referitoare la metodele de prelevare și analiză pentru controlul oficial al furajelor
-
  44.   O. nr.103/04-08-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 37/2010 privind circulația ecvinelor pe teritoriul României
-
  45.   O. nr.1.090/1.297/104/03-08,20-08,05-08-2010 (M.S., M.M.P., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
A
  46.   O. nr.1.128/1.300/105/19-08,23-08,05-08-2010 (M.S., M.M.P., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005 pentru aprobarea componenței Comisiei Naționale pentru Produse Biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
A
  47.   O. nr.109/08-09-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale de fermă și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă
A
  48.   O. nr.110/10-09-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea modelului de legitimații de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului propriu și al unităților subordonate ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
-
  49.   O. nr.112/29-09-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitarveterinară a unităților/centrelor de colectare/ exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010
-
  50.   O. nr.1240/1900/115/20-09,11-11,13-10-2010 (M.S., M.M.P., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
A
  51.   O. nr.119/15-10-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru completarea anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă și declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 79/2008
-
  52.   O. nr.121/18-10-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 și 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piață și de utilizare a reagenților și a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 81/2008
-
  53.   O. nr.122/18-10-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008
-
  54.   O. nr.123/18-10-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 9 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare și autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 24/2008
A
  55.   O. nr.124/18-10-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 48/2010
A
  56.   O. nr.125/22-10-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Normei pentru siguranța alimentelor care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import-export, tranzit și comerț intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii și controlului pentru siguranța alimentelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 145/2007
-
  57.   O. nr.130/05-11-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind condițiile pentru declararea exploatațiilor de ovine și caprine oficial libere de scrapie
-
  58.   O. nr.134/22-11-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea și controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman
V
  59.   O. nr.135/22-11-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind monitorizarea sistemelor de creștere a găinilor ouătoare pentru producția de ouă de consum, în conformitate cu legislația europeană specifică
-
  60.   O. nr.136/23-11-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind mișcarea suinelor vii pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor norme sanitare veterinare
-
  61.   O. nr.138/17-12-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitarveterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală
-
  62.   O. nr.139/17-12-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală
-
  63.   O. nr.144/28-12-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acțiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală
-
  64.   O. nr.145/28-12-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor și examenelor de laborator, precum și a unor activități sanitare veterinare
-


Luni, 21 mai 2018, 08:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.