ORDINE
emise în anul 2010 de catre Ministerul Sănătății
   1..99 | 100..165   

  1.   O. nr.5/07-01-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 905/2009 privind înființarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către spitalele de urgență din municipiul București pentru internarea pacienților proveniți din unitățile de primire a urgențelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgențelor (CPU)
-
  2.   O. nr.10/368/11/08-01,17-03,04-03-2010 (M.S., M.M.P., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României
-
  3.   O. nr.11/63/10/08-01,16-03,04-03-2010 (M.S., M.A.D.R., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 438/295/2002
-
  4.   O. nr.13/11-01-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei III la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice și listele cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice
A
  5.   O. nr.44/53/20-01,21-01-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activității la nivelul asistenței medicale ambulatorii în vederea creșterii calității actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
-
  6.   O. nr.52/55/25-01-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind transportul pacienților care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanță
V
  7.   O. nr.64/29-01-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea listei naționale de medici cu specialitatea medicină de urgență sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitalicească și a listei naționale de ingineri auto, care pot face parte din comisiile de autorizare a furnizorilor privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanță județene și al municipiului București și a serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD)
-
  8.   O. nr.75/03-02-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică
-
  9.   O. nr.76/3280/03-02,24-02-2010 (M.S., M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Procedurilor de organizare a campaniei școlare de vaccinare cu vaccinul gripal pandemic "Cantgrip", produs de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino", România
-
  10.   O. nr.115/12-02-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino"
A
  11.   O. nr.119/17-02-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, respectiv trepte de salarizare în cazul funcționarilor publici, pentru personalul cu funcții de conducere, precum și a indemnizației pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază
V
  12.   O. nr.131/23-02-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 326/2009 privind înființarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și a Comisiei naționale de transparență
A
  13.   O. nr.134/340/24-02,10-02-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009
-
  14.   O. nr.165/78/15/01-03,29-03,11-03-2010 (M.S., M.A.D.R., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea anexei XVII la Normele privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 438/295/2002
-
  15.   O. nr.173/03-03-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 426/2009 privind aprobarea Listei și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2009
A
  16.   O. nr.220/12-03-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 75/2009
A
  17.   O. nr.232/22-03-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea structurii organizatorice a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov al Municipiului București și al Județului Ilfov
-
  18.   O. nr.241/24-03-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea prețurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
V
  19.   O. nr.250/25-03-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" București pe anul 2010
-
  20.   O. nr.253/26-03-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind înregistrarea dispozitivelor medicale
A
  21.   O. nr.259/26-03-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov al Municipiului București și al Județului Ilfov
-
  22.   O. nr.261/30-03-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Institutului Național de Sănătate Publică București
-
  23.   O. nr.264/407/01-04-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2010
-
  24.   O. nr.265/408/01-04-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
-
  25.   O. nr.281/06-04-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Sănătății a sumelor încasate și a cheltuielilor efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor și a examenelor în vederea admiterii la rezidențiat și alte forme de pregătire profesională, a modelului de factură emisă de Ministerul Sănătății și a persoanelor împuternicite cu dreptul de semnătură a acestora
-
  26.   O. nr.293/07-04-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.193/2007 pentru aprobarea normelor privind informațiile care trebuie oferite donatorilor de sânge și de componente sanguine de origine umană, precum și informațiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare și admisibilitatea donatorilor de sânge și de componente sanguine umane
-
  27.   O. nr.296/08-04-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora
-
  28.   O. nr.299/638/08-04,22-04-2010 (M.S., M.M.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
-
  29.   O. nr.22/308/214/28-01,12-04,22-02-2010 (M.A.D.R., M.S., M.M.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor privind actualizarea listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României
-
  30.   O. nr.343/417/16-04,13-04-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
V
  31.   O. nr.344/16-04-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea farmaciilor și drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 962/2009
-
  32.   O. nr.369/61/291/22-04,12-07,20-07-2010 (M.S., A.N.S.V.S.A., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului sănătății, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind introducerea pe piață a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale și alte substanțe
-
  33.   O. nr.381/28-04-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice și listele cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice
A
  34.   O. nr.388/29-04-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.500/2009
-
  35.   O. nr.390/451/29-04-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
-
  36.   O. nr.429/112/471/11-05,17-05,11-05-2010 (M.S., M.A.I., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
  37.   O. nr.430/470/11-05-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006
A
  38.   O. nr.442/17-05-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății, interimar, nr. 1.369/2009 pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitățile desfășurate și abrogarea articolelor 13 și 14 din Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare
A
  39.   O. nr.461/477/18-05,13-05-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
-
  40.   O. nr.462/460/18-05,05-05-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ
-
  41.   O. nr.467/19-05-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
A
  42.   O. nr.536/21-05-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 326/2009 privind înființarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și Comisiei naționale de transparență
A
  43.   O. nr.546/26-05-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. I și ale art. 9 și 10 din anexa nr. III la Legeacadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
  44.   O. nr.547/19-05-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
  45.   O. nr.590/27-05-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea organigramei Oficiului Central de Stocare pentru Situații Speciale București
-
  46.   O. nr.615/01-06-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea Normelor și protocoalelor analitice, farmacotoxicologice și clinice referitoare la testarea medicamentelor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 906/2006
V
  47.   O. nr.881/547/03-06-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
-
  48.   O. nr.896/07-06-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 355/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro
-
  49.   O. nr.907/1080/53/08-06,14-07,11-06-2010 (M.S., M.M.P., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
A
  50.   O. nr.909/178/60/10-06,06-08,12-07-2010 (M.S., M.A.D.R., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea anexei VIII la Normele privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 438/295/2002
-
  51.   O. nr.910/10-06-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și autoritățile administrației publice locale și Primăria Municipiului București în vederea transferului managementului asistenței medicale al unităților sanitare publice
-
  52.   O. nr.928/591/15-06-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidenței pe plătitori, declararea, constatarea și controlul contribuțiilor prevăzute la art. 363 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, soluționarea contestațiilor și încasarea contribuțiilor pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate
-
  53.   O. nr.929/15-06-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant
-
  54.   O. nr.930/15-06-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea anexei la Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.290/2006
A
  55.   O. nr.937/597/16-06-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
-
  56.   O. nr.946/23-06-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino"
A
  57.   O. nr.950/24-06-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea art. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 241/2010 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
V
  58.   O. nr.962/25-06-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităților de tehnică medicală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.636/2004
A
  59.   O. nr.963/25-06-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate și să aplice sancțiuni pentru contravențiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, precum și pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și a modelului înștiințării de plată
A
  60.   O. nr.964/25-06-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București
-
  61.   O. nr.972/28-06-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare a spitalelor
A
  62.   O. nr.973/4.592/28-06,28-07-2010 (M.S., M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist
-
  63.   O. nr.982/614/29-06,30-06-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
-
  64.   O. nr.987/619/02-07,01-07-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 31 martie 2010
-
  65.   O. nr.1.009/06-07-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind acreditarea unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic
-
  66.   O. nr.1.015/07-07-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind acreditarea Institutului Clinic de Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni
-
  67.   O. nr.1.016/08-07-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.343/2006
-
  68.   O. nr.1.027/15-07-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind introducerea și utilizarea clasificării RO.vi.DRG
-
  69.   O. nr.1.029/15-07-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri și servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din rețeaua autorităților administrației publice locale
-
  70.   O. nr.1.030/15-07-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ
-
  71.   O. nr.1.031/15-07-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea modelului Contractului pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate de evaluare, profilactice și cu scop curativ finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, derulate de către spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale
-
  72.   O. nr.1035/628/16-07,12-07-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010
-
  73.   O. nr.1.041/16-07-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
-
  74.   O. nr.1.043/16-07-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public
-
  75.   O. nr.1.045/16-07-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale și pentru modificarea Normelor sanitare de bază pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 381/2004
-
  76.   O. nr.1.066/23-07-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
-
  77.   O. nr.1.070/23-07-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea drepturilor salariale, precum și a cheltuielilor materiale de natura bunurilor și serviciilor necesare pentru funcționarea cabinetelor de medicină legală din structura organizatorică a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale
-
  78.   O. nr.94/1.378/1.071/19-08,31-08,26-07-2010 (M.A.D.R., M.M.P., M.S.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004
-
  79.   O. nr.1.078/27-07-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
V
  80.   O. nr.1.082/30-07-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății
A
  81.   O. nr.1.083/4654/30-07,11-08-2010 (M.S., M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetǎrii, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2010
-
  82.   O. nr.1.090/1.297/104/03-08,20-08,05-08-2010 (M.S., M.M.P., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
A
  83.   O. nr.1.091/03-08-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind centralizarea consumului de medicamente din unitățile sanitare cu paturi
-
  84.   O. nr.1.102/06-08-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice și listele cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice
A
  85.   O. nr.1104/658/10-08,29-07-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010
-
  86.   O. nr.1.112/11-08-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea Listei naționale a experților medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.344/2006
-
  87.   O. nr.1.113/12-08-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea cursurilor de management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătății pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al spitalului public sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică
-
  88.   O. nr.144/1115/1041/16-06,12-08,01-07-2010 (M.A.D.R., M.S., M.M.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor privind actualizarea listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României
-
  89.   O. nr.1.117/12-08-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de sănătate de evaluare, profilactice și cu scop curativ, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2010
-
  90.   O. nr.1.119/17-08-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale implantabile active
-
  91.   O. nr.1.128/1.300/105/19-08,23-08,05-08-2010 (M.S., M.M.P., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005 pentru aprobarea componenței Comisiei Naționale pentru Produse Biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
A
  92.   O. nr.1.130/688/19-08-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 987/619/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 31 martie 2010
-
  93.   O. nr.1.159/31-08-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Listei unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie
-
  94.   O. nr.1.162/31-08-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
-
  95.   O. nr.1.163/31-08-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale
-
  96.   O. nr.1.165/691/31-08,19-08-2010 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a comisiei naționale, a subcomisiilor naționale și comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum și a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare
A
  97.   O. nr.1.168/203/02-09,07-09-2010 (M.S., M.A.I.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea structurii-cadru a Planului roșu de intervenție
-
  98.   O. nr.1.172/03-09-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 426/2009 privind aprobarea Listei și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2009
A
  99.   O. nr.1.173/03-09-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind constituirea și funcționarea grupului de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene
-


Duminică, 27 mai 2018, 10:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.