ORDINE
emise în anul 2010 de catre Ministerul Culturii și Patrimoniului Național

  1.   O. nr.2.010/15-01-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului Militar Național "Regele Ferdinand I"
-
  2.   O. nr.2.011/15-01-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului Brăilei
-
  3.   O. nr.3.075./2.068/25-01,08-02-2010 (M.E.C.T.S., M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului culturii și patrimoniului național privind acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice
-
  4.   O. nr.3.074/2.069/25-01,08-02-2010 (M.E.C.T.S., M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a concursului național de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2010-2011, și a listei instituțiilor de învățământ universitar din care provin candidații
-
  5.   O. nr.2.089/10-03-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Condițiilor, criteriilor și procedurii de aplicare a prevederilor pct. VII lit. B din anexa nr. II/4.7 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
  6.   O. nr.2.112/29-03-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa "B", a imobilului Ansamblul Parohiei Evanghelice Lutherane din satul Butin, comuna Gătaia, județul Timiș
-
  7.   O. nr.2.227/07-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea acreditării Complexului Muzeal Bucovina
-
  8.   O. nr.2.241/12-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "A", a imobilului Circul de Stat - pavilionul central, din Aleea Circului nr. 15, sectorul 2, București
-
  9.   O. nr.2.242/12-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casa Nenițescu", din Str. Școalei nr. 8, sectorul 2, București
-
  10.   O. nr.2.243/12-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Monumente memoriale, grupa "A", a imobilului Cimitirul internațional de onoare "Mircea cel Bătrân", din satul/comuna Mircea Vodă, Str. Gării nr. 2, județul Constanța
-
  11.   O. nr.2.244/12-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului Biblioteca Orășenească Sulina, din Str. I nr. 178-179, Sulina, județul Tulcea
-
  12.   O. nr.2.255/12-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului Fosta locuință directorială a Fabricii de Textile Sfântu Gheorghe, din str. Kós Károly nr. 19/A, orașul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
-
  13.   O. nr.2.256/12-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului Biserica "Sf. Vineri", din str. Neagoe Basarab nr. 12, Ploiești, județul Prahova
-
  14.   O. nr.2.257/12-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria memoriale, grupa "B", a imobilului "Atelierul pictorului Nicolae Grigorescu" din Str. Batiștei nr. 20, sectorul 2, București
-
  15.   O. nr.2.258/12-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casa arh. Dimitrie Maimarolu" din str. George Vraca nr. 6, sectorul 1, București
-
  16.   O. nr.2.261/18-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Monumente memoriale/funerare, grupa "B", a Monumentului funerar al generalului Alexander Wasiliewich Gelhard, din satul/comuna Valea Mărului, județul Galați
-
  17.   O. nr.2.262/18-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casa Horváth", din Str. Arcușului nr. 25, Sfântu Gheorghe, județul Covasna
-
  18.   O. nr.2.263/18-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului Biserica ortodoxă "Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil", din str. Română nr. 37, Beiuș, județul Bihor
-
  19.   O. nr.2.264/18-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casa Ștefan Lilovici" din str. Matei Basarab nr. 29, sectorul 3, București
-
  20.   O. nr.2.265/18-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului Biserica "Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtor de Mir", din piața Samuil Vulcan nr. 26, Beiuș, județul Bihor
-
  21.   O. nr.2.266/18-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Moara țărănească", din Str. Florilor nr. 2, orașul Țăndărei, județul Ialomița
-
  22.   O. nr.2.269/19-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a corpului A, cu poarta de acces dinspre str. Andrei Șaguna, aparținând imobilului din str. Andrei Șaguna nr. 25, Sibiu, județul Sibiu
-
  23.   O. nr.2.270/19-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Andrei Șaguna nr. 3, Sibiu, județul Sibiu
-
  24.   O. nr.2.271/19-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Andrei Șaguna nr. 7, Sibiu, județul Sibiu
-
  25.   O. nr.2.272/19-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa "B", a imobilului Grupul Școlar Independența, fosta fabrică de pantofi "Herma", din Str. Ocnei nr. 33, Sibiu, județul Sibiu
-
  26.   O. nr.2.273/19-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Fostul cinematograf Arta", din Str. Tribunei nr. 6, Sibiu, județul Sibiu
-
  27.   O. nr.2.274/19-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Andrei Șaguna nr. 5, Sibiu, județul Sibiu
-
  28.   O. nr.2.282/26-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casă de locuit", corpurile A, B și C, din str. Andrei Șaguna nr. 17, Sibiu, județul Sibiu
-
  29.   O. nr.2.283/26-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Coculescu", din str. Armand Călinescu nr. 32-34, municipiul Pitești, județul Argeș
-
  30.   O. nr.2.284/26-05-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Memoriale, grupa "B", a imobilului "Izvorul lui Mihai Eminescu", din satul/comuna Ion Corvin, județul Constanța
-
  31.   O. nr.2.288/01-06-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu memorial, grupa "A", a imobilului Peșterile "Sf. Apostol Andrei", din satul/comuna Ion Corvin, județul Constanța
-
  32.   O. nr.2.296/03-06-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului Aviației
-
  33.   O. nr.2.297/03-06-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei
-
  34.   O. nr.2.351/05-07-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casă", situat în municipiul București, bd. Ghica Tei nr. 125A, sectorul 2
-
  35.   O. nr.2.352/05-07-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casă", situat în municipiul București, Calea Floreasca nr. 226, sectorul 1
-
  36.   O. nr.2.353/05-07-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casă", situat în municipiul București, Str. Fluviului nr. 12, sectorul 1
-
  37.   O. nr.2.354/05-07-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Eugenia Boaru", situat în satul/comuna Balta Albă, județul Buzău
-
  38.   O. nr.2.361/12-07-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute
-
  39.   O. nr.2.362/12-07-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casă", situat în municipiul București, str. Negulescu Ștefan nr. 20-22, sectorul 1
-
  40.   O. nr.2.388/13-07-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Ibrăileanu" din Str. Gării nr. 6, Focșani, județul Vrancea
-
  41.   O. nr.2.398/19-07-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind schimbarea grupei de clasare din "B" în "A" pentru imobilul Biserica "Buna Vestire" a fostei mânăstiri Bisericani din satul Bisericani, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț
-
  42.   O. nr.2.399/20-07-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului fostei primării din Str. Unirii nr. 15, Zalău, județul Sălaj
-
  43.   O. nr.2.400/20-07-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casa D.R. Ioanițescu" din str. Mântuleasa nr. 33, sectorul 2, București
-
  44.   O. nr.2.405/22-07-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria memoriale, grupa B, a imobilului "Casa sculptorului George Apostu" din satul/comuna Stănișești, județul Bacău
-
  45.   O. nr.2.450/04-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului "Casa Dr. Gh. Nanu" din Str. Icoanei nr. 50A, sectorul 2, București
-
  46.   O. nr.2.451/04-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului "Casa G-ral Jitianu I." din str. Olari nr. 32, sectorul 2, București
-
  47.   O. nr.2.452/04-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului "Pasajul Generala" din Str. Academiei nr. 39-41, sectorul 1, municipiul București
-
  48.   O. nr.2.458/05-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului "Casa parohială" din satul/comuna Roșia nr. 247, județul Sibiu
-
  49.   O. nr.2.459/05-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului "Casă de locuit" din str. Andrei Șaguna nr. 19, municipiul Sibiu, județul Sibiu
-
  50.   O. nr.2.460/05-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea de urgență în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa B, a imobilului "Ansamblul Cazinoul Mamaia" din stațiunea Mamaia, municipiul Constanța, județul Constanța
-
  51.   O. nr.2.464/10-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa" nr. 211 din satul/comuna Zăbala, județul Covasna
-
  52.   O. nr.2.480/18-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa A, a imobilului "Ghețărie", în cadrul "Ansamblului Palatului Brâncovenesc", din str. Valea Parcului nr. 1, satul/comuna Mogoșoaia, județul Ilfov
-
  53.   O. nr.2.489/18-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa" din str. Sandu-Aldea Constantin nr. 37, sectorul 1, municipiul București
-
  54.   O. nr.2.494/26-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înscrierea sa în Registrul arheologilor
-
  55.   O. nr.2.495/26-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice
-
  56.   O. nr.2.496/26-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru modificarea și completarea Normelor de acreditare a conservatorilor și restauratorilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.008/2001
-
  57.   O. nr.653/2.497/24-08,26-08-2010 (M.Tr.I., M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului culturii și patrimoniului național pentru instituirea Programului național de cercetare arheologică "Autostrada"
-
  58.   O. nr.2.498/26-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru modificarea și completarea Normelor de acreditare a experților, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.009/2001
-
  59.   O. nr.2.499/30-08-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Biserica de lemn "Sf. Voievozi" din satul Pleșa, orașul Bumbești-Jiu, județul Gorj
-
  60.   O. nr.2.509/02-09-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului "Clădire administrativă" din str. Iuliu Maniu nr. 9, municipiul Zalău, județul Sălaj
-
  61.   O. nr.2.520/14-09-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Maica Precista de la Dud (Madona Dudu) din str. Madona Dudu nr. 3, Craiova, județul Dolj
-
  62.   O. nr.2.524/16-09-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului Biserica ortodoxă "Sf. Nicolae" din satul Gherdeal, comuna Bruiu, județul Sibiu
-
  63.   O. nr.2.557/29-09-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru modificarea și completarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înființării muzeelor și colecțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.297/2006
-
  64.   O. nr.2.558/30-09-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică "B", a imobilului Calea ferată forestieră îngustă "Valea Vaserului" din orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș
-
  65.   O. nr.2.561/04-10-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "A", a imobilului "Casa Ștefan Z. Ghica Ghiculescu", cu împrejmuirea dinspre stradă, din Str. Italiană nr. 4, Ploiești, județul Prahova
-
  66.   O. nr.2.562/04-10-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică
-
  67.   O. nr.2.569/06-10-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa "B", a imobilului Ansamblul fostului seminar evanghelic din Bd. Victoriei nr. 40, Sibiu, județul Sibiu
-
  68.   O. nr.2.570/06-10-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Andrei Șaguna nr. 23, Sibiu, județul Sibiu
-
  69.   O. nr.2.571/06-10-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Conacul din Murani", satul Murani, comuna Pișchia, județul Timiș
-
  70.   O. nr.2.622/26-10-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa "B", a imobilului "Ansamblul Piața Libertății", din municipiul Salonta, județul Bihor
A
  71.   O. nr.2.624/27-10-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Hotel Marna, din str. Buzești nr. 3, sectorul 1, București
-
  72.   O. nr.2.625/27-10-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Casa în care a locuit Mihai Eminescu, din str. Buzești nr. 5, sectorul 1, București
-
  73.   O. nr.2.626/27-10-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa C-tin Rădulescu", fațadele dinspre Calea Griviței și str. Buzești, din Calea Griviței nr. 80, sectorul 1, București
-
  74.   O. nr.2.627/27-10-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa", din Calea Plevnei nr. 52, sectorul 1, București
-
  75.   O. nr.2.630/28-10-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind radierea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. Naum Râmniceanu nr. 7, sectorul 1, București, nr. crt. 1.829, cod B-II-m-B-19526
-
  76.   O. nr.2.653/08-11-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Turnul de apă "Cetatea lui Țepeș Vodă" din str. Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4, București
-
  77.   O. nr.2.654/08-11-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de tricotaje "Moldova" (corp vechi) și sediu Mica Industrie, din str. Păcurari nr. 115, Iași, județul Iași
-
  78.   O. nr.2.664/12-11-2010 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desființare pentru imobilele aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcție avizate
A
  79.   O. nr.5686/2690/19-11,26-11-2010 (M.E.C.T.S., M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a concursului național de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2011-2012, și a Listei instituțiilor de învățământ universitar care au specializări acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din care provin candidații la concursul național de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice
-


Marți, 09 martie 2021, 04:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.