ORDONANȚE DE URGENȚĂ
emise în anul 2011 de catre Guvern
   1..99 | 100..125   

  1.   O.U.G. nr.1/28-01-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
A
  2.   O.U.G. nr.2/28-01-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
A
  3.   O.U.G. nr.3/28-01-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici
V
  4.   O.U.G. nr.4/02-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii
V
  5.   O.U.G. nr.5/02-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (al treilea addendum la Memorandumul de înțelegere) dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 12 ianuarie 2011 și la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009
V
  6.   O.U.G. nr.6/02-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
V
  7.   O.U.G. nr.7/02-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
V
  8.   O.U.G. nr.8/02-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 221 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
V
  9.   O.U.G. nr.9/09-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
V
  10.   O.U.G. nr.10/09-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
V
  11.   O.U.G. nr.11/09-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind utilizarea indicatorului de referință câștigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii și protecției sociale
V
  12.   O.U.G. nr.12/09-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și pentru reducerea unor cheltuieli
V
  13.   O.U.G. nr.13/09-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă București
V
  14.   O.U.G. nr.14/16-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb
V
  15.   O.U.G. nr.15/16-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  16.   O.U.G. nr.16/23-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri temporare pentru continuarea activității Consiliului Superior al Magistraturii
V
  17.   O.U.G. nr.17/23-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
V
  18.   O.U.G. nr.18/23-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
V
  19.   O.U.G. nr.19/23-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice
V
  20.   O.U.G. nr.20/23-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind finanțarea unor activități de îmbunătățiri funciare
V
  21.   O.U.G. nr.21/23-02-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Consiliului de supraveghere
V
  22.   O.U.G. nr.22/02-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naționale în anul 2011
V
  23.   O.U.G. nr.23/02-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
V
  24.   O.U.G. nr.24/16-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia
V
  25.   O.U.G. nr.25/16-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli și gestionarea fondurilor comunitare
V
  26.   O.U.G. nr.26/17-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și al unor ministere, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
V
  27.   O.U.G. nr.27/17-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localitățile afectate de inundațiile din perioada iunie-august 2010
V
  28.   O.U.G. nr.28/17-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii
V
  29.   O.U.G. nr.29/20-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată
A
  30.   O.U.G. nr.30/20-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului național unic de plată a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
V
  31.   O.U.G. nr.31/20-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
V
  32.   O.U.G. nr.32/23-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
V
  33.   O.U.G. nr.33/30-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă"
V
  34.   O.U.G. nr.34/30-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011
V
  35.   O.U.G. nr.35/30-03-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
V
  36.   O.U.G. nr.36/06-04-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
V
  37.   O.U.G. nr.37/13-04-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente
V
  38.   O.U.G. nr.38/13-04-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
V
  39.   O.U.G. nr.39/20-04-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
A
  40.   O.U.G. nr.40/20-04-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
A
  41.   O.U.G. nr.41/27-04-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
V
  42.   O.U.G. nr.42/27-04-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată și a Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
V
  43.   O.U.G. nr.43/27-04-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înțelegere) dintre Uniunea Europeană și România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 și la București la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
-
  44.   O.U.G. nr.44/29-04-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
V
  45.   O.U.G. nr.45/11-05-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
V
  46.   O.U.G. nr.46/11-05-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
V
  47.   O.U.G. nr.47/11-05-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea situației juridice a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile
V
  48.   O.U.G. nr.48/25-05-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din folosința gratuită a Ambasadei Franței în România în folosința gratuită a Fundației "Lycée Français Anna de Noailles"
V
  49.   O.U.G. nr.49/31-05-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor prevederi financiar-fiscale
V
  50.   O.U.G. nr.50/01-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități
V
  51.   O.U.G. nr.51/08-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României
V
  52.   O.U.G. nr.52/08-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  53.   O.U.G. nr.53/16-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale
V
  54.   O.U.G. nr.54/16-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011
V
  55.   O.U.G. nr.55/16-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
V
  56.   O.U.G. nr.56/16-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători
V
  57.   O.U.G. nr.57/16-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea unor poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, precum și pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul și de transport feroviar
V
  58.   O.U.G. nr.58/16-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
V
  59.   O.U.G. nr.59/29-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
V
  60.   O.U.G. nr.60/29-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii
V
  61.   O.U.G. nr.61/29-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
V
  62.   O.U.G. nr.62/29-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
V
  63.   O.U.G. nr.63/29-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
V
  64.   O.U.G. nr.64/29-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
V
  65.   O.U.G. nr.65/29-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
V
  66.   O.U.G. nr.66/29-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
V
  67.   O.U.G. nr.67/29-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte obligații prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 și de Legea nr. 46/2008 Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii și supraînălțării depozitelor de zgură și cenușă aferente activităților nucleare desfășurate de către societăți sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
V
  68.   O.U.G. nr.68/29-06-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
A
  69.   O.U.G. nr.69/31-08-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
-
  70.   O.U.G. nr.70/31-08-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
A
  71.   O.U.G. nr.71/31-08-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
V
  72.   O.U.G. nr.72/31-08-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
V
  73.   O.U.G. nr.73/07-09-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  74.   O.U.G. nr.74/07-09-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea situației juridice a unor imobile
V
  75.   O.U.G. nr.75/07-09-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
V
  76.   O.U.G. nr.76/14-09-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea realizării obiectivului de investiție "Consolidare și restaurare Cazino Constanța" de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
V
  77.   O.U.G. nr.77/21-09-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
V
  78.   O.U.G. nr.78/21-09-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
A
  79.   O.U.G. nr.79/28-09-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
V
  80.   O.U.G. nr.80/28-09-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
V
  81.   O.U.G. nr.81/28-09-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative
V
  82.   O.U.G. nr.82/29-09-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
V
  83.   O.U.G. nr.83/29-09-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
V
  84.   O.U.G. nr.84/29-09-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale
V
  85.   O.U.G. nr.85/05-10-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
V
  86.   O.U.G. nr.86/12-10-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
A
  87.   O.U.G. nr.87/12-10-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru efectuarea investigațiilor tehnice privind siguranța în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim
V
  88.   O.U.G. nr.88/12-10-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
V
  89.   O.U.G. nr.89/19-10-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea și modificarea unor acte normative
V
  90.   O.U.G. nr.91/26-10-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și aprobarea modului de operare, funcționare și finanțare a asistenței de urgență acordate cu acest elicopter
A
  91.   O.U.G. nr.92/02-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
V
  92.   O.U.G. nr.93/02-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții I.S.C.
V
  93.   O.U.G. nr.94/02-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici
V
  94.   O.U.G. nr.95/09-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006
V
  95.   O.U.G. nr.96/16-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
V
  96.   O.U.G. nr.97/16-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
V
  97.   O.U.G. nr.98/16-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
V
  98.   O.U.G. nr.99/16-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate de Fundația Romanian Angel Appeal
V
  99.   O.U.G. nr.100/16-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române"
V


Joi, 09 decembrie 2021, 16:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.