LEGI
adoptate în anul 2011
   1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..302   

  200.   L. nr.200/07-11-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități
-
  201.   L. nr.201/07-11-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din folosința gratuită a Ambasadei Franței în România în folosința gratuită a Fundației "Lycée Français Anna de Noailles"
-
  202.   L. nr.202/07-11-2011 
LEGE privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizației anuale de membru cu drepturi depline al Asociației Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)
-
  203.   L. nr.203/07-11-2011 
LEGE pentru modificarea anexei la Legea nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava
-
  204.   L. nr.204/07-11-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante și a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 și la 19 martie 1991
-
  205.   L. nr.205/07-11-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
  206.   L. nr.206/07-11-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură
-
  207.   L. nr.207/15-11-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
A
  208.   L. nr.208/15-11-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
-
  209.   L. nr.209/15-11-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia
-
  210.   L. nr.210/15-11-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2011 pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
-
  211.   L. nr.211/15-11-2011 
LEGE privind regimul deșeurilor
V
  212.   L. nr.212/15-11-2011 
LEGE privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc și Crișan, județul Tulcea, și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
  213.   L. nr.213/15-11-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
-
  214.   L. nr.214/15-11-2011 
LEGE pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
A
  215.   L. nr.215/15-11-2011 
LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, semnat la Phenian la 20 ianuarie 2011
-
  216.   L. nr.216/16-11-2011 
LEGE privind interzicerea activității de cămătărie
-
  217.   L. nr.217/24-11-2011 
LEGE privind trecerea satului Fânațele Mădărașului din componența comunei Band în componența comunei Mădăraș, județul Mureș
-
  218.   L. nr.218/24-11-2011 
LEGE pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării, semnat la București la 21 aprilie 1992
-
  219.   L. nr.219/24-11-2011 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 17 februarie 2011
-
  220.   L. nr.220/28-11-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  221.   L. nr.221/29-11-2011 
LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
  222.   L. nr.222/29-11-2011 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
-
  223.   L. nr.223/29-11-2011 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției
-
  224.   L. nr.224/29-11-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
-
  225.   L. nr.225/29-11-2011 
LEGE pentru modificarea art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
V
  226.   L. nr.226/29-11-2011 
LEGE privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
-
  227.   L. nr.227/29-11-2011 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 9 decembrie 2010
-
  228.   L. nr.228/05-12-2011 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-
  229.   L. nr.229/05-12-2011 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-
  230.   L. nr.230/05-12-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-
  231.   L. nr.231/05-12-2011 
LEGE privind transmiterea unor suprafețe de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", respectiv a obiectivului de investiții "Autostrada Nădlac-Arad"
-
  232.   L. nr.232/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
  233.   L. nr.233/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
V
  234.   L. nr.234/05-12-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011
-
  235.   L. nr.235/05-12-2011 
LEGE pentru declararea municipiului Craiova, județul Dolj, Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989
-
  236.   L. nr.236/05-12-2011 
LEGE privind declararea municipiului Constanța Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989
-
  237.   L. nr.237/05-12-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
-
  238.   L. nr.238/05-12-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
-
  239.   L. nr.239/05-12-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României
-
  240.   L. nr.240/05-12-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
-
  241.   L. nr.241/05-12-2011 
LEGE pentru aderarea României la Tratatul referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000
-
  242.   L. nr.242/05-12-2011 
LEGE privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la București la 20 mai 2008
-
  243.   L. nr.243/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare solteren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură
-
  244.   L. nr.244/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
-
  245.   L. nr.245/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
-
  246.   L. nr.246/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
  247.   L. nr.247/05-12-2011 
LEGE pentru declararea zilei de 9 martie Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din Perioada 1944-1989
-
  248.   L. nr.248/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
-
  249.   L. nr.249/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
-
  250.   L. nr.250/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
  251.   L. nr.251/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
  252.   L. nr.252/05-12-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
-
  253.   L. nr.253/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
  254.   L. nr.254/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
-
  255.   L. nr.255/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
  256.   L. nr.256/05-12-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
-
  257.   L. nr.257/05-12-2011 
LEGE privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, județul Brăila
-
  258.   L. nr.258/07-12-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
-
  259.   L. nr.259/07-12-2011 
LEGE privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a protocolului la Convenție, semnate la Riad la 26 aprilie 2011
-
  260.   L. nr.260/07-12-2011 
LEGE pentru ratificarea Acordului euromediteranean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010
-
  261.   L. nr.261/07-12-2011 
LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre România și Confederația Elvețiană, semnat la București la 28 februarie 2011, de amendare a Convenției dintre România și Confederația Elvețiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și a Protocolului anexat, semnate la București la 25 octombrie 1993
-
  262.   L. nr.262/07-12-2011 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002
-
  263.   L. nr.263/07-12-2011 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind transportul rutier internațional de persoane și mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011
-
  264.   L. nr.264/07-12-2011 
LEGE pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități
-
  265.   L. nr.265/07-12-2011 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Guernsey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 și în Guernsey la 17 ianuarie 2011
-
  266.   L. nr.266/07-12-2011 
LEGE privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
-
  267.   L. nr.267/07-12-2011 
LEGE privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
-
  268.   L. nr.268/07-12-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport
-
  269.   L. nr.269/07-12-2011 
LEGE pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  270.   L. nr.270/07-12-2011 
LEGE pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
-
  271.   L. nr.271/07-12-2011 
LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă 2 946. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
  272.   L. nr.272/07-12-2011 
LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
  273.   L. nr.273/07-12-2011 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertății României
-
  274.   L. nr.274/07-12-2011 
LEGE pentru modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
-
  275.   L. nr.275/07-12-2011 
LEGE pentru aprobarea modificării sursei de finanțare a taxelor și impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007
-
  276.   L. nr.276/07-12-2011 
LEGE privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte
V
  277.   L. nr.277/07-12-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
-
  278.   L. nr.278/07-12-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
V
  279.   L. nr.279/07-12-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  280.   L. nr.280/07-12-2011 
LEGE privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
-
  281.   L. nr.281/12-12-2011 
LEGE pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin. (22) al art. 241 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
-
  282.   L. nr.282/12-12-2011 
LEGE pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
-
  283.   L. nr.283/14-12-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
  284.   L. nr.284/14-12-2011 
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  285.   L. nr.285/14-12-2011 
LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 10 martie 2011 și aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011
-
  286.   L. nr.286/14-12-2011 
LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 7 ianuarie 2011, și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
-
  287.   L. nr.287/14-12-2011 
LEGE privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare
-
  288.   L. nr.288/14-12-2011 
LEGE pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
-
  289.   L. nr.289/16-12-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
-
  290.   L. nr.290/16-11-2011 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011
-
  291.   L. nr.291/19-12-2011 
LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014
-
  292.   L. nr.292/20-12-2011 
LEGEA asistenței sociale
-
  293.   L. nr.293/21-12-2011 
LEGEA bugetului de stat pe anul 2012
-
  294.   L. nr.294/21-12-2011 
LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
-
  295.   L. nr.295/21-12-2011 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Regatul Spaniei cu privire la funcționarea Institutului Cultural Român de la Madrid și a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din București, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010
-
  296.   L. nr.296/21-12-2011 
LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România și Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010
-
  297.   L. nr.297/21-12-2011 
LEGE pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010
-
  298.   L. nr.298/21-12-2011 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011
-
  299.   L. nr.299/21-12-2011 
LEGE pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
-


Sâmbătă, 26 mai 2018, 14:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.